DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 10/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/9/23.

Lượt xem: 128,675

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Thủ quỹ đã nhận thành công 500k của bạn. Thanks
  @morigo thủ quỹ nhận thành công 200k của bạn. Thanks
   
  giachinh, shadowfax, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  Ae có ai ủng hộ topic 9x0x và 4rum mà chưa được gắn Mạnh Thường Quân thì ghi ra cho mình bổ sung nhé.
   
  giachinh, td9a, shadowfax7 thành viên khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @vippro1986
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,45,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,18,20,22,25,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,45,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,64,65,66,67,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,90,93,94,96,98,99
  5x
  01,02,03,04,06,07,08,13,14,18,20,25,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,45,48,49,51,53,54,55,56,58,59,60,65,66,67,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,89,93,96,98
  4x
  02,03,04,06,07,08,13,14,18,20,25,27,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,45,49,51,53,54,55,56,58,65,67,72,73,75,77,78,81,83,85,86,87,89,93,96,98
  3x
  02,03,04,08,13,18,20,27,30,31,33,35,37,38,39,40,45,49,53,54,55,56,58,65,72,73,75,78,81,83,85,87,89,93,96,98
  2x
  02,03,08,13,18,20,27,30,31,35,37,38,39,49,53,56,58,65,72,73,75,81,83,85,89,93,98
  1x
  08,27,35,37,38,49,53,56,65,72,73,75,83,85,89,93,98
  0x
  08,27,49,53,56,65,75,89
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20122 thành viên khác Thích điều này.
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @Vunuthangay9358

