DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 1/2024

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/12/23.

Lượt xem: 143,609

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  2,104
  Được thích:
  16,371
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,16,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,16,18,21,25,26,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,16,18,21,25,26,28,30,32,35,36,37,38,39,40,42,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  10,12,13,16,18,21,25,26,28,30,32,35,36,37,38,39,40,42,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  4x
  32,35,36,37,38,39,40,42,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  3x
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  2x
  61,62,63,65,66,68,69,71,73,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  1x
  79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  0x
  91,92,93,94,95,97,98,99
   
  THAY_ONG_NOI, Bam_cang, mr83863 thành viên khác Thích điều này.
 2. Dcdk113

  Dcdk113 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  12/10/21
  Bài viết:
  716
  Được thích:
  4,834
  Điểm thành tích:
  1,777
  31/1
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57,58,63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57,58,63,66,67,68,69,70,77,78,79,80,81,88,89,90,91,92,99
  4x
  00,01,02,03,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,29,33,34,35,36,44,45,46,47,55,56,57,58,66,67,68,69,70,77,78,79,80,81,88,89,90,91,92,99
  3x
  00,01,02,03,11,12,13,14,22,23,24,25,33,34,35,36,44,45,46,47,55,56,57,58,66,67,68,69,70,77,78,79,80,81,88,89,90,91,92
  2x
  00,01,02,03,11,12,13,14,22,23,24,25,33,34,35,36,44,45,46,47,55,56,57,58,66,67,68,69,70
  1x
  00,01,02,03,11,12,13,14,22,23,24,25,33,34,35,36,44,45,46
  0x
  00,01,02,03,11,12,13,14,22
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Tuthu21093 thành viên khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @Muttay
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,65,66,67,68,69,72,73,74,77,78,79,82,84,85,86,87,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,18,19,21,23,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,42,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,65,66,67,68,72,74,77,78,79,82,84,85,86,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,18,21,23,27,28,32,34,38,42,43,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,65,66,67,68,72,74,77,78,79,84,86,92,93,94,96,98
  3x
  04,09,10,12,13,18,21,23,27,28,32,34,38,42,43,45,48,50,51,53,54,55,56,59,67,68,72,74,77,78,79,84,86,92,93,94,96,98
  2x
  04,09,10,13,18,21,27,28,38,42,43,45,48,50,53,59,67,68,72,77,79,84,86,92,93,94,96,98
  1x
  04,09,10,18,28,38,43,45,48,50,53,59,67,72,79,84,86,92
  0x
  10,18,28,38,53,59,67,92
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Tuthu21093 thành viên khác Thích điều này.
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 2 8: (1 số)
  00
  Mức 3 3: (1 số)
  11
  Mức 3 5: (1 số)
  22
  Mức 3 7: (1 số)
  95
  Mức 3 9: (1 số)
  44
  Mức 4 0: (4 số)
  01,02,20,77
  Mức 4 1: (2 số)
  13,24
  Mức 4 2: (2 số)
  33,55
  Mức 4 3: (6 số)
  04,05,16,83,92,94
  Mức 4 4: ( 9 số)
  07,08,12,21,45,49,72,74,88
  Mức 4 5: ( 1 2 số)
  17,27,42,61,66,67,68,76,79,90,93,97
  Mức 4 6: ( 9 số)
  29,38,40,46,50,63,65,71,86
  Mức 4 7: ( 1 0 số)
  15,23,30,34,48,52,54,56,64,81
  Mức 4 8: ( 1 7 số)
  06,10,18,28,35,36,43,47,59,62,69,75,78,80,96,98,99
  Mức 4 9: ( 1 2 số)
  09,14,25,26,31,41,51,57,60,73,82,91
  Mức 5 0: ( 1 2 số)
  03,19,32,37,39,53,58,70,84,85,87,89
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Binguyen686 thành viên khác Thích điều này.
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 2 2: (1 số)
  00
  Mức 3 3: (1 số)
  22
  Mức 3 5: (1 số)
  11
  Mức 3 7: (1 số)
  44
  Mức 4 1: (2 số)
  08,77
  Mức 4 5: (2 số)
  01,02
  Mức 4 8: (2 số)
  72,95
  Mức 4 9: (1 số)
  05
  Mức 5 0: (1 số)
  74
  Mức 5 1: (2 số)
