DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 12/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 28/11/23.

Lượt xem: 146,588

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,686
  Được thích:
  33,699
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  31/12
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  01,04,05,09,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  5x
  01,04,05,09,15,16,17,21,23,26,28,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,54,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
  4x
  01,04,05,09,15,16,17,21,23,26,28,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,51,54,58,59,61,62,64,66,67,69,71,73,76,82,83,84,85,87,88,89,90,93,95,96,98
  3x
  04,09,17,26,34,37,38,40,42,43,45,46,48,51,54,58,59,61,62,64,66,67,69,71,73,76,82,83,84,85,87,88,89,90,93,95,96,98
  2x
  04,09,17,26,34,37,38,40,43,45,48,54,58,61,62,67,69,71,73,83,84,85,89,90,93,95,96,98
  1x
  17,37,45,48,54,58,61,62,67,69,71,73,83,84,85,89,93,98
  0x
  45,48,54,71,73,84,89,98
   
 2. Muttay

  Muttay Lính mới Ketqua01.net

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  847
  Được thích:
  5,654
  Điểm thành tích:
  2,857
  1/12 01 1x
  2/12 85 6x
  3/12 16 0x
  4/12 94 1x
  5/12 21 3x
  6/12 78 5x
  7/12 27 2x
  8/12 23 8x
  9/12 57 7x
  10/12 60 8x
  11/12 38 0x
  12/12 70 3x
  13/12 06 2x
  14/12 45 3x
  15/12 04 1x
  16/12 25 1x
  17/12 57 9x
  18/12 32 8x
  19/12 77 0x
  20/12 78 3x
  21/12 85 9x
  22/12 11 0x
  23/12 16 4x
  24/12 43 1x
  25/12 25 Xịt
  26/12 36 1x
  27/12 17 1x
  28/12 31 6x
  29/12 20 8x
  30/12 80 6x
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,30,31,33,35,36,38,40,44,45,49,50,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,26,27,30,31,33,35,36,38,40,44,45,49,50,53,54,55,56,58,59,61,62,63,66,67,68,71,72,76,77,78,79,80,81,83,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,18,21,22,26,27,30,31,33,35,36,38,40,44,45,49,50,53,54,55,56,58,59,61,62,63,66,67,68,71,72,76,77,78,80,81,83,85,86,88,90,94,95,98,99
  4x
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,13,14,16,18,21,22,26,27,31,33,36,38,40,44,49,50,53,54,55,56,59,61,63,66,67,68,72,77,78,80,81,83,85,86,88,90,94,95,99
  3x
  00,01,04,05,09,11,13,16,18,22,27,31,33,36,38,40,44,49,50,53,54,55,56,59,61,63,66,67,68,72,77,78,80,81,83,85,86,94,99
  2x
  00,04,05,09,11,13,16,18,22,27,31,33,36,38,40,44,49,50,54,55,59,61,63,66,68,72,77,94,99
  1x
  00,04,05,09,11,13,16,22,27,44,49,50,55,61,66,72,77,94,99
  0x
  00,05,11,16,22,27,50,72,77
   
  98-C1, mr8386, Spa7 thành viên khác Thích điều này.
 3. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,598
  Được thích:
  104,770
  Điểm thành tích:
  2,087
  20/12: 3x
  21/12: 3x
  22/12: 7x
  23/11: xx
  24/12: 7x
  25/12: 3x
  26/12: 0x
  27/12: 9x
  28/12: 2x
  29/12: 3x
  30/12: 4x
  31/12:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,23,24,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,76,78,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,04,05,06,09,10,13,14,15,16,19,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,59,60,61,63,64,65,69,73,74,78,79,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,05,06,09,10,13,14,15,16,19,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,47,49,50,51,53,56,59,60,61,63,65,69,73,74,78,79,83,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,03,06,09,10,13,15,16,19,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,47,51,53,56,59,60,61,63,65,69,73,74,79,83,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  3x
  01,06,09,10,15,16,19,24,29,33,34,38,39,42,43,47,51,56,59,60,61,65,69,74,79,83,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  2x
  01,06,09,10,15,16,19,34,38,39,43,51,56,59,60,61,65,69,79,83,89,90,91,93,95,96,97,98
  1x
  01,06,09,10,15,16,19,51,56,59,60,61,65,69,90,91,95,96
  0x
  01,06,10,15,16,51,56,60,65
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20127 thành viên khác Thích điều này.
 4. emvatoi213

