DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/10/23.

Lượt xem: 127,025

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,270
  Điểm thành tích:
  2,387
  1/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  2/11: 9x8x7x6x
  3/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  4/11: 9x8x7x
  5/11: Xịt
  6/11: 9x
  7/11: 9x8x7x6x5x
  8/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  9/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  10/11: 9x8x7x6x5x4x
  11/11: 9x8x7x
  12/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  13/11: 9x8x7x6x5x
  14/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  15/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  16/11: 9x
  17/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  18/11: 9x8x7x
  19/11: 9x8x7x6x5x4x
  20/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  21/11:?
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,72,74,75,76,78,79,80,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,04,05,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,72,74,76,79,80,83,84,85,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,03,04,05,08,09,10,12,14,15,17,18,19,21,22,23,25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,40,41,44,46,47,50,51,52,53,54,55,59,62,63,64,67,68,72,74,76,79,83,84,85,88,90,92,94,96,97,99
  4x
  00,01,03,05,08,10,12,14,15,17,18,19,22,23,25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,40,41,44,46,47,50,53,55,59,62,63,64,74,76,79,84,85,88,90,92,94,96,97,99
  3x
  00,01,03,05,08,10,12,14,15,18,19,22,23,28,32,33,35,38,40,41,44,50,53,55,59,62,63,64,76,79,84,85,90,92,94,96,97,99
  2x
  01,03,05,10,12,14,18,19,22,23,28,32,33,35,38,41,53,59,62,63,64,76,79,92,94,96,97,99
  1x
  01,05,10,19,28,32,35,38,41,53,59,62,63,64,76,94,97,99
  0x
  05,10,19,28,35,76,94,99
   
 2. Chamy1108

  Chamy1108 Angel xổ số Loại ĐB 10s

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,887
  Được thích:
  21,597
  Điểm thành tích:
  2,087
  21/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,81,83,84,86,87,88,89,91,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,69,70,72,73,74,76,81,83,84,86,87,88,89,91,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,18,19,20,22,23,24,26,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,51,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,67,68,70,72,73,74,76,81,86,87,88,89,91,96,97,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,07,09,18,19,20,22,23,24,26,28,31,33,34,35,36,37,39,42,44,45,51,52,53,54,58,59,61,63,64,66,67,68,72,73,76,81,86,87,88,89,91,96,97
  3x
  00,01,02,04,05,09,20,22,23,28,33,35,36,37,39,42,44,45,51,52,53,54,58,59,61,63,64,66,67,68,72,73,76,81,86,88,89,91,97
  2x
  00,01,02,04,05,22,23,28,33,35,36,37,39,42,52,53,54,59,61,63,66,67,68,72,73,88,89,91,97
  1x
  00,02,05,22,23,33,36,37,39,52,53,59,61,63,66,67,72,73,88
  0x
  00,05,22,23,36,37,59,66,88
   
 3. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  2,077
  Được thích:
  15,921
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,04,05,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,04,05,07,08,11,13,15,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,04,05,07,08,11,13,15,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,48,49,50,51,52,54,57,59,60,61,63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  13,15,18,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,48,49,50,51,52,54,57,59,60,61,63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  4x
  28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,48,49,50,51,52,54,57,59,60,61,63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  3x
  48,49,50,51,52,54,57,59,60,61,63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  2x
  63,64,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  1x
  77,78,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  0x
  90,91,93,94,95,96,98,99
   