  27,36
  Mức 5 2: (1 số)
  99
  Mức 5 3: (4 số)
  07,13,23,33
  Mức 5 4: (2 số)
  71,83
  Mức 5 5: (4 số)
  16,17,20,35
  Mức 5 6: (2 số)
  92,94
  Mức 5 7: (1 số)
  47
  Mức 5 9: (5 số)
  06,09,12,49,50
  Mức 6 0: (3 số)
  18,56,63
  Mức 6 1: (7 số)
  04,10,21,26,29,48,88
  Mức 6 2: (3 số)
  24,66,86
  Mức 6 3: (6 số)
  03,46,70,76,84,97
  Mức 6 4: (3 số)
  38,55,61
  Mức 6 5: (2 số)
  25,90
  Mức 6 7: (5 số)
  69,79,81,89,98
  Mức 6 8: (2 số)
  30,78
  Mức 6 9: (4 số)
  40,41,62,68
  Mức 7 0: (2 số)
  53,93
  Mức 7 1: (6 số)
  31,45,52,54,64,67
  Mức 7 2: (4 số)
  15,28,42,65
  Mức 7 3: (1 số)
  60
  Mức 7 5: (6 số)
  14,34,43,73,75,80
  Mức 7 6: (2 số)
  19,57
  Mức 7 7: (1 số)
  96
  Mức 7 8: (1 số)
  82
  Mức 7 9: (3 số)
  37,39,59
  Mức 8 0: (1 số)
  58
  Mức 8 2: (2 số)
  32,51
  Mức 8 3: (1 số)
  85
  Mức 8 5: (1 số)
  91
  Mức 8 6: (1 số)
  87
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Binguyen684 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 8: (1 số)
  00
  Mức 1 1: (1 số)
  44
  Mức 1 5: (3 số)
  08,11,22
  Mức 1 7: (2 số)
  02,99
  Mức 2 0: (1 số)
  16
  Mức 2 1: (4 số)
  21,27,36,74
  Mức 2 2: (4 số)
  07,13,23,77
  Mức 2 3: (4 số)
  05,18,33,72
  Mức 2 5: (1 số)
  03
  Mức 2 6: (3 số)
  01,20,47
  Mức 2 7: (3 số)
  26,52,92
  Mức 2 8: (2 số)
  50,98
  Mức 2 9: (7 số)
  06,09,10,12,24,71,94
  Mức 3 0: (5 số)
  19,29,30,38,62
  Mức 3 1: (3 số)
  31,40,70
  Mức 3 2: (5 số)
  04,25,42,49,83
  Mức 3 3: (6 số)
  35,63,66,81,84,97
  Mức 3 4: (2 số)
  76,89
  Mức 3 5: (3 số)
  48,86,88
  Mức 3 6: (2 số)
  39,54
  Mức 3 7: (7 số)
  17,37,56,60,61,65,95
  Mức 3 8: (1 số)
  78
  Mức 3 9: (1 số)
  57
  Mức 4 0: (2 số)
  53,69
  Mức 4 1: (5 số)
  14,46,64,79,93
  Mức 4 2: (5 số)
  15,28,41,45,68
  Mức 4 3: (2 số)
  32,75
  Mức 4 4: (1 số)
  34
  Mức 4 5: (4 số)
  43,51,58,90
  Mức 4 6: (2 số)
  55,80
  Mức 4 9: (1 số)
  96
  Mức 5 0: (1 số)
  85
  Mức 5 1: (4 số)
  67,73,87,91
  Mức 5 3: (1 số)
  59
  Mức 5 4: (1 số)
  82
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Binguyen685 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 1: (2 số)
  08,47
  Mức 2: (4 số)
  00,21,44,74
  Mức 3: (8 số)
  22,27,29,36,42,49,72,77
  Mức 4: ( 1 1 số)
  01,02,04,06,09,12,13,37,50,98,99
  Mức 5: ( 1 8 số)
  03,07,10,11,24,31,33,40,48,52,57,65,66,70,76,79,81,94
  Mức 6: ( 1 1 số)
  05,16,18,23,26,39,63,71,78,93,97
  Mức 7: ( 1 1 số)
  19,20,25,30,32,38,51,54,62,75,80
  Mức 8: ( 1 2 số)
  15,43,55,56,58,60,68,83,84,86,88,92
  Mức 9: (8 số)
  14,17,34,35,45,46,89,90
  Mức 1 0: (4 số)
  28,41,61,69
  Mức 1 1: (4 số)
  67,73,82,87
  Mức 1 2: (3 số)
  53,64,85
  Mức 1 3: (1 số)
  95
  Mức 1 4: (1 số)
  96
  Mức 1 5: (1 số)
  91
  Mức 1 7: (1 số)
  59
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 2 số)
  04,08,09,27,29,37,44,47,72,74,79,81
  Mức 1: ( 2 6 số)
  00,01,06,07,12,13,17,21,22,31,33,36,40,42,48,49,50,51,55,57,70,76,77,78,80,83
  Mức 2: ( 3 2 số)
  02,03,10,11,15,18,23,24,25,26,30,32,39,43,45,52,58,63,65,66,68,71,75,82,84,86,90,93,94,97,98,99
  Mức 3: ( 1 7 số)
  05,14,16,19,20,28,34,35,38,46,54,56,60,62,67,73,88
  Mức 4: (7 số)
  41,61,69,85,87,89,92
  Mức 5: (2 số)
  53,96
  Mức 6: (3 số)
  64,91,95
  Mức 7: (1 số)
  59
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Binguyen683 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 5 (1 số)
  00
  Mức: 1 0 (2 số)
  11,22
  Mức: 1 1 (4 số)
  01,08,44,77
  Mức: 1 2 (1 số)
  95
  Mức: 1 3 (5 số)
  02,05,72,74,92
  Mức: 1 4 (3 số)
  33,71,83
  Mức: 1 5 (1 1 số)
  06,07,12,17,23,27,35,36,47,56,94
  Mức: 1 6 (1 4 số)
  03,13,16,21,29,46,48,50,55,66,70,86,90,99
  Mức: 1 7 (1 6 số)
  04,09,10,18,20,24,26,49,61,63,76,79,84,88,89,98
  Mức: 1 8 (1 1 số)
  15,25,30,38,41,53,64,67,69,93,97
  Mức: 1 9 (4 số)
  54,68,78,81
  Mức: 2 0 (1 6 số)
  28,31,34,37,40,42,43,45,59,60,62,65,73,75,80,82
  Mức: 2 1 (6 số)
  14,39,52,57,58,96
  Mức: 2 2 (4 số)
  32,51,85,91
  Mức: 2 3 (2 số)
  19,87
   