  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,05,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,05,06,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,05,06,08,09,10,14,16,17,18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,44,47,48,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,65,66,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,91,92,95,96,98,99
  5x
  03,05,06,08,09,10,14,17,18,19,21,23,24,28,31,32,33,35,37,38,39,40,44,47,48,50,52,53,54,56,58,59,61,63,65,66,68,69,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,88,89,91,92,95,96,98,99
  4x
  03,05,06,08,10,14,17,18,19,21,23,24,28,31,32,33,35,37,38,39,40,44,47,48,52,53,54,56,59,61,63,65,66,68,69,71,76,77,78,79,80,81,82,83,88,89,91,95
  3x
  06,10,17,18,21,23,24,28,31,32,35,37,38,39,40,44,47,48,53,54,56,59,61,63,65,66,68,69,71,79,80,81,82,83,88,89,91,95
  2x
  17,18,21,23,24,35,37,44,47,48,53,54,56,59,61,63,65,69,71,79,80,81,82,83,88,89,91,95
  1x
  18,21,23,24,35,37,44,47,48,56,61,65,69,71,81,82,83,88
  0x
  18,37,44,47,48,56,69,88
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20122 thành viên khác Thích điều này.
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 1: (1 số)
  00
  Mức 3 6: (1 số)
  11
  Mức 4 0: (2 số)
  07,93
  Mức 4 1: (3 số)
  05,55,60
  Mức 4 2: (8 số)
  01,02,04,06,10,17,27,42
  Mức 4 3: (6 số)
  08,16,50,57,71,91
  Mức 4 4: (7 số)
  03,15,22,39,88,96,98
  Mức 4 5: ( 1 0 số)
  13,20,21,31,41,48,51,64,84,87
  Mức 4 6: ( 1 6 số)
  14,19,29,46,47,49,52,56,59,66,69,74,76,80,82,97
  Mức 4 7: ( 1 7 số)
  09,12,23,25,26,28,32,53,54,61,62,70,72,73,77,89,94
  Mức 4 8: ( 9 số)
  18,24,43,67,78,79,81,83,85
  Mức 4 9: ( 1 6 số)
  33,34,35,36,37,38,40,44,63,65,68,75,86,90,92,95
  Mức 5 0: (4 số)
  30,45,58,99
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 1: (1 số)
  07
  Mức 3 5: (1 số)
  00
  Mức 3 9: (1 số)
  27
  Mức 4 2: (1 số)
  02
  Mức 4 3: (2 số)
  11,22
  Mức 4 4: (2 số)
  09,29
  Mức 4 5: (2 số)
  20,55
  Mức 5 0: (1 số)
  92
  Mức 5 1: (2 số)
  10,21
  Mức 5 2: (2 số)
  04,19
  Mức 5 3: (1 số)
  97
  Mức 5 4: (4 số)
  05,25,41,57
  Mức 5 5: (3 số)
  01,84,93
  Mức 5 7: (2 số)
  52,87
  Mức 5 8: (4 số)
  17,23,46,99
  Mức 6 0: (7 số)
  03,06,14,33,64,77,88
  Mức 6 1: (5 số)
  16,32,70,72,73
  Mức 6 2: (2 số)
  42,43
  Mức 6 3: (3 số)
  44,82,94
  Mức 6 4: ( 9 số)
  12,13,24,26,40,50,61,71,96
  Mức 6 5: (2 số)
  60,74
  Mức 6 6: (5 số)
  15,30,37,90,91
  Mức 6 7: (2 số)
  39,69
  Mức 6 8: (3 số)
  28,47,79
  Mức 6 9: (5 số)
  38,63,66,76,83
  Mức 7 0: (3 số)
  18,35,81
  Mức 7 1: (4 số)
  08,56,75,98
  Mức 7 2: (2 số)
  80,85
  Mức 7 3: (1 số)
  68
  Mức 7 4: (5 số)
  31,34,65,78,89
  Mức 7 5: (1 số)
  95
  Mức 7 6: (2 số)
  48,62
  Mức 7 8: (3 số)
  53,54,86
  Mức 7 9: (4 số)
  45,49,51,67
  Mức 8 0: (1 số)
  36
  Mức 8 1: (1 số)
  59
  Mức 8 7: (1 số)
  58
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 5: (1 số)
  07
  Mức 8: (1 số)
  22
  Mức 9: (1 số)
  00
  Mức 1 5: (2 số)
  09,29
  Mức 1 6: (2 số)
  27,55
  Mức 1 7: (2 số)
  02,97
  Mức 1 9: (3 số)
  10,20,92
  Mức 2 0: (1 số)
  11
  Mức 2 1: (2 số)
  32,57
  Mức 2 3: (4 số)
  05,24,42,44
  Mức 2 4: (1 số)
  74
  Mức 2 5: (2 số)
  43,52
  Mức 2 7: (3 số)
  06,25,99
  Mức 2 8: (4 số)
  14,21,23,33
  Mức 2 9: (1 số)
  41
  Mức 3 0: (4 số)
  19,77,84,87
  Mức 3 1: (3 số)
  04,73,75
  Mức 3 2: (7 số)
  01,30,39,46,50,82,91
  Mức 3 3: (4 số)
  03,13,71,79
  Mức 3 4: (5 số)
  28,38,47,72,90
  Mức 3 5: (2 số)
  88,93
  Mức 3 6: (3 số)
  16,48,70
  Mức 3 7: (2 số)
  40,64
  Mức 3 8: (5 số)
  15,37,53,61,63
  Mức 3 9: (6 số)
  17,34,35,59,66,95
  Mức 4 0: (6 số)
  12,18,31,45,65,85
  Mức 4 1: (4 số)
  51,54,94,96
  Mức 4 2: (2 số)
  49,81
  Mức 4 3: (2 số)
  26,62
  Mức 4 4: (4 số)
  08,56,58,60
  Mức 4 5: (2 số)
  83,98
  Mức 4 6: (2 số)
  67,69
  Mức 4 7: (1 số)
  80
  Mức 4 8: (3 số)
  36,86,89
  Mức 4 9: (3 số)
  68,76,78
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (4 số)
  07,22,55,97
  Mức 2: (5 số)
  00,06,09,57,92
  Mức 3: ( 1 0 số)
  02,10,29,32,39,42,43,48,90,99
  Mức 4: ( 1 2 số)
  05,11,20,27,33,41,52,54,63,70,74,95
  Mức 5: ( 9 số)
  13,14,24,31,47,50,51,79,84
  Mức 6: ( 1 1 số)
  25,40,44,58,59,61,72,77,80,87,91
  Mức 7: ( 1 0 số)
  03,16,18,19,30,36,46,64,75,82
  Mức 8: ( 1 4 số)
  04,15,21,23,38,45,53,65,66,67,71,73,81,85
  Mức 9: (3 số)
  37,62,88
  Mức 1 0: (8 số)
  17,28,34,35,49,68,83,89
  Mức 1 1: (6 số)