 4. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  956
  Được thích:
  9,650
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 21/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,62,64,66,67,68,69,72,74,75,77,81,82,83,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,46,48,49,51,55,56,57,58,62,64,66,67,68,69,72,74,75,77,81,82,83,85,86,87,88,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17,19,21,22,23,24,25,28,29,31,32,33,38,39,41,42,46,48,49,51,55,56,57,58,62,64,66,67,69,72,74,77,81,82,83,85,86,87,88,92,93,94,95,96,98,99
  4x
  00,01,02,06,07,08,09,11,13,14,16,17,19,21,22,23,24,25,28,29,31,32,33,38,39,41,42,48,51,57,58,62,66,72,77,81,83,85,86,87,88,92,93,94,95,96,98,99
  3x
  00,01,02,06,07,08,09,13,14,17,19,21,23,24,25,28,29,31,32,38,39,41,42,48,51,57,58,66,77,81,83,86,87,88,92,93,94,98
  2x
  00,01,07,08,09,13,14,19,23,24,29,31,32,38,41,48,51,57,58,66,77,81,83,86,88,93,94,98
  1x
  00,01,07,08,13,23,24,29,31,32,48,51,58,81,83,88,94,98
  0x
  08,13,51,58,83,88,94,98
   
 5. Pele6789

  Pele6789 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  844
  Được thích:
  10,019
  Điểm thành tích:
  1,777
  21/11:
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,30,31,32,33,35,37,38,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,31,32,33,35,37,38,40,41,43,44,45,47,48,50,51,52,53,55,59,60,61,62,64,65,66,70,71,72,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,97,98,99
  5x
  04,05,07,09,10,11,12,14,15,16,17,19,22,24,26,31,32,33,35,37,38,40,41,43,44,45,47,48,50,51,53,55,59,60,61,62,64,65,66,70,71,72,75,78,79,80,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,98,99
  4x
  04,07,09,10,11,12,14,15,16,17,19,24,26,33,35,37,38,40,41,43,44,45,47,48,50,51,53,55,61,62,64,65,70,71,72,78,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,98,99
  3x
  07,09,11,14,15,16,17,19,24,26,33,35,37,38,41,44,45,47,48,50,51,53,61,64,65,70,72,78,81,83,84,87,88,90,91,92,98,99
  2x
  07,09,11,15,16,17,19,24,26,33,35,37,44,45,48,50,51,64,65,70,72,78,84,87,90,91,92,99
  1x
  07,09,11,15,17,44,45,48,50,51,65,70,72,78,84,87,90,99
  0x
  07,11,45,48,65,70,87,99
   
 6. nghiasm

  nghiasm Đẳng cấp số học Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,907
  Được thích:
  25,445
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/11:4x
  2/11:4x
  3/11:0x
  4/11:3x
  5/11:9x
  6/11:2x
  7/11:X
  8/11:6x
  9/11:6x
  10/11:3x
  11/11:3x
  12/11:5x
  13/11:1x
  14/11:X
  15/11:8x
  16/11:9x
  17/11:1x
  18/11:8x
  19/11:2x
  20/11:2x
  21/11:
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,99
  8x
  02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,94,95,96,99
  6x
  02,04,07,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,31,32,35,36,37,38,40,41,44,45,46,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,94,95,96,99
  5x
  02,04,07,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,31,32,37,40,41,44,45,46,49,52,54,57,59,61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,82,83,85,87,88,90,91,94,95,96,99
  4x
  04,09,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,32,37,40,41,44,45,46,49,52,54,57,59,61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,82,87,90,94,95,99
  3x
  04,09,12,14,17,21,22,23,26,27,28,32,37,40,44,45,49,54,57,59,61,62,66,67,70,71,72,73,75,76,77,78,82,87,90,94,95,99
  2x
  04,09,12,17,21,22,23,26,27,28,32,37,40,44,45,49,54,59,62,67,71,72,73,77,90,94,95,99
  1x
  12,17,21,22,23,26,27,28,32,44,49,59,72,77,90,94,95,99
  0x
  12,17,22,27,72,77,94,99
   