  THAY_ONG_NOI, Bam_cang, mr83865 thành viên khác Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 1 7: (1 số)
  11
  Mức 2 5: (1 số)
  44
  Mức 2 8: (2 số)
  00,77
  Mức 3 2: (2 số)
  22,99
  Mức 3 4: (1 số)
  74
  Mức 3 5: (1 số)
  01
  Mức 3 6: (1 số)
  33
  Mức 3 9: (3 số)
  55,61,92
  Mức 4 0: (2 số)
  21,71
  Mức 4 3: (1 số)
  66
  Mức 4 4: (3 số)
  08,67,72
  Mức 4 5: (2 số)
  27,76
  Mức 4 6: (4 số)
  12,16,47,62
  Mức 4 7: (2 số)
  03,38
  Mức 4 8: (5 số)
  05,13,84,88,98
  Mức 4 9: ( 9 số)
  06,24,26,29,35,50,68,83,95
  Mức 5 0: (4 số)
  10,48,49,89
  Mức 5 1: (5 số)
  02,07,17,25,78
  Mức 5 2: (2 số)
  94,97
  Mức 5 3: (4 số)
  18,31,42,81
  Mức 5 4: (3 số)
  30,63,86
  Mức 5 5: (7 số)
  09,23,36,53,58,70,93
  Mức 5 6: (3 số)
  20,52,54
  Mức 5 7: (2 số)
  57,79
  Mức 5 9: (2 số)
  04,69
  Mức 6 0: (3 số)
  34,40,75
  Mức 6 1: (2 số)
  39,56
  Mức 6 2: (2 số)
  43,65
  Mức 6 3: (3 số)
  19,28,60
  Mức 6 5: (2 số)
  32,59
  Mức 6 6: (1 số)
  45
  Mức 6 7: (1 số)
  91
  Mức 6 9: (1 số)
  80
  Mức 7 0: (6 số)
  37,46,64,85,87,90
  Mức 7 1: (1 số)
  51
  Mức 7 2: (3 số)
  14,15,41
  Mức 7 3: (1 số)
  82
  Mức 7 4: (1 số)
  73
  Mức 7 9: (1 số)
  96  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  7x
  02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,73,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,04,07,09,10,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,73,75,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97
  5x
  02,04,07,09,14,15,17,18,19,20,23,25,28,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,73,75,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,91,93,94,96,97
  4x
  04,09,14,15,19,20,23,28,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,45,46,51,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,73,75,79,80,81,82,85,86,87,90,91,93,96
  3x
  04,14,15,19,20,28,32,34,37,39,40,41,43,45,46,51,52,54,56,57,58,59,60,64,65,69,70,73,75,79,80,82,85,87,90,91,93,96
  2x
  14,15,19,28,32,34,37,39,40,41,43,45,46,51,56,59,60,64,65,73,75,80,82,85,87,90,91,96
  1x
  14,15,32,37,41,45,46,51,59,64,73,80,82,85,87,90,91,96
  0x
  14,15,41,51,73,82,90,96
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Binguyen685 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 3 2: (1 số)
  11
  Mức 3 7: (1 số)
  00
  Mức 4 2: (1 số)
  44
  Mức 4 8: (1 số)
  22
  Mức 5 2: (1 số)
  01
  Mức 5 4: (1 số)
  08
  Mức 5 5: (1 số)
  77
  Mức 5 6: (1 số)
  33
  Mức 5 7: (1 số)
  12
  Mức 5 8: (2 số)
  21,74
  Mức 6 3: (1 số)
  05
  Mức 6 4: (4 số)
  06,16,71,99
  Mức 6 5: (2 số)
  13,83
  Mức 6 6: (2 số)
  03,27
  Mức 6 7: (2 số)
  38,92
  Mức 6 8: (1 số)
  02
  Mức 7 0: (1 số)
  07
  Mức 7 1: (3 số)
  04,23,88
  Mức 7 2: (2 số)
  47,66
  Mức 7 3: (2 số)
  17,98
  Mức 7 4: (2 số)
  24,25
  Mức 7 5: (6 số)
  10,18,50,55,56,95
  Mức 7 6: (3 số)
  35,36,61
  Mức 7 7: (2 số)
  26,42
  Mức 7 8: (4 số)
  09,48,72,94
  Mức 7 9: (1 số)
  29
  Mức 8 0: (4 số)
  30,49,60,76
  Mức 8 1: (2 số)
  20,63
  Mức 8 2: (5 số)
  31,54,67,84,93
  Mức 8 3: (2 số)
  79,81
  Mức 8 4: (3 số)
  62,70,97
  Mức 8 5: (2 số)
  40,78
  Mức 8 6: (4 số)
  53,68,86,89
  Mức 8 7: (1 số)
  57
  Mức 8 8: (1 số)
  46
  Mức 8 9: (3 số)
  52,65,69
  Mức 9 2: (1 số)
  58
  Mức 9 3: (1 số)
  37
  Mức 9 4: (3 số)
  32,34,39
  Mức 9 5: (2 số)
  14,15
  Mức 9 7: (3 số)
  19,28,45
  Mức 9 8: (3 số)
  41,80,90
  Mức 9 9: (1 số)
  75
  Mức 1 0 1: (2 số)
  64,85
  Mức 1 0 2: (1 số)
  59
  Mức 1 0 3: (1 số)
  43
  Mức 1 0 4: (1 số)
  82
  Mức 1 0 6: (1 số)
  91
  Mức 1 0 7: (2 số)
  51,96
  Mức 1 0 8: (1 số)
  87
  Mức 1 1 0: (1 số)
  73