  01,08,12,86,93,94
  Mức 1 2: (3 số)
  60,78,96
  Mức 1 3: (2 số)
  56,69
  Mức 1 4: (2 số)
  76,98
  Mức 1 5: (1 số)
  26
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 0 số)
  06,07,22,39,55,57,70,81,97,99
  Mức 1: ( 3 2 số)
  00,02,05,09,10,13,14,27,29,31,32,36,41,42,43,47,48,50,51,54,61,63,64,72,74,79,80,82,83,90,92,95
  Mức 2: ( 2 5 số)
  03,11,16,19,20,21,24,25,30,33,35,37,40,52,58,59,66,71,73,77,84,85,87,91,94
  Mức 3: ( 1 7 số)
  04,08,15,18,23,38,44,45,46,53,65,67,68,75,78,88,89
  Mức 4: ( 9 số)
  01,12,17,28,34,49,62,86,93
  Mức 5: (5 số)
  56,60,69,76,96
  Mức 6: (2 số)
  26,98
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 9 (1 số)
  07
  Mức: 1 0 (2 số)
  00,27
  Mức: 1 1 (1 số)
  02
  Mức: 1 2 (3 số)
  11,29,55
  Mức: 1 3 (7 số)
  04,09,10,19,20,21,22
  Mức: 1 4 (1 số)
  92
  Mức: 1 5 (1 5 số)
  01,05,13,17,23,25,33,41,43,46,52,84,93,97,99
  Mức: 1 6 (1 0 số)
  03,06,14,40,57,61,64,72,77,87
  Mức: 1 7 (1 1 số)
  12,16,32,38,39,60,70,76,90,94,96
  Mức: 1 8 (2 0 số)
  15,18,24,26,28,30,35,42,44,50,63,66,69,71,73,79,80,83,88,91
  Mức: 1 9 (1 0 số)
  37,47,56,68,74,78,82,85,89,98
  Mức: 2 0 (8 số)
  08,31,34,48,54,62,65,81
  Mức: 2 1 (8 số)
  36,45,51,59,67,75,86,95
  Mức: 2 2 (2 số)
  49,53
  Mức: 2 4 (1 số)
  58
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 3 2: (1 số)
  93
  Mức 3 3: (2 số)
  00,22
  Mức 3 8: (1 số)
  27
  Mức 3 9: (2 số)
  07,98
  Mức 4 0: (3 số)
  04,64,87
  Mức 4 1: (2 số)
  44,85
  Mức 4 2: (1 số)
  84
  Mức 4 3: (4 số)
  02,13,57,73
  Mức 4 4: (2 số)
  43,54
  Mức 4 5: (3 số)
  29,96,99
  Mức 4 6: (2 số)
  55,97
  Mức 4 7: (7 số)
  11,32,33,40,41,81,88
  Mức 4 9: (4 số)
  10,38,42,76
  Mức 5 0: (6 số)
  05,09,23,71,79,92
  Mức 5 1: (6 số)
  28,39,46,66,74,82
  Mức 5 2: (3 số)
  21,78,89
  Mức 5 3: (8 số)
  14,20,35,48,53,63,80,94
  Mức 5 4: (2 số)
  37,77
  Mức 5 5: (6 số)
  17,52,61,68,69,91
  Mức 5 6: (5 số)
  08,24,31,59,83
  Mức 5 7: (2 số)
  67,72
  Mức 5 8: (1 số)
  58
  Mức 5 9: (4 số)
  03,34,50,65
  Mức 6 0: (1 số)
  18
  Mức 6 1: (5 số)
  06,60,62,75,95
  Mức 6 2: (2 số)
  45,86
  Mức 6 3: (2 số)
  30,56
  Mức 6 4: (4 số)
  01,19,70,90
  Mức 6 5: (2 số)
  47,49
  Mức 6 6: (1 số)
  25
  Mức 7 0: (2 số)
  15,26
  Mức 7 1: (1 số)
  16
  Mức 7 2: (1 số)
  12
  Mức 7 6: (2 số)
  36,51
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  01,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,92,94,95,97
  6x
  01,03,05,06,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,34,35,36,37,39,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,86,89,90,91,92,94,95
  5x
  01,03,06,08,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,30,31,34,35,36,37,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,72,74,75,77,78,80,82,83,86,89,90,91,94,95
  4x
  01,03,06,08,12,15,16,17,18,19,24,25,26,30,31,34,36,37,45,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,72,75,77,80,83,86,90,91,94,95
  3x
  01,03,06,08,12,15,16,18,19,24,25,26,30,31,34,36,45,47,49,50,51,56,58,59,60,62,65,67,68,69,70,72,75,83,86,90,91,95
  2x
  01,03,06,12,15,16,18,19,25,26,30,34,36,45,47,49,50,51,56,58,60,62,65,70,75,86,90,95
  1x
  01,12,15,16,19,25,26,30,36,45,47,49,51,56,70,86,90,95
  0x
  12,15,16,25,26,36,49,51
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 5 1: (1 số)
  07
  Mức 5 3: (1 số)
  00
  Mức 5 5: (1 số)
  93
  Mức 5 7: (3 số)
  11,41,87
  Mức 5 8: (2 số)
  02,04
  Mức 5 9: (1 số)
  84
  Mức 6 0: (1 số)
  22
  Mức 6 2: (1 số)
  64
  Mức 6 3: (2 số)
  27,46
  Mức 6 4: (1 số)
  97
  Mức 6 5: (1 số)
  43
  Mức 6 7: (3 số)
  13,20,55
  Mức 6 8: (1 số)
  57
  Mức 6 9: (1 số)
  29
  Mức 7 0: (3 số)
  42,73,85
  Mức 7 1: (2 số)
  92,99
  Mức 7 2: (3 số)
  74,96,98
  Mức 7 3: (1 số)
  09
  Mức 7 4: (1 số)
  14
  Mức 7 5: (3 số)
  33,38,52
  Mức 7 6: (1 số)
  05
  Mức 7 7: (2 số)
  08,10
  Mức 7 8: (2 số)
  32,39
  Mức 7 9: (4 số)
  63,79,89,91
  Mức 8 0: (1 số)
  54
  Mức 8 1: (3 số)
  65,71,81
  Mức 8 2: (1 số)
  24
  Mức 8 3: (1 số)
  21
  Mức 8 4: (7 số)
  06,23,59,61,69,82,83
  Mức 8 5: ( 1 5 số)
  03,18,31,35,37,40,44,47,48,53,56,66,76,80,88
  Mức 8 6: (7 số)
  17,19,25,68,77,86,95
  Mức 8 7: (2 số)
  28,75
  Mức 8 8: (2 số)
  50,78
  Mức 8 9: (1 số)
  16
  Mức 9 0: (5 số)
  30,34,45,58,60
  Mức 9 1: (1 số)
  01
  Mức 9 2: (1 số)
  72
  Mức 9 3: (5 số)
  51,62,67,90,94
  Mức 9 4: (2 số)
  15,70
  Mức 9 5: (1 số)
  36
  Mức 9 6: (2 số)
  26,49
  Mức 1 0 2: (1 số)
  12