 7. Lodekhoahoc

  Lodekhoahoc Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  15/3/20
  Bài viết:
  955
  Được thích:
  4,695
  Điểm thành tích:
  1,657
  21.11
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,06,07,09,10,14,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,02,03,06,07,09,10,14,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,76,80,81,84,85,88,89,93,95,96,97
  5x
  01,02,03,06,07,09,10,14,17,18,19,20,23,24,26,27,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,80,85,88,89,95,96,97
  4x
  01,02,06,07,09,10,14,17,18,19,20,23,24,26,27,30,32,33,34,35,36,37,39,41,42,45,46,50,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,70,71,72,80,85,89,96,97
  3x
  01,02,06,07,09,10,14,18,19,20,24,26,27,30,32,34,36,37,41,45,46,50,52,54,55,57,58,59,60,61,66,70,71,72,80,85,89,96
  2x
  01,02,07,09,14,19,20,24,26,30,32,34,36,41,45,46,52,54,57,58,59,61,66,70,71,72,85,96
  1x
  01,02,14,26,30,34,36,41,45,46,54,57,58,66,70,72,85,96
  0x
  14,34,36,41,54,57,70,72
   
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 5: (1 số)
  06
  Mức 3 8: (1 số)
  00
  Mức 4 0: (2 số)
  03,05
  Mức 4 1: (2 số)
  10,33
  Mức 4 2: (3 số)
  02,55,68
  Mức 4 3: (8 số)
  04,11,13,42,70,77,91,98
  Mức 4 4: ( 9 số)
  07,08,15,46,50,52,54,76,97
  Mức 4 5: (8 số)
  01,12,20,24,35,66,82,93
  Mức 4 6: ( 2 1 số)
  17,30,31,38,39,40,43,45,48,51,56,65,67,73,79,80,87,89,90,92,94
  Mức 4 7: ( 1 6 số)
  09,14,18,21,23,27,34,37,49,53,72,78,81,86,88,95
  Mức 4 8: ( 1 7 số)
  16,19,22,25,26,28,32,57,58,59,60,62,64,69,74,83,96
  Mức 4 9: ( 9 số)
  29,36,41,44,63,71,75,84,85
  Mức 5 0: (3 số)
  47,61,99
   
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 4 1: (1 số)
  06
  Mức 4 3: (1 số)
  00
  Mức 4 7: (1 số)
  33
  Mức 4 9: (3 số)
  05,13,77
  Mức 5 0: (2 số)
  15,68
  Mức 5 1: (1 số)
  76
  Mức 5 2: (1 số)
  08
  Mức 5 3: (2 số)
  10,66
  Mức 5 4: (3 số)
  03,04,30
  Mức 5 5: (2 số)
  50,58
  Mức 5 6: (2 số)
  42,46
  Mức 5 7: (5 số)
  11,31,55,70,86
  Mức 5 8: (5 số)
  22,44,60,65,67
  Mức 5 9: (2 số)
  56,71
  Mức 6 0: (2 số)
  02,73
  Mức 6 1: (5 số)
  07,79,85,89,92
  Mức 6 2: ( 9 số)
  01,16,27,53,57,61,63,80,97
  Mức 6 3: (6 số)
  12,14,54,83,91,98
  Mức 6 4: (4 số)
  23,24,36,37
  Mức 6 5: (3 số)
  26,59,82
  Mức 6 6: (2 số)
  72,88
  Mức 6 7: (7 số)
  09,20,35,40,45,52,81
  Mức 6 8: (3 số)
  17,34,94
  Mức 6 9: (7 số)
  28,29,39,41,43,47,74
  Mức 7 0: (2 số)
  38,95
  Mức 7 1: (3 số)
  49,51,78
  Mức 7 2: (3 số)
  18,19,90
  Mức 7 3: (3 số)
  62,69,93
  Mức 7 4: (4 số)
  48,84,87,99
  Mức 7 5: (1 số)
  64
  Mức 7 8: (1 số)
  25
  Mức 7 9: (2 số)
  32,75
  Mức 8 0: (1 số)
  21
  Mức 8 1: (1 số)
  96
   
