DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10/2022

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/22.

Lượt xem: 121,495

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  2,070
  Được thích:
  15,803
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,83,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,78,80,83,85,86,87,88,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  03,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,66,68,69,70,71,73,74,75,78,80,83,86,88,92,93,96,97,98,99
  5x
  03,07,08,09,12,13,14,15,16,17,22,23,24,26,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,50,51,52,53,55,56,58,61,63,64,66,68,69,70,71,73,74,75,78,80,83,86,88,92,93,96,97,98,99
  4x
  07,08,09,13,14,15,16,17,22,23,26,27,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,51,52,53,58,61,63,64,66,69,70,71,73,74,75,78,80,83,88,92,93,97,98,99
  3x
  08,09,13,15,16,17,22,27,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,51,52,53,58,61,63,64,66,69,70,71,73,80,83,97,98,99
  2x
  08,15,16,17,22,27,30,32,35,36,38,39,41,42,43,45,51,52,53,58,61,63,64,66,71,97,98,99
  1x
  08,16,17,32,35,38,39,41,43,45,52,53,58,61,64,66,98,99
  0x
  17,39,45,52,53,64,98,99
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 2. Thuphuong07102015

  Thuphuong07102015 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  6/5/19
  Bài viết:
  1,264
  Được thích:
  14,656
  Điểm thành tích:
  712
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,27,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,07,10,11,12,15,16,17,18,19,27,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,07,10,11,17,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,07,10,11,17,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,11,17,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,72,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,98,99
  2x
  59,62,64,65,66,67,68,69,72,74,75,76,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,98,99
  1x
  62,64,65,66,68,69,80,82,84,85,86,88,89,92,94,95,96,98
  0x
  66,68,69,82,86,88,89,92
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 3. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  776
  Được thích:
  5,853
  Điểm thành tích:
  1,957
  31/10
  9x
  00,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  12,13,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,58,62,63,64,65,66,67,68,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88
  3x
  25,26,27,28,32,34,35,36,38,42,43,45,46,47,48,52,53,54,56,57,58,62,63,64,65,67,68,72,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87
  2x
  28,34,35,36,48,52,53,54,56,57,58,62,63,64,65,67,68,72,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87
  1x
  28,34,35,36,52,53,65,72,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87
  0x
  35,36,52,53,65,72,78,83
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 4. Chamy1108

  Chamy1108 Angel xổ số Loại ĐB 10s

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,831
  Được thích:
  21,464
  Điểm thành tích:
  2,087
  31/10
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,49,50,52,53,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,97,98,99
  6x
  02,03,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,21,24,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,49,50,52,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,95,97,98,99
  5x
  02,03,06,07,10,11,13,18,21,24,26,27,28,29,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,47,49,50,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,67,69,71,73,75,76,77,78,80,81,82,83,86,87,89,90,91,92,95,97,99
  4x
  02,07,11,18,21,26,27,28,29,33,34,36,38,39,41,43,44,45,49,50,53,55,56,57,59,61,62,63,64,65,67,69,71,73,75,76,77,78,81,82,83,86,87,90,91,92,95,99
  3x
  11,18,21,26,33,34,38,39,41,44,45,49,50,53,55,56,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,76,77,78,81,82,83,86,87,90,91,92,95
  2x
  11,21,33,41,44,49,50,53,55,57,59,61,63,65,67,69,73,76,77,78,81,82,83,86,87,91,92,95
  1x
  33,41,44,50,55,57,63,65,67,69,73,76,77,78,81,86,87,95
  0x
  44,50,65,67,76,78,87,95
   
  Vitam, kokono2022quedau1981 Thích điều này.
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @phieu_luu