  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  6x
  01,03,05,06,08,10,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,94,95
  5x
  01,03,06,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,30,31,34,35,36,37,40,44,45,47,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,80,81,82,83,86,88,90,94,95
  4x
  01,03,12,15,16,17,18,19,25,26,28,30,31,34,35,36,37,40,44,45,47,48,49,50,51,53,56,58,60,62,66,67,68,69,70,72,75,76,77,78,80,82,83,86,88,90,94,95
  3x
  01,12,15,16,17,19,25,26,28,30,34,36,45,47,48,49,50,51,53,56,58,60,62,66,67,68,70,72,75,76,77,78,80,86,88,90,94,95
  2x
  01,12,15,16,25,26,28,30,34,36,45,49,50,51,58,60,62,67,68,70,72,75,77,78,86,90,94,95
  1x
  01,12,15,26,30,34,36,45,49,51,58,60,62,67,70,72,90,94
  0x
  12,15,26,36,49,70,90,94
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 7 1: (1 số)
  00
  Mức 7 3: (1 số)
  07
  Mức 9 0: (1 số)
  22
  Mức 9 2: (1 số)
  27
  Mức 9 3: (2 số)
  11,55
  Mức 9 7: (1 số)
  02
  Mức 1 0 1: (1 số)
  29
  Mức 1 0 2: (1 số)
  09
  Mức 1 0 3: (1 số)
  10
  Mức 1 0 4: (1 số)
  20
  Mức 1 0 8: (2 số)
  57,97
  Mức 1 1 0: (1 số)
  05
  Mức 1 1 2: (1 số)
  92
  Mức 1 1 7: (2 số)
  04,06
  Mức 1 1 8: (2 số)
  21,41
  Mức 1 1 9: (2 số)
  42,52
  Mức 1 2 0: (3 số)
  19,32,84
  Mức 1 2 1: (1 số)
  25
  Mức 1 2 2: (2 số)
  01,87
  Mức 1 2 3: (1 số)
  14
  Mức 1 2 4: (2 số)
  43,93
  Mức 1 2 5: (2 số)
  23,99
  Mức 1 2 6: (1 số)
  74
  Mức 1 2 7: (3 số)
  33,46,77
  Mức 1 2 8: (3 số)
  03,44,50
  Mức 1 2 9: (2 số)
  24,39
  Mức 1 3 0: (2 số)
  16,91
  Mức 1 3 1: (5 số)
  13,17,64,71,73
  Mức 1 3 2: (3 số)
  70,72,88
  Mức 1 3 3: (1 số)
  82
  Mức 1 3 6: (2 số)
  47,90
  Mức 1 3 7: (2 số)
  61,79
  Mức 1 3 8: (2 số)
  15,40
  Mức 1 3 9: (1 số)
  30
  Mức 1 4 1: (4 số)
  28,48,60,96
  Mức 1 4 2: (5 số)
  37,38,66,75,94
  Mức 1 4 3: (2 số)
  12,63
  Mức 1 4 4: (1 số)
  31
  Mức 1 4 6: (1 số)
  35
  Mức 1 4 7: (3 số)
  08,18,85
  Mức 1 4 8: (4 số)
  26,51,81,95
  Mức 1 4 9: (2 số)
  54,80
  Mức 1 5 0: (3 số)
  56,69,83
  Mức 1 5 1: (4 số)
  34,53,65,98
  Mức 1 5 2: (1 số)
  59
  Mức 1 5 4: (2 số)
  62,76
  Mức 1 5 6: (2 số)
  49,89
  Mức 1 5 7: (1 số)
  45
  Mức 1 5 8: (2 số)
  68,78
  Mức 1 6 0: (1 số)
  67
  Mức 1 6 1: (1 số)
  36
  Mức 1 6 3: (1 số)
  86
  Mức 1 6 6: (1 số)
  58