  emvatoi213 Đẳng cấp số học Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  3,538
  Được thích:
  34,824
  Điểm thành tích:
  1,907
  01/12: 5x
  02/12: 5x
  03/12: 5x
  04/12: 7x

  05/12: 1x
  06/12: 0x
  07/12: 9x
  08/12: 3x
  09/12: 3x
  10/12: 8x
  11/12: 3x
  12/12: 9x
  13/12: 6x
  14/12: 3x
  15/12: 7x
  16/12: 8x
  17/12: 5x
  18/12: 0x
  19/12: 9x
  20/12: 5x
  21/12: 7x
  22/12: sịt
  23/12: 6x
  24/12: 1x
  25/12: 7x
  26/12: 3x
  27/12: 2x
  28/12: 2x
  29/12: 2x
  30/12: 8x
  31/12:

  9x:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  7x:
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98
  6x:
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,23,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,48,52,53,54,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,98
  5x:
  01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,18,20,21,23,25,26,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,45,46,52,53,54,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,96,98
  4x:
  03,04,06,08,09,10,12,13,14,18,21,23,26,28,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,46,53,56,58,60,62,63,64,65,67,68,69,73,76,78,80,81,82,83,85,86,87,88,90,96
  3x:
  03,04,06,08,12,14,18,21,23,26,28,30,32,33,35,38,40,41,46,53,58,60,62,64,67,68,69,73,76,78,80,81,82,83,85,86,87,88,96
  2x:
  03,04,06,08,12,14,21,23,26,30,32,33,35,38,40,46,53,58,60,62,64,68,69,80,83,85,86,88,96
  1x:
  03,06,08,12,21,23,26,30,32,35,38,53,58,60,62,80,83,85,88
  0x:
  03,08,30,38,58,62,80,83,85
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20127 thành viên khác Thích điều này.
 5. Manhlata