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 1 7: (1 số)
  06
  Mức 1 8: (1 số)
  31
  Mức 1 9: (3 số)
  00,13,68
  Mức 2 0: (1 số)
  10
  Mức 2 2: (1 số)
  08
  Mức 2 3: (4 số)
  11,30,46,55
  Mức 2 4: (3 số)
  04,34,85
  Mức 2 5: (1 số)
  05
  Mức 2 6: (4 số)
  03,36,40,66
  Mức 2 7: (5 số)
  07,33,58,77,97
  Mức 2 8: (5 số)
  27,60,70,83,86
  Mức 2 9: (5 số)
  14,16,57,61,67
  Mức 3 0: (7 số)
  18,22,37,52,63,73,80
  Mức 3 1: (6 số)
  01,23,53,54,56,76
  Mức 3 2: (2 số)
  24,59
  Mức 3 3: (5 số)
  02,32,65,69,79
  Mức 3 4: (6 số)
  35,41,43,71,74,89
  Mức 3 5: (5 số)
  17,20,38,47,50
  Mức 3 6: (1 số)
  09
  Mức 3 7: (7 số)
  19,42,44,64,72,81,95
  Mức 3 8: (3 số)
  45,51,88
  Mức 3 9: (1 số)
  12
  Mức 4 0: (2 số)
  15,62
  Mức 4 1: (5 số)
  26,29,49,91,92
  Mức 4 2: (1 số)
  82
  Mức 4 3: (2 số)
  28,48
  Mức 4 4: (2 số)
  39,84
  Mức 4 5: (1 số)
  75
  Mức 4 6: (4 số)
  25,78,87,96
  Mức 4 7: (2 số)
  94,98
  Mức 4 8: (2 số)
  90,99
  Mức 5 0: (1 số)
  93
  Mức 5 1: (1 số)
  21
   
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (1 số)
  55
  Mức 1: (2 số)
  71,85
  Mức 2: (6 số)
  06,31,46,60,61,89
  Mức 3: (6 số)
  11,14,54,68,79,97
  Mức 4: ( 1 4 số)
  00,04,16,18,36,37,40,52,57,58,64,66,67,77
  Mức 5: ( 1 5 số)
  03,09,13,20,22,24,30,32,33,34,42,45,47,59,62
  Mức 6: ( 1 2 số)
  01,07,10,27,41,56,63,69,70,80,86,95
  Mức 7: ( 1 0 số)
  08,19,38,43,51,53,65,73,76,78
  Mức 8: (7 số)
  05,35,50,74,81,87,88
  Mức 9: ( 1 0 số)
  02,17,23,26,29,44,83,84,96,98
  Mức 1 0: (3 số)
  15,39,75
  Mức 1 1: (4 số)
  12,28,72,82
  Mức 1 2: (6 số)
  25,48,49,90,92,93
  Mức 1 3: (1 số)
  21
  Mức 1 4: (1 số)
  91
  Mức 1 8: (1 số)
  99
  Mức 1 9: (1 số)
  94
   