  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,08,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  6x
  03,08,12,13,15,16,17,18,24,26,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,94,95,96,98
  5x
  08,12,13,15,17,18,26,28,30,31,34,35,36,37,38,40,45,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,94,95,96,98
  4x
  08,12,15,18,26,28,30,31,34,35,36,37,38,40,45,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,75,76,78,79,80,81,83,85,86,89,90,94,95,96,98
  3x
  08,12,18,26,31,34,35,36,37,38,45,49,51,53,54,56,58,59,62,63,65,66,67,68,69,75,76,78,80,81,83,85,86,89,94,95,96,98
  2x
  08,18,26,34,36,45,49,51,53,54,56,58,59,62,65,67,68,69,76,78,80,81,83,85,86,89,95,98
  1x
  34,36,45,49,53,58,59,62,65,67,68,69,76,78,83,86,89,98
  0x
  36,45,58,67,68,78,86,89
   
  giachinh, mr8386, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  02/10 3x
  03/10 6x
  04/10 3x
  05/10 7x
  06/10 9x
  07/10 8x
  08/10 7x
  09/10 3x
  10/10 toang
  11/10 8x
  12/10 8x
  13/10 3x
  14/10 7x
  15/10 8x
  16/10 3x
  17/10 3x
  18/10 toang
  19/10 toang
  20/10 4x
  21/10 7x
  22/10 8x
  23/10 8x
  24/10 6x
  25/10 7x
  26/10 8x
  27/10 4x
  28/10 6x
  29/10 8x
  30/10 toang
  31/10