  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  7x
  03,05,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,73,74,77,78,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  6x
  05,08,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,67,68,74,77,78,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
  5x
  05,08,10,11,13,15,16,17,19,20,24,25,26,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,67,68,74,77,78,80,83,85,87,88,89,90,91,94,95,97,98
  4x
  05,08,10,11,13,15,16,17,20,24,26,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,53,54,55,56,58,59,61,62,64,67,68,74,80,83,85,87,88,89,95,97,98
  3x
  05,08,11,13,15,16,17,24,26,28,29,34,35,37,38,40,41,42,44,45,46,48,53,55,56,58,59,62,68,74,80,83,85,87,88,95,97,98
  2x
  05,08,16,17,26,28,29,34,35,37,38,40,41,42,45,46,48,58,68,74,80,83,85,87,88,95,97,98
  1x
  05,08,26,28,35,37,38,40,41,42,45,46,68,74,85,87,88,95
  0x
  08,26,38,68,74,85,87,88
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/10/22
  Vitamkokono2022 thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,85,86,88,89,91,92,97,99
  6x
  01,02,05,06,08,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,72,73,74,76,79,80,81,82,85,86,88,89,91,92,97,99
  5x
  01,02,05,06,08,13,14,15,16,17,21,22,23,27,29,30,31,32,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,61,62,66,67,68,69,70,72,73,79,81,82,85,86,88,89,91,92,97
  4x
  02,05,06,13,14,17,21,22,23,27,29,30,31,34,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,61,62,66,67,68,69,70,72,73,81,82,85,86,88,89,97
  3x
  02,05,13,17,21,22,23,27,29,30,31,34,38,41,42,44,46,48,49,50,51,53,57,58,59,61,62,66,67,68,69,72,81,82,85,86,89,97
  2x
  05,13,21,22,23,30,31,41,42,44,46,48,50,51,53,57,58,61,62,66,68,72,81,82,85,86,89,97
  1x
  05,13,21,22,23,30,31,41,48,50,51,53,57,66,82,85,86,89
  0x
  13,21,22,48,82,85,86,89
   
  Vitamkokono2022 thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x

  Mức 3 8: (1 số)
  77
  Mức 3 9: (2 số)
  00,33
  Mức 4 0: (1 số)
  04
  Mức 4 1: (3 số)
  11,26,88
  Mức 4 2: (2 số)
  09,24
  Mức 4 3: (7 số)
  01,22,38,74,84,90,98
  Mức 4 4: ( 1 0 số)
  18,32,44,47,51,66,80,81,93,94
  Mức 4 5: ( 1 6 số)
  02,05,10,15,23,30,34,36,42,55,62,78,87,91,96,99
  Mức 4 6: ( 1 3 số)
  08,37,39,48,58,60,75,79,83,85,89,95,97
  Mức 4 7: ( 1 3 số)
  20,28,35,40,50,59,63,64,73,76,82,86,92
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  03,07,17,19,25,29,31,43,45,52,54,67,69,71,72
  Mức 4 9: ( 9 số)
  06,12,13,14,16,49,53,56,57
  Mức 5 0: (8 số)
  21,27,41,46,61,65,68,70
   
  Vitam thích bài này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x

  Mức 3 5: (1 số)
  04
  Mức 4 2: (3 số)
  00,33,77
  Mức 4 3: (1 số)
  11
  Mức 4 4: (1 số)
  22
  Mức 4 6: (1 số)
  09
  Mức 4 8: (1 số)
  01
  Mức 4 9: (2 số)
  47,66
  Mức 5 0: (1 số)
  84
  Mức 5 1: (2 số)
  06,24
  Mức 5 2: (1 số)
  60
  Mức 5 3: (2 số)
  02,15
  Mức 5 4: (2 số)
  03,30
  Mức 5 5: (2 số)
  79,96
  Mức 5 6: (6 số)
  10,18,19,23,39,87
  Mức 5 7: (2 số)
  20,81
  Mức 5 8: (3 số)
  12,37,99
  Mức 5 9: (2 số)
  40,51
  Mức 6 0: (4 số)
  36,44,88,91
  Mức 6 1: (2 số)
  16,38
  Mức 6 2: (7 số)
  05,07,14,31,63,83,93
  Mức 6 3: (1 số)
  57
  Mức 6 4: (8 số)
  08,26,48,55,59,70,74,90
  Mức 6 5: (6 số)
  25,32,42,76,95,97
  Mức 6 6: (2 số)
  61,98
  Mức 6 7: (3 số)
  29,72,80
  Mức 6 8: (4 số)
  17,45,69,75
  Mức 6 9: (4 số)
  13,21,67,71
  Mức 7 0: (3 số)
  54,65,85
  Mức 7 1: (4 số)
  41,49,73,92
  Mức 7 2: (3 số)
  34,78,86
  Mức 7 3: (4 số)
  28,50,64,89
  Mức 7 4: (3 số)
  43,46,94
  Mức 7 5: (1 số)
  82
  Mức 7 6: (2 số)
  27,52
  Mức 7 8: (1 số)
  58
  Mức 7 9: (2 số)
  53,56
  Mức 8 1: (1 số)
  62
  Mức 8 2: (1 số)
  35
  Mức 8 6: (1 số)
  68
   