  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,06,07,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,07,09,10,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98
  6x
  09,10,14,15,18,19,20,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97
  5x
  09,14,15,19,20,26,28,29,30,31,32,34,37,39,40,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,94,96,97
  4x
  14,15,19,20,28,31,32,34,37,39,40,41,43,45,46,51,52,53,54,57,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,93,96,97
  3x
  14,15,19,28,32,34,37,39,40,41,43,45,46,51,52,53,57,58,59,62,64,65,68,69,70,73,75,78,80,82,85,86,87,89,90,91,96,97
  2x
  14,15,19,28,32,34,37,39,41,43,45,46,51,52,58,59,64,65,69,73,75,80,82,85,87,90,91,96
  1x
  15,19,28,41,43,45,51,59,64,73,75,80,82,85,87,90,91,96
  0x
  43,51,59,73,82,87,91,96
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Binguyen685 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 5 6: (1 số)
  00
  Mức 7 9: (1 số)
  22
  Mức 8 1: (1 số)
  11
  Mức 8 3: (1 số)
  44
  Mức 9 4: (1 số)
  08
  Mức 9 6: (1 số)
  77
  Mức 9 7: (1 số)
  02
  Mức 1 0 2: (1 số)
  01
  Mức 1 0 6: (2 số)
  72,74
  Mức 1 0 9: (2 số)
  13,27
  Mức 1 1 0: (2 số)
  05,33
  Mức 1 1 1: (1 số)
  36
  Mức 1 1 2: (3 số)
  07,16,99
  Mức 1 1 5: (2 số)
  20,21
  Mức 1 1 7: (2 số)
  23,95
  Mức 1 1 9: (2 số)
  92,94
  Mức 1 2 0: (2 số)
  71,83
  Mức 1 2 1: (2 số)
  12,47
  Mức 1 2 3: (2 số)
  24,50
  Mức 1 2 4: (2 số)
  18,49
  Mức 1 2 5: (3 số)
  04,06,29
  Mức 1 2 7: (1 số)
  09
  Mức 1 2 8: (2 số)
  17,35
  Mức 1 2 9: (3 số)
  03,10,66
  Mức 1 3 0: (3 số)
  26,63,76
  Mức 1 3 1: (1 số)
  88
  Mức 1 3 2: (4 số)
  38,48,86,97
  Mức 1 3 3: (3 số)
  56,70,98
  Mức 1 3 4: (2 số)
  40,81
  Mức 1 3 5: (1 số)
  30
  Mức 1 3 6: (1 số)
  84
  Mức 1 3 7: (2 số)
  42,52
  Mức 1 3 8: (4 số)
  25,55,61,79
  Mức 1 3 9: (2 số)
  46,62
  Mức 1 4 1: (1 số)
  31
  Mức 1 4 2: (4 số)
  78,89,90,93
  Mức 1 4 3: (2 số)
  54,65
  Mức 1 4 5: (3 số)
  45,68,69
  Mức 1 4 7: (2 số)
  15,19
  Mức 1 4 8: (1 số)
  60
  Mức 1 4 9: (1 số)
  37
  Mức 1 5 0: (3 số)
  39,41,64
  Mức 1 5 1: (1 số)
  57
  Mức 1 5 2: (2 số)
  28,53
  Mức 1 5 3: (2 số)
  34,75
  Mức 1 5 4: (1 số)
  67
  Mức 1 5 5: (3 số)
  14,43,80
  Mức 1 6 0: (3 số)
  32,51,58
  Mức 1 6 2: (1 số)
  73
  Mức 1 6 4: (1 số)
  96
  Mức 1 6 6: (1 số)
  82
  Mức 1 7 0: (1 số)
  85
  Mức 1 7 1: (1 số)
  59
  Mức 1 7 2: (1 số)
  87
  Mức 1 7 3: (1 số)
  91  9x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,06,09,10,12,14,15,17,18,19,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  03,04,06,09,10,14,15,17,19,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98
  5x
  14,15,19,25,28,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98
  4x
  14,15,19,25,28,30,31,32,34,37,39,40,41,42,43,45,46,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,73,75,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,93,96
  3x
  14,15,19,28,31,32,34,37,39,41,43,45,46,51,53,54,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,73,75,78,80,82,85,87,89,90,91,93,96
  2x
  14,15,19,28,32,34,37,39,41,43,51,53,57,58,59,60,64,67,68,69,73,75,80,82,85,87,91,96
  1x
  14,28,32,34,43,51,53,58,59,67,73,75,80,82,85,87,91,96
  0x
  58,59,73,82,85,87,91,96
   