 12. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 4 số)
  06,31,32,46,55,60,61,62,64,67,71,78,85,89
  Mức 1: ( 2 3 số)
  00,01,11,14,16,18,20,30,37,40,42,45,47,52,54,58,59,66,68,69,77,79,97
  Mức 2: ( 3 4 số)
  03,04,07,09,13,15,17,22,24,26,27,29,33,34,35,36,41,44,51,53,56,57,63,73,76,80,81,84,86,87,88,95,96,98
  Mức 3: ( 1 6 số)
  02,05,08,10,19,21,23,38,39,43,50,65,70,74,75,82
  Mức 4: (6 số)
  12,25,28,72,83,90
  Mức 5: (4 số)
  48,49,92,93
  Mức 6: (1 số)
  91
  Mức 8: (1 số)
  99
  Mức 9: (1 số)
  94
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 1 1 (1 số)
  33
  Mức: 1 2 (1 số)
  06
  Mức: 1 3 (5 số)
  00,15,50,76,77
  Mức: 1 4 (8 số)
  03,05,11,13,42,58,66,70
  Mức: 1 5 (1 0 số)
  04,08,10,30,31,44,54,55,60,79
  Mức: 1 6 (1 7 số)
  12,16,22,36,46,47,56,57,61,65,67,68,71,86,89,92,98
  Mức: 1 7 (1 2 số)
  01,02,24,26,27,39,59,63,82,85,88,97
  Mức: 1 8 (1 7 số)
  07,17,20,28,29,37,45,52,53,72,73,74,78,81,90,91,94
  Mức: 1 9 (1 6 số)
  09,14,23,34,35,38,41,43,49,51,62,80,83,87,93,99
  Mức: 2 0 (7 số)
  18,19,40,48,64,84,95
  Mức: 2 1 (3 số)
  21,69,75
  Mức: 2 2 (3 số)
  25,32,96
   
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 8: (1 số)
  06
  Mức 3 5: (1 số)
  60
  Mức 3 7: (1 số)
  46
  Mức 3 9: (3 số)
  55,89,92
  Mức 4 0: (3 số)
  10,66,76
  Mức 4 1: (3 số)
  52,70,79
  Mức 4 2: (3 số)
  20,42,50
  Mức 4 4: (2 số)
  11,32
  Mức 4 5: (4 số)
  56,65,71,82
  Mức 4 6: (3 số)
  00,08,77
  Mức 4 7: (4 số)
  05,54,80,97
  Mức 4 8: (3 số)
  67,68,69
  Mức 4 9: (4 số)
  01,64,90,98
  Mức 5 0: (6 số)
  02,16,61,73,78,94
  Mức 5 1: (2 số)
  30,40
  Mức 5 2: (7 số)
  29,33,57,58,74,86,95
  Mức 5 3: (3 số)
  03,36,37
  Mức 5 4: (3 số)
  49,85,91
  Mức 5 5: (3 số)
  04,18,96
  Mức 5 6: (4 số)
  22,28,34,88
  Mức 5 7: (1 số)
  07
  Mức 5 8: (8 số)
  15,24,25,47,48,59,63,72
  Mức 5 9: (4 số)
  14,17,53,84
  Mức 6 0: (1 số)
  62
  Mức 6 1: (4 số)
  12,19,21,31
  Mức 6 2: (3 số)
  41,45,75
  Mức 6 3: (4 số)
  13,23,27,81
  Mức 6 5: (4 số)
  38,43,83,93
  Mức 6 6: (2 số)
  44,51
  Mức 6 7: (3 số)
  09,87,99
  Mức 7 0: (2 số)
  26,35
  Mức 7 2: (1 số)
  39


  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,51,53,54,57,58,59,61,62,63,64,67,68,69,72,73,74,75,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,07,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,51,53,57,58,59,61,62,63,64,72,73,74,75,78,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,98,99
  5x
  03,04,07,09,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,51,53,57,58,59,62,63,72,74,75,81,83,84,85,86,87,88,91,93,95,96,99
  4x
  04,07,09,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,34,35,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,51,53,59,62,63,72,75,81,83,84,85,87,88,91,93,96,99
  3x
  07,09,12,13,14,15,17,19,21,23,24,25,26,27,31,35,38,39,41,43,44,45,47,48,51,53,59,62,63,72,75,81,83,84,87,88,93,99
  2x
  09,12,13,14,17,19,21,23,26,27,31,35,38,39,41,43,44,45,51,53,62,75,81,83,84,87,93,99
  1x
  09,13,23,26,27,35,38,39,43,44,45,51,75,81,83,87,93,99
  0x
  09,26,35,39,44,51,87,99
   