  Vitam thích bài này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x

  Mức 1 0: (2 số)
  06,09
  Mức 1 1: (1 số)
  04
  Mức 1 3: (1 số)
  03
  Mức 1 4: (1 số)
  33
  Mức 1 6: (3 số)
  00,01,47
  Mức 1 8: (1 số)
  51
  Mức 1 9: (3 số)
  02,15,40
  Mức 2 0: (1 số)
  77
  Mức 2 2: (1 số)
  39
  Mức 2 3: (2 số)
  20,60
  Mức 2 5: (2 số)
  30,99
  Mức 2 6: (3 số)
  70,79,91
  Mức 2 7: (4 số)
  05,19,66,93
  Mức 2 8: (3 số)
  12,22,96
  Mức 2 9: (5 số)
  10,14,37,84,97
  Mức 3 0: (5 số)
  07,11,24,25,54
  Mức 3 1: (4 số)
  26,46,83,88
  Mức 3 2: (4 số)
  08,18,55,71
  Mức 3 3: (4 số)
  16,31,80,81
  Mức 3 4: (5 số)
  29,41,45,48,87
  Mức 3 5: (4 số)
  43,44,49,90
  Mức 3 6: (3 số)
  23,36,75
  Mức 3 7: (5 số)
  13,21,50,64,98
  Mức 3 8: (5 số)
  27,52,59,63,67
  Mức 3 9: (3 số)
  65,69,72
  Mức 4 0: (4 số)
  34,56,57,61
  Mức 4 1: (6 số)
  17,38,42,73,89,92
  Mức 4 2: (3 số)
  28,32,74
  Mức 4 4: (2 số)
  76,78
  Mức 4 6: (1 số)
  53
  Mức 4 7: (3 số)
  85,94,95
  Mức 4 9: (1 số)
  58
  Mức 5 0: (1 số)
  35
  Mức 5 1: (1 số)
  86
  Mức 5 7: (1 số)
  68
  Mức 5 9: (2 số)
  62,82
   
  radaohayveboVitam thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x

  Mức 0: (1 số)
  09
  Mức 1: (4 số)
  04,06,33,51
  Mức 2: (8 số)
  00,03,30,40,47,54,60,99
  Mức 3: (7 số)
  15,45,46,55,70,80,97
  Mức 4: ( 1 2 số)
  02,08,12,19,25,34,39,43,49,77,79,83
  Mức 5: (6 số)
  01,10,20,26,75,91
  Mức 6: ( 1 1 số)
  05,07,17,27,44,56,59,63,71,81,93
  Mức 7: ( 1 2 số)
  11,18,21,24,31,37,48,50,57,58,88,90
  Mức 8: ( 1 1 số)
  13,14,16,28,29,36,41,64,66,67,84
  Mức 9: ( 9 số)
  22,23,52,61,69,72,73,94,96
  Mức 1 0: (5 số)
  53,65,76,89,92
  Mức 1 1: (6 số)
  32,38,74,85,87,98
  Mức 1 2: (2 số)
  35,42
  Mức 1 3: (2 số)
  62,95
  Mức 1 4: (2 số)
  68,78
  Mức 1 5: (1 số)
  86
  Mức 1 7: (1 số)
  82
   
  radaohayvebo, Xuanthuy179Vitam Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x

  Mức 0: ( 1 3 số)
  04,06,09,25,30,33,40,43,46,51,55,60,80
  Mức 1: ( 2 9 số)
  00,03,05,08,10,12,15,17,19,23,24,26,27,34,41,45,47,49,50,54,57,63,70,77,79,83,84,97,99
  Mức 2: ( 2 0 số)
  01,02,07,11,13,16,18,20,21,28,31,39,48,56,58,59,75,81,91,93
  Mức 3: ( 2 2 số)
  14,29,32,36,37,38,44,52,61,64,65,66,69,71,73,85,88,89,90,94,95,96
  Mức 4: ( 1 1 số)
  22,35,53,62,67,72,76,86,87,92,98
  Mức 5: (3 số)
  42,68,74
  Mức 6: (1 số)
  78
  Mức 7: (1 số)
  82
   