  THAY_ONG_NOI, mr8386, Spa7 thành viên khác Thích điều này.
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  02/10 3x
  03/10 6x
  04/10 3x
  05/10 7x
  06/10 9x
  07/10 8x
  08/10 7x
  09/10 3x
  10/10 toang
  11/10 8x
  12/10 8x
  13/10 3x
  14/10 7x
  15/10 8x
  16/10 3x
  17/10 3x
  18/10 toang
  19/10 toang
  20/10 4x
  21/10 7x
  22/10 8x
  23/10 8x
  24/10 6x
  25/10 7x
  26/10 8x
  27/10 4x
  28/10 6x
  29/10 8x
  30/10 toang
  31/10 3x
  01/11 : 3x
  02/11 : 7x
  03/11 : 3x
  04/11 : 2x
  05/11 : 8x
  06/11 : 8x
  07/11 : 7x
  08/11 : 7x
  09/11 : 3x
  10/11 : 6x
  11/11 : 6x
  12/11 : 8x
  13/11 : 3x
  14/11 : toang
  15/11 : 3x
  16/11 : 3x
  17/11 : 7x
  18/11 : 7x
  19/11 : 6x
  20/11 : 7x
  21/11 : 6x
  22/11 : 6x
  23/11: 9x
  24/11: 4x
  25/11: 8x
  26/11: 4x
  27/11: 8x
  28/11: 6x
  29/11: 3x
  30/11: 7x
  01/12 : 7x
  02/12 : 0x
  03/12 : 8x
  04/12 : 3x
  05/12 : 2x
  06/12 : 4x
  07/12 : 6x
  08/12 : 3x
  09/12 : 5x
  10/12 : 4x
  11/12 : 3x
  12/12 : 4x
  13/12 : 6x
  14/12 : 9x
  15/12 : 6x
  16/12 : 2x
  17/12 : 5x
  18/12 : 8x
  19/12 : 7x
  20/12 : 4x
  21/12 : 0x
  22/12 : toang
  23/12 : 6x
  24/12 : 5x
  25/12 : 5x
  26/12 : 7x
  27/12 : 6x
  28/12 : 6x
  29/12 : 6x
  30/12 : 4x
  31/12 : 4x