  24674, Tvdung198, Pele678912 thành viên khác Thích điều này.
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 3 7: (1 số)
  06
  Mức 5 8: (1 số)
  66
  Mức 5 9: (1 số)
  42
  Mức 6 0: (1 số)
  10
  Mức 6 1: (2 số)
  55,60
  Mức 6 2: (1 số)
  46
  Mức 6 3: (1 số)
  77
  Mức 6 4: (1 số)
  70
  Mức 6 5: (2 số)
  79,89
  Mức 6 6: (1 số)
  16
  Mức 6 7: (1 số)
  00
  Mức 6 8: (4 số)
  54,56,68,97
  Mức 6 9: (3 số)
  11,33,52
  Mức 7 1: (1 số)
  34
  Mức 7 2: (1 số)
  01
  Mức 7 3: (3 số)
  20,40,82
  Mức 7 4: (6 số)
  02,04,67,71,76,92
  Mức 7 5: (2 số)
  61,65
  Mức 7 6: (5 số)
  08,24,50,86,98
  Mức 7 7: (2 số)
  22,45
  Mức 7 8: (8 số)
  05,07,29,31,32,58,72,88
  Mức 7 9: (4 số)
  15,36,73,80
  Mức 8 0: (3 số)
  13,43,57
  Mức 8 1: (3 số)
  18,30,37
  Mức 8 2: (2 số)
  03,27
  Mức 8 3: (3 số)
  64,83,85
  Mức 8 4: ( 1 0 số)
  14,49,53,63,69,74,78,90,91,95
  Mức 8 6: (1 số)
  59
  Mức 8 7: (3 số)
  17,51,81
  Mức 8 8: (4 số)
  09,28,47,48
  Mức 9 0: (2 số)
  19,25
  Mức 9 1: (3 số)
  23,44,84
  Mức 9 2: (3 số)
  35,38,41
  Mức 9 3: (1 số)
  94
  Mức 9 5: (3 số)
  12,26,87
  Mức 9 6: (1 số)
  62
  Mức 9 7: (1 số)
  21
  Mức 9 9: (1 số)
  96
  Mức 1 0 0: (1 số)
  75
  Mức 1 0 2: (1 số)
  39
  Mức 1 0 6: (2 số)
  93,99



  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,53,57,58,59,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  03,05,07,08,09,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,50,51,53,57,58,59,62,63,64,65,69,72,73,74,75,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,95,96,98,99
  5x
  03,09,12,13,14,15,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,43,44,47,48,49,51,53,57,58,59,62,63,64,69,72,73,74,75,78,80,81,83,84,85,87,88,90,91,93,94,95,96,99
  4x
  03,09,12,13,14,17,18,19,21,23,25,26,27,28,30,35,37,38,39,41,43,44,47,48,49,51,53,57,59,62,63,64,69,74,75,78,81,83,84,85,87,90,91,93,94,95,96,99
  3x
  09,12,14,17,19,21,23,25,26,28,35,38,39,41,44,47,48,49,51,53,59,62,63,69,74,75,78,81,84,85,87,90,91,93,94,95,96,99
  2x
  09,12,17,19,21,23,25,26,28,35,38,39,41,44,47,48,51,59,62,75,81,84,87,93,94,95,96,99
  1x
  12,21,23,25,26,35,38,39,41,44,62,75,84,87,93,94,96,99
  0x
  21,39,62,75,87,93,96,99
   