  Xuanthuy179Vitam thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 1 0 (1 số)
  04
  Mức: 1 1 (3 số)
  11,22,77
  Mức: 1 2 (3 số)
  00,33,60
  Mức: 1 3 (4 số)
  01,23,24,66
  Mức: 1 4 (5 số)
  02,06,09,10,84
  Mức: 1 5 (9 số)
  15,19,38,39,44,47,57,81,87
  Mức: 1 6 (1 5 số)
  03,18,20,30,36,37,51,55,59,63,70,79,88,91,96
  Mức: 1 7 (1 5 số)
  07,12,16,25,26,40,42,61,73,74,75,76,90,95,99
  Mức: 1 8 (1 7 số)
  05,08,14,17,29,32,48,54,71,72,83,85,92,93,94,97,98
  Mức: 1 9 (1 0 số)
  21,34,45,50,65,67,69,80,82,86
  Mức: 2 0 (1 0 số)
  13,28,31,41,43,49,58,64,78,89
  Mức: 2 1 (5 số)
  27,52,53,56,62
  Mức: 2 2 (2 số)
  35,46
  Mức: 2 4 (1 số)
  68
   
  Xuanthuy179, cuongls1102Vitam Thích điều này.
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn

  Mức 2 9: (1 số)
  04
  Mức 3 0: (2 số)
  00,26
  Mức 3 3: (1 số)
  22
  Mức 3 4: (2 số)
  77,83
  Mức 3 6: (2 số)
  09,23
  Mức 3 7: (1 số)
  38
  Mức 3 8: (3 số)
  01,02,99
  Mức 3 9: (4 số)
  03,11,80,87
  Mức 4 0: (1 số)
  20
  Mức 4 1: (2 số)
  08,33
  Mức 4 2: (1 số)
  06
  Mức 4 3: (1 số)
  15
  Mức 4 4: (2 số)
  66,81
  Mức 4 5: (3 số)
  05,44,91
  Mức 4 6: (1 số)
  17
  Mức 4 7: (2 số)
  24,37
  Mức 4 8: (2 số)
  32,45
  Mức 5 0: (3 số)
  40,82,88
  Mức 5 1: (3 số)
  39,41,73
  Mức 5 2: (2 số)
  47,97
  Mức 5 3: (5 số)
  21,30,55,72,86
  Mức 5 4: (4 số)
  07,42,46,84
  Mức 5 5: (2 số)
  34,35
  Mức 5 6: (2 số)
  27,51
  Mức 5 7: (5 số)
  10,13,19,71,74
  Mức 5 8: (7 số)
  12,18,43,53,54,79,98
  Mức 5 9: (5 số)
  29,50,70,75,85
  Mức 6 0: (2 số)
  89,92
  Mức 6 1: (3 số)
  63,64,76
  Mức 6 2: (7 số)
  16,28,31,36,60,67,94
  Mức 6 3: (3 số)
  14,48,61
  Mức 6 4: (7 số)
  25,57,59,78,90,93,95
  Mức 6 5: (1 số)
  62
  Mức 6 6: (2 số)
  49,65
  Mức 6 7: (1 số)
  52
  Mức 6 8: (2 số)
  69,96
  Mức 7 0: (2 số)
  58,68
  Mức 7 5: (1 số)
  56


  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  05,07,10,12,13,14,16,17,18,19,21,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  07,10,12,13,14,16,18,19,21,25,27,28,29,30,31,34,35,36,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  07,10,12,13,14,16,18,19,25,27,28,29,31,34,35,36,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,84,85,86,89,90,92,93,94,95,96,98
  4x
  10,12,13,14,16,18,19,25,28,29,31,36,43,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,85,89,90,92,93,94,95,96,98
  3x
  14,16,25,28,29,31,36,48,49,50,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,75,76,78,79,85,89,90,92,93,94,95,96,98
  2x
  14,16,25,28,31,36,48,49,52,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,76,78,90,93,94,95,96
  1x
  25,48,49,52,56,57,58,59,61,62,65,68,69,78,90,93,95,96
  0x
  49,52,56,58,65,68,69,96
   
  Xuanthuy179, cuongls1102Vitam Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn

  Mức 4 7: (1 số)
  77
  Mức 5 5: (1 số)
  33
  Mức 5 7: (1 số)
  04
  Mức 5 9: (1 số)
  66
  Mức 6 1: (3 số)
  00,09,11
  Mức 6 2: (1 số)
  47
  Mức 6 3: (4 số)
  26,83,87,99
  Mức 6 4: (2 số)
  22,23
  Mức 6 5: (1 số)
  80
  Mức 6 6: (1 số)
  01
  Mức 6 7: (2 số)
  03,38
  Mức 6 8: (2 số)
  37,51
  Mức 6 9: (1 số)
  02
  Mức 7 0: (4 số)
  06,39,81,91
  Mức 7 1: (3 số)
  15,30,84
  Mức 7 2: (1 số)
  44
  Mức 7 3: (3 số)
  08,40,60
  Mức 7 5: (2 số)
  24,88
  Mức 7 6: (2 số)
  73,97
  Mức 7 8: (2 số)
  17,75
  Mức 7 9: (2 số)
  79,96
  Mức 8 0: (3 số)
  32,71,86
  Mức 8 1: ( 9 số)
  19,20,55,57,59,64,78,92,98
  Mức 8 2: (3 số)
  12,72,93
  Mức 8 3: (3 số)
  05,36,63
  Mức 8 4: (2 số)
  45,70
  Mức 8 5: (5 số)
  10,28,53,67,69
  Mức 8 6: (4 số)
  14,31,46,74
  Mức 8 7: (3 số)
  42,50,85
  Mức 8 8: (5 số)
  18,27,29,48,82
  Mức 8 9: (1 số)
  76
  Mức 9 0: (7 số)
  07,13,21,25,41,49,95
  Mức 9 1: (6 số)
  43,52,54,58,61,90
  Mức 9 2: (3 số)
  16,65,89
  Mức 9 3: (1 số)
  34
  Mức 9 4: (1 số)
  62
  Mức 9 8: (1 số)
  35
  Mức 1 0 1: (1 số)
  94
  Mức 1 0 2: (2 số)
  56,68

  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  05,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  05,07,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  05,07,10,12,13,14,16,18,19,20,21,25,27,28,29,31,34,35,36,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,74,76,78,82,85,86,89,90,92,93,94,95,98
  4x
  05,07,10,12,13,14,16,18,21,25,27,28,29,31,34,35,36,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,56,58,61,62,63,65,67,68,69,70,72,74,76,82,85,89,90,93,94,95
  3x
  07,13,14,16,18,21,25,27,29,31,34,35,41,42,43,46,48,49,50,52,53,54,56,58,61,62,65,67,68,69,74,76,82,85,89,90,94,95
  2x
  07,13,16,18,21,25,27,29,34,35,41,43,48,49,52,54,56,58,61,62,65,68,76,82,89,90,94,95
  1x
  16,34,35,41,43,49,52,54,56,58,61,62,65,68,89,90,94,95
  0x
  34,35,56,62,65,68,89,94
   
  Xuanthuy179, cuongls1102, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn

  Mức 8 2: (1 số)
  04
  Mức 8 9: (1 số)
  33
  Mức 9 1: (1 số)
  00
  Mức 9 2: (1 số)
  09
  Mức 9 3: (1 số)
  77
  Mức 1 0 3: (2 số)
  01,47
  Mức 1 0 6: (1 số)
  06
  Mức 1 0 7: (1 số)
  11
  Mức 1 1 0: (2 số)
  03,22
  Mức 1 1 1: (2 số)
  02,51
  Mức 1 1 2: (2 số)
  15,60
  Mức 1 1 4: (3 số)
  24,30,66
  Mức 1 1 5: (1 số)
  84
  Mức 1 1 6: (2 số)
  39,40
  Mức 1 1 7: (1 số)
  99
  Mức 1 1 9: (2 số)
  20,79
  Mức 1 2 0: (1 số)
  10
  Mức 1 2 2: (2 số)
  19,91
  Mức 1 2 3: (3 số)
  26,88,96
  Mức 1 2 4: (2 số)
  18,81
  Mức 1 2 5: (3 số)
  05,37,93
  Mức 1 2 7: (3 số)
  12,23,55
  Mức 1 2 8: (1 số)
  87
  Mức 1 2 9: (3 số)
  44,70,83
  Mức 1 3 0: (3 số)
  07,80,97
  Mức 1 3 1: (2 số)
  08,25
  Mức 1 3 2: (2 số)
  36,90
  Mức 1 3 3: (1 số)
  14
  Mức 1 3 5: (5 số)
  16,31,38,48,54
  Mức 1 3 6: (1 số)
  63
  Mức 1 3 7: (1 số)
  98
  Mức 1 3 8: (4 số)
  45,59,71,75
  Mức 1 3 9: (2 số)
  29,57
  Mức 1 4 0: (1 số)
  74
  Mức 1 4 1: (1 số)
  32
  Mức 1 4 3: (7 số)
  17,34,42,43,46,49,50
  Mức 1 4 5: (5 số)
  13,41,67,69,72
  Mức 1 4 6: (5 số)
  21,61,64,73,76
  Mức 1 4 8: (3 số)
  28,92,95
  Mức 1 4 9: (2 số)
  27,89
  Mức 1 5 1: (3 số)
  52,65,85
  Mức 1 5 2: (2 số)
  78,94
  Mức 1 5 4: (1 số)
  56
  Mức 1 5 7: (1 số)
  58
  Mức 1 5 9: (1 số)
  86
  Mức 1 6 1: (1 số)
  53
  Mức 1 6 5: (1 số)
  35
  Mức 1 7 0: (2 số)
  62,82
  Mức 1 8 0: (1 số)
  68