  01/01 : 9x
  02/01 : 2x
  03/01 : 7x
  04/01 : 5x
  05/01 : 1x
  06/01 : 7x
  07/01 : 6x
  08/01 : 0x
  09/01 : toang
  10/01 : 8x
  11/01 : 4x
  12/01 : 8x
  13/01 : 4x
  14/01 : 6x
  15/01 : 2x
  16/01 : 2x
  17/01 : 2x
  18/01 : 8x
  19/01 : 7x
  20/01 : 4x
  21/01 : 8x.
  22/01 : 8x
  23/01 : 2x
  24/01 : 7x
  25/01 : 7x
  26/01 : 5x
  27/01 : 4x
  28/01 : 7x
  29/01 : 2x
  30/01 : 9x
  31/01 :

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  03,05,06,09,10,12,14,15,17,18,19,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  03,05,06,09,10,14,15,17,18,19,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  5x
  03,05,06,09,10,14,15,19,25,26,27,28,31,32,35,36,37,39,41,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  4x
  03,05,06,09,10,14,15,19,25,26,27,28,31,32,35,36,37,39,41,51,53,54,56,57,58,60,69,70,71,73,75,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  3x
  06,09,10,14,15,19,25,26,27,28,31,32,35,36,37,39,41,51,53,54,56,57,58,60,69,70,71,73,75,78,79,82,84,85,87,89,91,99
  2x
  31,32,35,36,37,39,41,51,53,54,56,57,58,60,69,70,71,73,75,78,79,82,84,85,87,89,91,99
  1x
  56,57,58,60,69,70,71,73,75,78,79,82,84,85,87,89,91,99
  0x
  79,82,84,85,87,89,91,99
  8x chão tốt ae nhé. Lưu ý chão khoảng 5-10 ngày thôi.
  0x, 1x loại khá cứng đó ae
   
  THAY_ONG_NOI, Bam_cang, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH 2
  23/01: 8x
  24/01: 4x
  25/01: 1x
  26/01: 7x
  27/01: 2x
  28/01: 4x
  29/01: 3x
  30/01: 1x
  31/01:

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,78,79,81,83,84,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98
  6x
  03,04,05,06,07,09,10,12,13,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,34,35,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,78,79,81,83,84,86,88,89,90,93,94,95,97,98
  5x
  03,04,05,06,09,10,12,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,34,35,38,39,40,42,43,45,47,48,49,50,52,54,55,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,75,76,78,79,81,83,84,86,88,89,90,93,97,98
  4x
  03,04,06,09,10,12,17,18,19,21,23,24,25,26,30,31,35,38,40,42,43,45,48,50,52,55,61,62,63,65,66,68,69,70,71,75,78,79,81,83,84,86,88,89,90,93,97,98
  3x
  03,04,06,09,10,12,17,18,19,23,26,30,31,35,38,40,42,43,45,48,52,55,61,62,63,68,70,75,78,79,81,83,84,86,88,89,97,98
  2x
  03,04,06,09,10,12,17,18,26,30,31,38,40,48,52,55,62,63,68,70,78,79,81,83,84,88,89,98
  1x
  03,06,09,10,17,30,40,48,52,63,68,70,78,81,83,88,89,98
  0x
  17,68,70,78,81,83,88,89


  cũng cứng 8x ae nhé.
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  95x
  13/01: 4x
  14/01: 3x
  15/01: 2x
  16/01: 4x
  17/01: 4x
  18/01: 4x
  19/01: 7x
  20/01: 0x
  21/01: 2x
  22/01: 3x
  23/01: toang
  24/01: 4x
  25/01: 3x
  26/01: 2x
  27/01: 1x
  28/01: 1x
  29/01: 3x
  30/01: 4x
  31/01:

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  03,04,06,07,09,10,12,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,81,84,86,88,89,90,92,93,94,97,98,99
  5x
  03,04,06,09,10,12,15,17,18,21,23,24,25,26,28,29,30,34,35,36,38,40,41,42,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,76,78,79,81,84,86,88,89,90,93,97,98,99
  4x
  03,04,06,09,10,15,18,21,23,24,25,26,29,30,35,38,40,41,42,45,46,47,48,50,54,55,56,61,63,64,65,66,67,68,69,70,76,78,79,81,84,86,88,90,93,97,98,99
  3x
  03,06,09,10,15,18,23,26,29,30,38,40,45,46,47,48,50,56,61,63,64,66,67,68,69,70,76,78,79,81,84,86,88,90,93,97,98,99
  2x
  03,06,09,10,18,26,29,38,40,45,46,47,48,61,63,66,67,68,69,70,76,79,81,84,86,90,93,97
  1x
  09,10,18,26,38,45,48,61,63,67,68,69,76,79,86,90,93,97
  0x
  09,10,18,38,61,79,93,97
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,820
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 17. emvatoi213

  emvatoi213 Đẳng cấp số học Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  3,538
  Được thích:
  34,833
  Điểm thành tích:
  1,907
  TH từ dữ liệu ACE:
  1/1: 8x: 2đ
  2/1: 8x: 2đ
  3/1: 0x: 10đ
  4/1: 6x: 4đ
  5/1: 2x: 8đ
  6/1: 2x: 8đ
  7/1: 6x: 4đ
  8/1: 8x: 2đ
  9/1: 0x: 10đ
  10/1:5x: 5đ
  11/1:0x: 10đ
  12/1:5x: 5đ
  13/1: 2x: 8đ
  14/1: 4x: 6đ
  15/1: 3x: 7đ
  16/1: 5x: 5đ
  17/1: 3x: 7đ
  18/1: 7x: 3đ
  19/1: 2x: 8đ
  20/1: 1x: 9đ
  21/1: 5x: 5đ
  22/1: 3x: 7đ
  23/1: 0x: 10đ
  24/1: 5x: 5đ
  25/1: 5x: 5đ
  26/1: 3x: 7đ
  27/1: 6x: 4đ
  28/1: 1x: 9đ
  29/1: 3x: 7đ
  30/1: 6x: 4đ
  Tổng: 186 điểm
  31/1