  (8 7 số)
  01,02,03,04,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  (6 6 số)
  03,04,09,12,14,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,53,54,58,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,92,94,95,97,98,99
  (3 4 số)
  09,20,23,24,26,30,32,33,34,35,36,37,38,40,43,44,45,58,61,62,63,65,67,68,69,73,75,78,79,86,90,92,95,99
   
  Fande, giachinh, td9a10 thành viên khác Thích điều này.
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 16. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Thành viên xuất sắc Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  1,186
  Được thích:
  8,398
  Điểm thành tích:
  1,347
  01/10: 987654321
  02/10: 98765432
  03/10: 987
  04/10: 9
  05/10: 98765x
  06/10: 9876
  07/10: 98765
  08/10: 987654321
  09/10: 9876543
  10/10: Nghỉ.
  11/10: 98765432
  12/10: Miss
  13/10: 987654321
  14/10: 987
  15/10: 987654321
  16/10: 987
  17/10: 987
  18/10: 9
  19/10: 987
  20/10: 9
  21/10: 9
  22/10: 9876543
  23/10: 9876543
  24/10: 987654321
  25/10: 9876543210
  26/10: 9876
  27/10: 987654
  28/10: 98
  29/10:987
  30/10: 9876543210
  31/10:
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,06,08,09,10,11,12,14,16,18,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,04,06,08,09,10,11,12,14,16,18,22,23,24,26,27,28,30,33,34,35,36,37,38,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,87,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  02,04,06,08,09,10,11,14,16,18,22,24,26,30,34,35,36,37,38,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,57,58,60,62,63,64,65,66,68,70,72,75,76,77,78,79,80,81,82,85,87,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  06,09,10,11,14,16,18,22,24,26,30,34,35,36,37,38,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,57,58,60,62,63,64,65,66,68,70,72,76,77,78,79,82,85,92,93,94,96,99
  3x
  11,16,22,24,26,30,34,35,36,37,38,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,58,60,62,63,65,66,72,76,77,78,82,85,92,93,94,96,99
  2x
  11,16,26,30,35,36,37,44,45,47,51,58,60,62,63,65,66,72,76,77,78,82,85,92,93,94,96,99
  1x
  11,16,26,62,63,65,66,72,76,77,78,82,85,92,93,94,96,99
  0x
  76,77,78,82,85,92,93,94

  Sorry! Hôm nay em lên số hơi muộn.
   
  giachinh, td9a, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 17. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  1,026
  Được thích:
  9,157
  Điểm thành tích:
  2,387
  TH T10
  20/10: 9x8x
  21/10: 9x8x7x6x5x
  22/10: 9x8x
  23/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  24/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  25/10: 9x
  26/10: 9x8x7x6x5x4x
  27/10: 9x8x7x6x
  28/10: 9x8x7x6x5x
  29/10: 9x8x7x6x5x
  30/10: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  31/10:?
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,08,09,12,13,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,76,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,06,07,08,09,12,13,16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,76,80,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,96,98
  5x
  03,04,07,08,09,12,13,16,17,18,19,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,67,71,72,73,76,80,83,84,85,86,87,89,90,93,94,98
  4x
  04,07,08,09,16,17,18,19,24,25,26,27,30,32,33,34,35,36,37,43,44,45,46,47,49,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,67,71,72,73,76,80,83,87,89,90,93,94
  3x
  04,07,08,09,16,17,18,19,24,25,26,30,32,33,34,35,36,37,44,45,47,49,52,54,55,58,59,61,62,63,64,71,72,73,80,83,89,94
  2x
  04,07,08,16,17,18,19,24,25,26,32,33,34,35,36,37,44,45,47,49,55,58,59,62,64,71,72,73
  1x
  07,18,24,25,26,32,33,34,35,36,44,45,49,55,58,62,64,71
  0x
  25,26,33,34,49,62,64,71
   