  9x
  01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  05,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  05,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  05,07,08,12,13,14,16,17,21,23,25,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82,83,85,86,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  5x
  07,08,13,14,16,17,21,25,27,28,29,31,32,34,35,36,38,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,82,85,86,89,90,92,94,95,97,98
  4x
  13,17,21,27,28,29,32,34,35,38,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,82,85,86,89,92,94,95,98
  3x
  13,17,21,27,28,32,34,35,41,42,43,46,49,50,52,53,56,57,58,61,62,64,65,67,68,69,72,73,74,76,78,82,85,86,89,92,94,95
  2x
  13,21,27,28,35,41,52,53,56,58,61,62,64,65,67,68,69,72,73,76,78,82,85,86,89,92,94,95
  1x
  27,28,35,52,53,56,58,62,65,68,78,82,85,86,89,92,94,95
  0x
  35,53,56,58,62,68,82,86
   
  Xuanthuy179, cuongls1102, caphecom and 1 người khác Thích điều này.
 16. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,628
  Được thích:
  21,475
  Điểm thành tích:
  2,087
  Xin phép Mod e lên dàn TH 5 ngày xem chạy bon e lên tip con ko e xin dừng
  01/10: 8x
  02/10: 1x
  03/10: 8x
  04/10: 2x
  05/10: 0x
  06/10: 8x
  07/10: 2x
  08/10: 2x ( Cứ nghĩ post rồi ;a1 )
  09/10: 0x
  10/10: 4x
  11/10: 6x
  12/10: 8x
  13/10: 8X
  14/10: 6x
  15/10: 1x
  16/10: 4x
  17/10: 0x
  18/10: 6x
  19/10: 7x
  20/10: 5x
  21/10: 2x
  22/10: 5x
  23/10: 5x
  24/10: 2x
  25/10: Toang. Thông 8x cả tháng mà khó thế :))
  26/10: 6x
  27/10: 2x
  28/10: 3x
  29/10: 7x
  30/10: 7x
  31/10:
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,21,24,26,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,21,24,26,29,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,55,58,60,61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,18,19,21,24,26,29,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,55,58,60,61,62,64,67,68,70,71,72,73,75,76,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95
  5x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,16,18,21,24,26,30,31,32,33,34,35,39,40,42,43,44,45,47,49,50,51,52,55,58,61,62,64,67,68,70,71,72,75,76,80,81,82,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95
  4x
  00,01,03,04,06,08,09,16,18,24,26,30,31,32,33,34,35,39,40,42,43,44,47,50,51,52,55,58,61,62,64,67,68,70,71,72,75,76,80,81,82,84,85,86,88,92,94,95
  3x
  00,01,03,04,06,08,09,18,24,26,31,33,34,35,40,42,47,50,52,55,58,61,62,64,67,68,70,71,72,75,76,82,84,85,86,92,94,95
  2x
  00,01,03,04,06,08,24,26,33,34,35,40,55,58,61,62,64,67,72,75,76,82,84,85,86,92,94,95
  1x
  24,26,33,34,35,40,55,58,61,62,64,67,75,76,84,86,94,95
  0x
  64,67,75,76,84,86,94,95
   
  td9a, Xuanthuy179, cuongls11025 thành viên khác Thích điều này.
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,308
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Cakiempro68, nguyenmal, td9a and 1 người khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net