  Manhlata Lính mới Ketqua01.net

  Tham gia:
  5/5/23
  Bài viết:
  72
  Được thích:
  712
  Điểm thành tích:
  702
  1/12 :5x
  2/12 :3x
  3/12 : xịt
  4/12 : 2x
  5/12 : 4x
  6/12 : 8x
  7/12 : 2x
  8/12 : 0x
  9/12 : 0x
  10/12: 0x
  11/12: 7x
  12/12: 8x
  13/12: 1x
  14/12: 9x
  15/12: 3x
  16/12: 7x
  17/12: 9x
  18/12: 0x
  19/12: 1x
  20/12: 8x
  21/12: 8x
  22/12: 0x
  23/12: 7x
  24/12: xịt
  25/12: 7x
  26/12: 2x
  27/12: 2x
  28/12: 5x
  29/12: 2x
  30/12: 4x
  31/12:
  9x
  00,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,05,08,09,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,94,95,96,98
  6x
  00,02,08,09,10,11,12,13,14,18,20,21,23,24,27,28,29,30,31,32,34,37,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,87,88,89,93,94,95,96,98
  5x
  02,09,10,11,12,13,14,18,20,21,23,24,27,28,29,31,32,34,37,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,57,59,60,61,62,64,65,66,67,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,87,88,89,93,94,95,96
  4x
  02,09,10,11,12,14,18,20,21,23,27,28,29,31,34,37,39,41,42,44,45,47,48,49,51,57,59,60,61,62,64,65,67,72,73,74,75,76,77,81,82,84,85,87,88,89,93,96
  3x
  02,09,11,12,14,18,20,21,23,28,29,34,37,39,41,42,44,45,48,49,51,57,59,60,61,64,65,67,72,74,75,76,77,81,84,85,89,93
  2x
  02,09,11,12,14,18,20,21,23,28,34,37,39,44,45,49,57,59,60,61,67,72,74,75,77,81,84,93
  1x
  02,11,12,20,23,28,37,44,45,49,57,59,60,74,77,81,84,93
  0x
  02,12,45,59,60,81,84,93
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20127 thành viên khác Thích điều này.
 6. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  683
  Được thích:
  8,892
  Điểm thành tích:
  1,957
  Ngày 31-12-2023:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27,29,30,31,32,33,37,38,39,42,43,44,45,46,47,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,74,75,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,27,29,30,32,33,37,38,39,42,43,44,45,46,47,50,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,67,71,72,74,75,77,78,79,83,85,86,87,88,89,92,94,95,97,98,99
  5x
  00,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,18,19,20,23,24,25,27,29,30,33,37,38,39,42,43,44,45,46,47,50,53,54,55,56,57,59,61,62,64,65,67,71,72,77,78,79,83,85,86,87,88,92,95,97,98,99
  4x
  02,04,05,07,08,10,11,13,14,18,19,20,24,25,27,29,30,33,37,38,39,42,44,45,46,47,50,53,54,56,57,59,61,62,64,67,71,72,78,79,83,85,86,87,88,97,98,99
  3x
  04,05,07,08,10,11,13,14,18,20,24,25,27,30,38,39,42,44,45,46,47,53,54,56,57,61,62,64,67,72,79,85,86,87,88,97,98,99
  2x
  05,07,08,11,14,18,25,27,30,38,39,42,44,45,46,47,54,57,62,64,67,72,85,86,87,88,97,98
  1x
  05,07,11,14,18,27,30,38,42,44,46,57,64,72,85,86,88,97
  0x
  07,11,38,42,44,85,88,97
   
 7. lodedoden2020

  lodedoden2020 Lính mới Ketqua01.net

  Tham gia:
  15/8/20
  Bài viết:
  176
  Được thích:
  1,082
  Điểm thành tích:
  1,157
  31/12
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,09,11,12,13,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,15,17,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,76,77,79,80,81,82,83,85,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  5x
  00,01,03,04,05,15,17,20,23,26,27,29,31,33,35,38,39,40,42,44,45,46,47,48,50,52,53,56,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,73,76,77,79,80,81,82,83,85,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  4x
  00,01,04,05,15,17,26,29,31,33,35,38,39,40,42,44,46,47,48,52,53,56,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,71,73,76,80,81,82,83,85,87,89,91,92,93,96,97,99
  3x
  00,01,15,17,26,31,35,38,39,40,42,44,46,47,48,52,53,56,59,60,61,63,64,66,68,70,71,73,76,82,83,85,89,91,92,93,97,99
  2x
  00,15,17,31,35,38,39,40,42,44,46,48,53,56,59,60,61,63,68,73,76,83,85,89,91,92,93,99
  1x
  15,17,31,35,38,39,42,44,46,53,59,63,68,85,89,91,93,99
  0x
  17,38,39,59,63,85,93,99
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20126 thành viên khác Thích điều này.
 8. Pele6789