  Spa, Manhlata, quedau198114 thành viên khác Thích điều này.
 18. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  4,767
  Được thích:
  53,215
  Điểm thành tích:
  2,087
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  TH T10 ACE TK
  1/10 0x
  2/10 6x
  3/10 0x
  4/10 0x
  5/10 8x
  6/10 1x
  7/10 0x
  8/10 5x
  9/10 2x
  10/10 0x
  11/10 4x
  12/10 2x
  13/10 5x
  14/10 3x
  15/10 6X
  16/10 7x
  17/10 1x
  18/10 sml
  19/10 5x
  20/10 2x
  21/10 3x
  22/10 6x
  23/10 9x
  24/10 4x
  25/10 5x
  26/10 9x
  27/10 0x
  28/10 3x
  29/10 2x
  30/10 sml
  31/10
  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,89,90,91,94,95,96,97,99
  6x
  01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,79,82,83,86,89,90,91,94,95,96,99
  5x
  01,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,30,31,33,35,36,37,45,46,47,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,79,83,86,89,90,91,94,95,96
  4x
  01,06,08,11,12,15,16,18,19,24,25,26,30,31,35,36,37,45,46,47,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,65,68,69,70,71,72,75,76,77,79,83,86,90,91,94,95,96
  3x
  01,06,08,12,15,16,18,25,26,30,31,35,36,37,45,46,47,49,50,51,52,58,59,60,61,62,65,69,71,72,75,76,77,79,86,90,91,94
  2x
  01,06,08,12,15,16,26,30,35,36,37,45,47,49,50,51,59,60,61,62,65,69,71,75,76,77,91,94
  1x
  01,12,15,16,26,36,37,47,49,51,59,60,62,65,71,75,77,91
  0x
  15,16,26,36,51,60,75,77
   
  Spa, Manhlata, THAY_ONG_NOI9 thành viên khác Thích điều này.
 19. VNL.GLORY2012

  VNL.GLORY2012 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  5/10/20
  Bài viết:
  575
  Được thích:
  7,554
  Điểm thành tích:
  1,957
  TH tháng 10. Chúc anh em gặp nhiều may mắn!
  01/10: 89-98x
  02/10: 73-98765x
  03/10: 56-987654x
  04/10: 39-98765x
  05/10: 33-9876543210x
  06/10: 21-98765x
  07/10: 47-98x
  08/10: 88-987654321x
  09/10: 45-98765x
  10/10: 21-987654x
  11/10: 40-9876x
  12/10: 75-9876543x
  13/10: 20-987654x
  14/10: 54-98765x
  15/10: 13-9876543210x
  16/10: 40-9876543210x
  17/10: 76-9876x
  18/10: 00-98x
  19/10: 05-987x
  20/10: 88-987x
  21/10: 49-98765x
  22/10: 18-98765432x
  23/10: 44-9x
  24/10: 88-987654321x
  25/10: 80-987654321x
  26/10: 88-98x
  27/10: 36-98765432x
  28/10: 57-XXX
  29/10: 50-9x
  30/10: 84--987654321x
  31/10:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,66,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,25,27,29,30,31,33,35,37,39,41,43,44,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,66,70,71,72,74,77,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,97,99
  5x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,25,27,29,30,31,33,35,39,41,43,47,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,66,70,71,72,74,77,80,81,83,84,88,89,90,92,93,94,97,99
  4x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,27,29,30,33,39,41,43,47,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,70,72,74,77,81,83,84,90,93,94,97,99
  3x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,13,14,16,17,21,22,27,29,33,39,43,50,51,52,54,55,57,59,70,74,77,81,84,90,93,94,97,99
  2x
  03,05,06,07,09,10,11,13,14,16,22,27,29,39,43,50,52,54,55,57,70,74,77,81,84,93,97,99
  1x
  09,11,13,16,22,27,29,50,52,55,57,70,74,77,81,84,97,99
  0x
  11,16,22,27,50,52,55,57
   
  Spa, Manhlata, THAY_ONG_NOI8 thành viên khác Thích điều này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  3,185
  Được thích:
  51,312
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net