  9x
  02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  02,04,09,10,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,09,10,14,15,18,19,20,23,24,25,26,28,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,96,97,98,99
  5x
  02,10,14,15,18,19,20,23,24,25,26,28,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,49,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,91,93,96,97,98
  4x
  14,15,19,20,25,28,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,51,52,53,54,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,73,75,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,91,93,96,97,98
  3x
  14,19,25,28,31,32,34,37,39,40,42,43,45,51,52,53,54,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,73,75,78,80,81,82,85,87,91,93,96,97
  2x
  14,19,25,28,31,32,34,37,39,40,42,43,45,51,52,57,58,59,60,62,65,73,75,80,82,85,87,91,96
  1x
  14,19,25,32,39,51,52,57,58,62,65,73,75,80,82,85,87,91,96
  0x
  19,32,51,58,75,85,87,91,96
   
 18. Muttay

  Muttay Lính mới Ketqua01.net

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  847
  Được thích:
  5,654
  Điểm thành tích:
  2,857
  TH ;
  1-Jan 32 2x
  2-Jan 56 0x
  3-Jan 95 8x
  4-Jan 40 2x
  5-Jan 67 1x
  6-Jan 94 8x
  7-Jan 18 4x
  8-Jan 89 8x
  9-Jan 77 5x
  10-Jan 32 2x
  11-Jan 85 7x
  12-Jan 13 5x
  13-Jan 86 7x
  14-Jan 38 9x
  15-Jan 61 0x
  16-Jan 39 1x
  17-Jan 53 1x
  18-Jan 98 9x
  19-Jan 09 5x
  20-Jan 64 2x
  21-Jan 19 3x
  22-Jan 10 5x
  23-Jan 41 Xịt
  24-Jan 61 0x
  25-Jan 75 6x
  26-Jan 47 2x
  27-Jan 79 7x
  28-Jan 74 6x
  29-Jan 46 Xịt
  30-Jan 24 3x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78
  5x
  04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,76,77
  4x
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73
  3x
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66
  2x
  26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65
  1x
  34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,55,56,57,58,59,60,61,64,65
  0x
  44,45,55,56,57,58,59,60,61
   
 19. nnkt948

  nnkt948 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  2/3/18
  Bài viết:
  1,311
  Được thích:
  5,513
  Điểm thành tích:
  2,387
  Ngày 01: 3x
  Ngày 02: 2x
  Ngày 03: 2x
  Ngày 04: 0x
  Ngày 05: 6x
  Ngày 06: 2x
  Ngày 07: 6x
  Ngày 08: 2x
  Ngày 09: 8x
  Ngày 10: 0x
  Ngày 11: 7x
  Ngày 12: 8x
  Ngày 13: 6x
  Ngày 14: 1x
  Ngày 15: 5x
  Ngày 16: 5x
  Ngày 17: xịt
  Ngày 18: 0x
  Ngày 19: 2x
  Ngày 20: 6x
  Ngày 21: 4x
  Ngày 22: 0x
  Ngày 23: 7x
  Ngày 24: 1x
  Ngày 25: 2x
  Ngày 26: 8x
  Ngày 27: 4x
  Ngày 28: 6x
  Ngày 29: 8x
  Ngày 30: 2x
  Ngày 31/01:
  9x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,54,55,56,58,59,61,63,64,65,67,68,69,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,27,28,29,31,32,33,34,36,38,39,41,43,44,45,46,48,49,50,54,55,56,58,59,61,63,64,65,68,69,72,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,21,27,28,29,31,33,34,36,38,39,41,44,45,48,49,54,55,58,59,61,63,64,65,68,69,72,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  4x
  00,01,08,09,10,11,12,14,16,18,19,21,27,28,29,33,36,38,41,45,48,49,54,58,59,61,63,68,69,72,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  3x
  01,08,09,10,11,12,14,16,18,19,21,27,28,29,38,45,49,54,58,59,68,69,72,78,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,94,96,98,99
  2x
  01,08,09,10,11,18,19,27,28,38,45,49,54,68,69,78,80,81,83,87,88,89,90,91,94,96,98,99
  1x
  09,18,19,38,45,49,54,78,81,83,87,88,89,90,91,94,98,99
  0x
  09,18,38,81,88,89,90,98
   
 20. chuvien

  chuvien Thành viên năng nổ Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  6/8/21
  Bài viết:
  177
  Được thích:
  2,366
  Điểm thành tích:
  977
  Nghề nghiệp:
  TỰ DO
  Topic tháng này 66 trang ,hôm nay kết quả 66 luôn
   
  Bestboyquedau1981 thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net