  24674, Tvdung198, Pele678911 thành viên khác Thích điều này.
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 8 6: (1 số)
  06
  Mức 9 5: (1 số)
  00
  Mức 1 0 6: (3 số)
  13,33,68
  Mức 1 0 9: (2 số)
  05,10
  Mức 1 1 1: (3 số)
  31,55,77
  Mức 1 1 2: (2 số)
  03,11
  Mức 1 1 3: (3 số)
  04,08,46
  Mức 1 1 5: (1 số)
  30
  Mức 1 1 6: (1 số)
  66
  Mức 1 1 8: (1 số)
  76
  Mức 1 2 0: (1 số)
  70
  Mức 1 2 1: (1 số)
  58
  Mức 1 2 2: (1 số)
  97
  Mức 1 2 3: (1 số)
  60
  Mức 1 2 4: (4 số)
  42,67,85,86
  Mức 1 2 5: (2 số)
  07,15
  Mức 1 2 6: (3 số)
  50,54,56
  Mức 1 2 7: (2 số)
  02,22
  Mức 1 2 8: (6 số)
  01,16,34,40,79,89
  Mức 1 2 9: ( 9 số)
  14,27,36,52,57,61,65,71,73
  Mức 1 3 0: (2 số)
  24,80
  Mức 1 3 1: (2 số)
  37,53
  Mức 1 3 2: (1 số)
  63
  Mức 1 3 4: (3 số)
  44,59,83
  Mức 1 3 5: (2 số)
  20,23
  Mức 1 3 6: (1 số)
  35
  Mức 1 3 8: (5 số)
  12,17,18,43,45
  Mức 1 3 9: (1 số)
  92
  Mức 1 4 0: (4 số)
  09,41,88,98
  Mức 1 4 1: (5 số)
  26,38,47,81,91
  Mức 1 4 2: (4 số)
  51,72,74,82
  Mức 1 4 3: (2 số)
  69,95
  Mức 1 4 5: (1 số)
  39
  Mức 1 4 6: (4 số)
  19,32,62,64
  Mức 1 4 7: (1 số)
  29
  Mức 1 4 9: (1 số)
  78
  Mức 1 5 0: (2 số)
  28,49
  Mức 1 5 2: (1 số)
  87
  Mức 1 5 3: (1 số)
  48
  Mức 1 5 4: (1 số)
  84
  Mức 1 5 5: (1 số)
  90
  Mức 1 5 6: (2 số)
  93,94
  Mức 1 6 0: (3 số)
  25,75,96
  Mức 1 6 5: (1 số)
  21
  Mức 1 6 6: (1 số)
  99



  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,07,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,61,62,63,64,65,67,69,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,09,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,57,59,61,62,63,64,65,69,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  09,12,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,35,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,57,59,61,62,63,64,65,69,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  4x
  09,12,17,18,19,20,21,23,25,26,28,29,32,35,38,39,41,43,44,45,47,48,49,51,59,62,63,64,69,72,74,75,78,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  3x
  09,19,21,25,26,28,29,32,38,39,41,43,45,47,48,49,51,62,64,69,72,74,75,78,81,82,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  2x
  19,21,25,28,29,32,39,48,49,51,62,64,69,72,74,75,78,81,82,84,87,90,91,93,94,95,96,99
  1x
  21,25,28,29,32,48,49,62,64,75,78,84,87,90,93,94,96,99
  0x
  21,25,75,90,93,94,96,99
   
  24674, Tvdung198, Pele678912 thành viên khác Thích điều này.
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH
  02/10 3x
  03/10 6x
  04/10 3x
  05/10 7x
  06/10 9x
  07/10 8x
  08/10 7x
  09/10 3x
  10/10 toang
  11/10 8x
  12/10 8x
  13/10 3x
  14/10 7x
  15/10 8x
  16/10 3x
  17/10 3x
  18/10 toang
  19/10 toang
  20/10 4x
  21/10 7x
  22/10 8x
  23/10 8x
  24/10 6x
  25/10 7x
  26/10 8x
  27/10 4x
  28/10 6x
  29/10 8x
  30/10 toang
  31/10 3x
  01/11 : 3x
  02/11 : 7x
  03/11 : 3x
  04/11 : 2x
  05/11 : 8x
  06/11 : 8x
  07/11 : 7x
  08/11 : 7x
  09/11 : 3x
  10/11 : 6x
  11/11 : 6x
  12/11 : 8x
  13/11 : 3x
  14/11 : toang
  15/11 : 3x
  16/11 : 3x
  17/11 : 7x
  18/11 : 7x
  19/11 : 6x
  20/11 : 7x
  21/11 :