  Pele6789 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  873
  Được thích:
  10,444
  Điểm thành tích:
  1,777
  31/12:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,66,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  6x
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,40,41,42,43,45,47,48,50,51,53,54,55,56,57,60,62,63,64,66,70,74,75,76,77,78,81,82,83,85,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  5x
  02,03,06,07,08,10,11,14,15,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,40,41,43,45,48,51,53,54,55,56,57,60,62,64,66,70,74,75,76,77,78,82,83,85,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  4x
  02,03,06,07,08,10,11,14,15,18,21,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,41,43,45,48,51,53,56,60,64,66,70,75,76,77,78,82,85,88,89,90,91,93,95,96,97,98
  3x
  02,03,07,08,10,11,14,15,21,26,27,28,29,30,31,32,35,37,38,41,45,48,51,53,56,60,64,66,70,76,78,82,88,89,90,93,95,96
  2x
  02,07,08,10,11,14,15,21,26,27,28,29,30,32,35,38,41,51,53,66,70,76,78,88,89,90,95,96
  1x
  07,08,10,14,28,29,30,32,38,41,66,70,76,88,89,90,95,96
  0x
  07,14,29,38,41,88,89,90
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20126 thành viên khác Thích điều này.
 9. Sheep13

  Sheep13 Lính mới Ketqua01.net

  Tham gia:
  26/11/19
  Bài viết:
  592
  Được thích:
  4,892
  Điểm thành tích:
  1,657
  31/12:

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98
  7x
  01,02,03,04,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98
  6x
  01,02,03,04,07,08,10,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,65,67,70,71,72,73,74,76,78,82,83,84,85,87,88,89,90,92,94,95,97,98
  5x
  02,03,04,07,08,10,12,13,15,16,17,23,24,26,29,30,31,32,34,35,36,37,39,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,65,67,70,72,73,74,76,78,82,83,84,85,87,88,89,90,92,94,95,97
  4x
  02,03,04,07,08,10,12,13,15,16,17,23,24,26,29,34,35,36,37,39,42,43,45,48,49,52,53,54,58,59,60,61,65,67,70,74,76,78,82,83,84,85,88,90,92,94,95,97
  3x
  03,04,10,12,15,16,17,23,24,29,34,35,36,39,42,43,45,48,49,52,53,54,58,59,60,61,67,76,78,82,83,84,85,88,92,94,95,97
  2x
  04,10,12,15,16,17,23,24,29,34,35,39,42,43,48,49,53,54,58,59,76,78,82,85,92,94,95,97
  1x
  15,17,23,24,29,34,35,42,43,48,58,59,76,82,85,94,95,97
  0x
  23,34,35,43,59,76,85,97
   
 10. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,776
  Được thích:
  14,397
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,55,56,57,60,62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,97,98
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,55,56,57,60,62,64,65,68,70,71,72,73,74,75,79,80,82,83,84,86,91,92,93,97
  5x
  01,02,04,06,10,12,13,14,19,20,21,22,24,25,26,27,28,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,55,56,57,60,62,64,65,68,70,71,72,73,74,75,79,80,82,83,84,86,91,92,93,97
  4x
  01,02,04,06,10,12,13,14,19,20,21,22,24,25,26,27,28,31,34,37,39,40,41,42,43,46,47,48,52,57,60,62,64,68,72,73,74,75,79,80,82,83,84,86,91,92,93,97
  3x
  01,06,10,12,13,14,19,21,22,24,26,28,31,34,37,39,40,41,42,43,46,47,48,52,57,60,62,64,68,72,73,74,75,82,84,86,91,93
  2x
  01,06,10,12,13,14,19,21,22,24,26,28,31,41,42,46,48,60,62,64,68,74,75,82,84,86,91,93
  1x
  01,10,12,19,21,24,28,42,46,48,60,62,64,68,82,84,86,91
  0x
  19,24,42,46,48,64,84,91
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 11. GaSanCao

  GaSanCao Lính mới Ketqua01.net

  Tham gia:
  9/6/20
  Bài viết:
  110
  Được thích:
  776
  Điểm thành tích:
  907
  31/12:
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  03,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  03,08,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,67,71,72,73,74,75,77,78,79,81,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  03,08,10,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,71,72,73,74,75,77,78,79,81,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  03,08,10,19,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,42,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,71,72,73,74,75,77,78,79,81,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  32,33,34,35,36,39,40,42,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,71,72,73,74,75,77,78,79,81,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  3x
  39,40,42,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,71,72,73,74,75,77,78,79,81,84,85,86,87,88,90,91,92
  2x
  48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,71,72,73,74,75,77,78,79,81,84,85,86
  1x
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,71,72,73,74,75,77,78
  0x
  59,60,61,62,66,67,71,72
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 12. DINH_XUAN_THU

  DINH_XUAN_THU Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Top 1 STL 2N Top 1 Loại ĐB 20s Loại ĐB 10s

  Tham gia:
  24/9/21
  Bài viết:
  3,518
  Được thích:
  39,981
  Điểm thành tích:
  1,907
  31.12
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,99
  8x
  01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94
  7x
  01,02,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,88,90,94
  6x
  04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,85,90,94
  5x
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,71,76,85,90,94
  4x
  13,14,15,16,18,19,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,67,70,71,76,85,90,94
  3x
  13,14,15,16,18,19,23,24,25,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,51,53,58,60,62,67,70,71,76,85,90,94
  2x
  13,14,15,16,18,19,23,24,25,27,28,29,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,70,71,76,85,90,94
  1x
  13,14,15,16,18,19,23,24,25,27,28,29,31,32,34,36,37,94
  0x
  18,19,23,24,25,27,28,29
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20125 thành viên khác Thích điều này.
 13. Dcdk113

  Dcdk113 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  12/10/21
  Bài viết:
  716
  Được thích:
  4,834
  Điểm thành tích:
  1,777
  31/12
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,07,08,10,13,16,17,22,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,04,07,08,10,13,16,17,22,25,26,29,31,34,35,38,40,43,44,47,51,52,53,55,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,04,07,08,10,13,16,17,22,25,26,29,31,34,35,38,40,43,44,47,52,53,56,59,61,62,65,68,70,71,74,77,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  04,07,08,10,13,16,17,22,25,26,29,31,34,35,38,40,43,44,47,52,53,56,59,61,62,65,68,70,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98,99
  2x
  29,31,34,35,38,40,43,44,47,52,53,56,59,61,62,65,68,70,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98,99
  1x
  53,56,59,61,62,65,68,70,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98,99
  0x
  77,80,83,86,89,92,95,98,99
   
  mr8386, VNL.GLORY2012, Tuthu21094 thành viên khác Thích điều này.
 14. Bestboy

  Bestboy Thành viên xuất sắc Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  12/3/16
  Bài viết:
  1,056
  Được thích:
  9,697
  Điểm thành tích:
  2,387
  1/12: 9x8x7x
  2/12: 9x8x
  3/12: 9x8x7x6x
  4/12: Xịt
  5/12: 9x8x7x6x5x
  6/12: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  7/12: 9x
  8/12: 9x8x7x6x5x4x
  9/12: 9x8x7x6x5x4x
  10/12: 9x8x7x6x5x4x3x
  11/12: 9x8x7x6x5x4x
  12/12: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  13/12: 9x8x7x
  14/12: Xịt
  15/12: 9x8x
  16/12: 9x8x7x6x
  17/12: 9x8x7x6x5x4x3x
  18/12: 9x8x7x6x5x4x3x
  19/12: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  20/12: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  21/12: 9x8x7x6x
  22/12: 9x8x7x6x5x4x
  23/12: 9x8x7x6x
  24/12: 9x8x7x6x5x4x
  25/12: 9x8x7x6x5x4x3x
  26/12: 9x8x
  27/12: 9x
  28/12: 9x8x7x6x5x4x3x
  29/12: 9x8x7x6x5x4x3x2x
  30/12: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  31/12:?
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,07,08,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,38,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,12,13,14,16,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,47,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,12,13,16,21,22,23,25,26,30,31,32,34,35,40,41,42,43,44,49,50,51,52,53,56,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,12,13,21,22,25,30,31,32,34,40,41,43,44,49,50,52,53,58,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,83,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  12,13,21,22,30,31,40,43,49,50,52,58,59,60,61,62,67,68,69,70,71,76,77,78,79,80,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  2x
  21,22,30,31,40,49,58,59,61,67,68,70,76,77,78,79,80,85,86,87,88,89,94,95,96,97,98,99
  1x
  21,22,30,31,40,49,58,59,67,68,76,77,85,86,89,94,95,98
  0x
  67,68,76,77,85,86,94,95
   