  (8 6 số)
  01,02,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  (6 9 số)
  01,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,51,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,73,74,75,78,81,83,84,85,86,88,89,90,92,94,95,96,99
  (3 2 số)
  12,14,16,19,20,22,23,25,27,28,29,32,36,41,44,47,57,60,61,63,64,65,69,71,74,75,83,84,85,86,96,99

  9x.png
   
 18. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Thành viên xuất sắc Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  1,186
  Được thích:
  8,398
  Điểm thành tích:
  1,347
  DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 11/2023
  01/11: 9876543
  02/11: 9876543
  03/11: 987654321
  04/11: 9876543
  05/11: 9876543
  06/11: Miss.
  07/11: 9876543210
  08/11: 98
  09/11: 98
  10/11: 98765
  11/11: 9876
  12/11: 9
  13/11: 98
  14/11: 987654
  15/11: 987
  16/11: 987654321
  17/11: 98765
  18/11: 9876543
  19/11: 98765432
  20/11: Miss.
  21/11:
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,69,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  06,07,08,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30,32,34,37,39,41,42,44,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,69,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,07,08,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30,32,34,37,39,41,42,44,46,48,49,50,52,55,59,62,63,64,65,66,68,69,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,90,91,93,94,95,96,97
  4x
  14,20,21,23,26,27,28,29,30,32,34,37,39,41,42,44,46,48,49,50,52,55,59,62,63,64,65,66,68,69,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,90,91,93,94,95,96,97
  3x
  14,20,26,28,29,30,32,34,42,44,50,52,59,62,63,64,65,66,68,69,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,90,91,93,94,95,96,97
  2x
  14,20,26,28,29,30,32,34,42,44,50,52,62,69,79,81,82,83,84,86,87,90,91,93,94,95,96,97
  1x
  14,20,26,28,29,30,32,34,42,44,50,52,62,69,81,84,96,97
  0x
  42,44,50,52,62,69,81,84
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,951
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @Vunuthangay9358,

  bạn mấy hôm nay toàn post muộn hoặc sát giờ. Nếu bận quá thì nghỉ bạn nhé.
   
 20. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  1,031
  Được thích:
  9,270
  Điểm thành tích:
  2,387
  2/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  3/11: 9x8x7x6x5x
  4/11: 9x8x
  5/11: 9x8x
  6/11: 9x8x7x
  7/11: 9x8x7x6x
  8/11: 9x8x7x6x5x4x
  9/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  10/11: 9x8x7x6x5x4x
  11/11: 9x8x7x6x5x4x
  12/11: 9x8x7x6x5x4x
  13/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  14/11: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  15/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  16/11: 9x8x7x
  17/11: 9x8x7x6x5x4x
  18/11: 9x8x7x6x5x4x3x
  19/11: 9x8x7x6x5x4x
  20/11: 9x8x7x6x
  21/11:?
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,92,96,97
  7x
  00,01,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,92,97
  6x
  00,01,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,60,61,62,64,65,68,69,70,71,78,79,80,82,84,85,87,89,92,97
  5x
  00,01,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,17,18,19,20,21,24,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57,60,61,62,64,65,68,69,70,71,78,79,80,82,84,85,87,89,92,97
  4x
  01,03,06,07,11,14,17,18,20,24,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57,60,61,62,64,65,68,69,70,71,78,79,80,82,84,85,87,89
  3x
  01,03,06,07,11,14,17,18,20,24,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57,60,61,62,64,65,68,69
  2x
  01,03,06,07,11,14,17,18,20,24,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,44,45,46,47,52,53,54
  1x
  01,03,06,07,11,14,17,18,20,24,29,30,31,32,33,34,38,39
  0x
  01,03,06,07,11,14,17,18
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net