  mr8386, Spa, VNL.GLORY20124 thành viên khác Thích điều này.
 15. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  983
  Được thích:
  10,084
  Điểm thành tích:
  1,957
  Ngày 31/12:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,24,26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,87,90,91,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,23,24,26,27,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,63,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,87,95,98,99
  5x
  00,01,02,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,23,24,26,27,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,56,58,59,60,66,69,70,71,72,74,75,76,78,81,82,85,87,95,98,99
  4x
  00,02,08,10,12,13,15,16,18,19,21,23,24,26,27,31,32,33,35,38,39,40,41,43,44,48,49,50,51,52,56,59,60,66,69,70,71,72,74,75,76,78,81,82,87,95,98,99
  3x
  00,08,10,13,16,18,19,21,23,24,26,27,31,32,33,35,39,40,43,44,48,50,51,52,56,59,60,70,71,72,74,75,76,78,87,95,98,99
  2x
  00,08,10,13,19,23,24,27,31,33,35,40,44,48,50,52,59,60,70,71,72,74,75,76,78,87,95,98
  1x
  08,19,23,24,27,31,35,44,48,50,52,70,71,75,76,78,87,95
  0x
  48,50,52,70,71,75,76,78
   
  mr8386, Tuthu2109, VNL.GLORY20123 thành viên khác Thích điều này.
 16. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,649
  Được thích:
  21,864
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 31/12
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,17,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,37,38,40,42,43,44,45,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,79,80,82,83,85,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  5x
  01,03,04,06,08,09,10,12,13,15,17,19,21,24,26,29,30,31,34,35,37,38,40,42,44,46,47,49,51,53,54,56,57,58,59,60,62,64,65,70,71,73,74,76,79,80,83,85,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  4x
  01,04,06,08,10,12,13,15,17,19,21,29,30,31,35,37,38,40,42,46,47,49,51,53,54,56,58,60,62,65,70,71,73,74,79,80,83,85,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  3x
  04,06,08,12,13,15,17,19,21,29,30,35,37,38,40,47,49,53,56,58,62,65,71,73,74,79,80,83,85,88,89,90,92,94,95,97,98,99
  2x
  08,17,29,35,37,38,40,47,49,53,56,58,62,65,71,73,74,79,80,83,85,88,89,90,92,95,97,98
  1x
  08,17,29,35,38,47,53,56,65,71,73,74,79,80,83,90,92,97
  0x
  08,35,38,53,56,71,92,97
   
  mr8386, Spa, Tuthu21094 thành viên khác Thích điều này.
 17. 24674

  24674 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  1,188
  Được thích:
  14,728
  Điểm thành tích:
  1,907
  * 9x-0x ngày 31/12:
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,17,18,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,55,56,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,11,12,13,15,17,18,24,26,27,29,30,31,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,53,55,56,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  5x
  04,05,06,11,12,13,15,17,18,24,26,27,29,30,31,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,53,56,60,63,64,65,66,67,68,70,71,73,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98,99
  4x
  26,27,29,30,31,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,53,56,60,63,64,65,66,67,68,70,71,73,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98,99
  3x
  42,44,45,46,47,48,50,51,53,56,60,63,64,65,66,67,68,70,71,73,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98,99
  2x
  60,63,64,65,66,67,68,70,71,73,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98,99
  1x
  76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98,99
  0x
  89,91,92,93,96,97,98,99
   
  mr8386, Spa, Tuthu21094 thành viên khác Thích điều này.
 18. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  2,104
  Được thích:
  16,370
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,07,10,11,12,13,16,17,18,19,21,23,24,25,27,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,07,10,11,12,13,16,17,18,19,21,23,24,25,27,30,31,32,33,34,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  12,13,16,17,18,19,21,23,24,25,27,30,31,32,33,34,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  4x
  27,30,31,32,33,34,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  49,50,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  2x
  63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  1x
  76,77,78,79,81,82,85,86,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  0x
  90,91,92,94,95,96,97,98
   
  mr8386, Spa, Tuthu21094 thành viên khác Thích điều này.
 19. nghiasm

  nghiasm Đẳng cấp số học Hay không bằng hên Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,984
  Được thích:
  27,023
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/12:9x
  2/12:3x
  3/12:7x
  4/12:0x
  5/12:4x
  6/12:2x
  7/12:4x
  8/12:2x
  9/12:8x
  10/12:8x
  11/12:3x
  12/12:5x
  13/12:1x
  14/12:3x
  15/12:2x
  16/12:0x
  17/12:5x
  18/12:3x
  19/12:8x
  20/12:5x
  21/12:0x
  22/12:3x
  23/12:5x
  24/12:3x
  25/12:4x
  26/12:0x
  27/12:1x
  28/12:2x
  29/12:4x
  30/12:0x
  31/12:
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,24,25,26,29,30,31,34,35,36,39,40,42,43,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,74,75,76,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,95,97,98
  5x
  01,02,03,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,21,24,25,29,30,31,34,35,36,39,40,42,43,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,63,65,68,70,74,75,79,80,81,84,85,86,89,90,92,93,95,97,98
  4x
  01,02,03,06,07,08,10,13,15,18,20,24,25,29,30,31,34,35,36,39,42,43,47,48,51,52,53,56,57,58,60,63,65,68,70,74,75,79,80,81,84,85,86,89,90,92,93,95
  3x
  06,07,08,10,13,15,18,20,24,25,29,30,31,34,35,36,39,42,43,47,48,51,52,53,56,57,58,60,63,65,68,70,74,75,79,80,81,85
  2x
  13,18,20,24,25,29,30,31,34,35,36,39,42,43,47,48,51,52,53,56,57,58,60,65,70,75,80,85
  1x
  13,18,24,29,31,34,36,52,53,56,57,58,60,65,70,75,80,85
  0x
  13,18,60,65,70,75,80,85
   
  24674, mr8386, Spa5 thành viên khác Thích điều này.
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  1,092
  Được thích:
  67,773
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 2 9: (1 số)
  00
  Mức 3 3: (1 số)
  02
  Mức 3 4: (1 số)
  20
  Mức 3 5: (1 số)
  22
  Mức 4 0: (3 số)
  11,25,99
  Mức 4 1: (1 số)
  37
  Mức 4 2: (3 số)
  18,52,87
  Mức 4 3: (3 số)
  27,54,55
  Mức 4 4: ( 9 số)
  01,03,41,57,72,81,82,84,98
  Mức 4 5: ( 1 0 số)
  05,06,26,28,48,70,78,79,86,97
  Mức 4 6: ( 2 2 số)
  04,07,08,10,16,17,19,36,39,42,46,49,51,58,62,63,77,80,89,91,93,96
  Mức 4 7: ( 1 1 số)
  09,34,44,50,53,66,73,75,76,88,92
  Mức 4 8: ( 1 7 số)
  12,14,15,21,30,31,33,45,47,59,64,65,69,74,83,94,95
  Mức 4 9: (7 số)
  32,40,56,60,61,71,85
  Mức 5 0: ( 1 0 số)
  13,23,24,29,35,38,43,67,68,90
   
  Algeno, giabo, mr83863 thành viên khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net