DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/23.

Lượt xem: 128,522

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  2,261
  Được thích:
  37,136
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 6: (1 số)
  19
  Mức 4 7: (1 số)
  00
  Mức 5 2: (1 số)
  22
  Mức 5 5: (1 số)
  06
  Mức 5 6: (1 số)
  60
  Mức 5 7: (1 số)
  29
  Mức 5 9: (2 số)
  15,66
  Mức 6 1: (3 số)
  33,55,92
  Mức 6 5: (1 số)
  44
  Mức 6 6: (1 số)
  72
  Mức 6 7: (3 số)
  01,11,16
  Mức 6 8: (3 số)
  07,18,36
  Mức 6 9: (5 số)
  02,20,31,51,88
  Mức 7 0: (3 số)
  10,61,62
  Mức 7 1: (2 số)
  90,91
  Mức 7 2: (4 số)
  09,12,80,81
  Mức 7 4: (4 số)
  21,23,37,99
  Mức 7 5: (4 số)
  26,39,71,96
  Mức 7 6: (3 số)
  13,32,79
  Mức 7 7: (1 số)
  08
  Mức 7 8: (5 số)
  04,40,74,77,86
  Mức 7 9: (2 số)
  65,82
  Mức 8 0: (4 số)
  03,30,46,49
  Mức 8 1: (3 số)
  27,64,68
  Mức 8 2: (4 số)
  05,28,69,73
  Mức 8 3: (2 số)
  38,70
  Mức 8 5: (4 số)
  14,45,56,89
  Mức 8 6: (3 số)
  54,75,97
  Mức 8 7: (3 số)
  17,35,42
  Mức 8 8: (4 số)
  43,52,59,63
  Mức 8 9: (1 số)
  50
  Mức 9 0: (1 số)
  57
  Mức 9 1: (3 số)
  24,67,76
  Mức 9 2: (1 số)
  25
  Mức 9 3: (1 số)
  98
  Mức 9 4: (2 số)
  34,95
  Mức 9 5: (2 số)
  47,83
  Mức 9 6: (1 số)
  93
  Mức 9 9: (1 số)
  78
  Mức 1 0 0: (1 số)
  41
  Mức 1 0 1: (1 số)
  87
  Mức 1 0 2: (1 số)
  53
  Mức 1 0 7: (2 số)
  85,94
  Mức 1 0 8: (1 số)
  48
  Mức 1 1 3: (2 số)
  58,84


  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,08,09,10,12,13,14,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,05,08,13,14,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,04,05,08,14,17,24,25,27,28,30,32,34,35,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,97,98
  4x
  03,05,14,17,24,25,27,28,30,34,35,38,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,67,68,69,70,73,75,76,78,83,84,85,87,89,93,94,95,97,98
  3x
  14,17,24,25,34,35,38,41,42,43,45,47,48,50,52,53,54,56,57,58,59,63,67,70,73,75,76,78,83,84,85,87,89,93,94,95,97,98
  2x
  17,24,25,34,35,41,42,43,47,48,50,52,53,57,58,59,63,67,76,78,83,84,85,87,93,94,95,98
  1x
  25,34,41,47,48,53,58,67,76,78,83,84,85,87,93,94,95,98
  0x
  41,48,53,58,84,85,87,94
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  2,261
  Được thích:
  37,136
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 8 1: (1 số)
  00
  Mức 9 4: (1 số)
  22
  Mức 9 5: (1 số)
  16
  Mức 1 0 0: (2 số)
  19,33
  Mức 1 0 2: (3 số)
  06,11,15
  Mức 1 0 5: (1 số)
  29
  Mức 1 0 7: (1 số)
  44
  Mức 1 0 9: (1 số)
  66
  Mức 1 1 1: (1 số)
  88
  Mức 1 1 2: (1 số)
  08
  Mức 1 1 4: (2 số)
  18,60
  Mức 1 1 5: (1 số)
  92
  Mức 1 1 6: (1 số)
  36
  Mức 1 1 7: (1 số)
  01
  Mức 1 1 8: (2 số)
  21,27
  Mức 1 1 9: (2 số)
  02,62
  Mức 1 2 0: (5 số)
  04,05,12,55,61
  Mức 1 2 1: (2 số)
  26,40
  Mức 1 2 2: (1 số)
  20
  Mức 1 2 4: (1 số)
  14
  Mức 1 2 5: (3 số)
  31,51,80
  Mức 1 2 6: (3 số)
  46,69,77
  Mức 1 2 7: (6 số)
  07,09,10,25,35,45
  Mức 1 2 8: (2 số)
  17,49
  Mức 1 2 9: (1 số)
  38
  Mức 1 3 0: (4 số)
  13,54,64,86
  Mức 1 3 1: (2 số)
  30,91
  Mức 1 3 2: (1 số)
  68
  Mức 1 3 4: (4 số)
  03,50,71,81
  Mức 1 3 5: (1 số)
  90
  Mức 1 3 6: (1 số)
  23
  Mức 1 3 7: (2 số)
  72,79
  Mức 1 3 8: (2 số)
  96,99
  Mức 1 3 9: (6 số)
  37,42,52,73,74,75
  Mức 1 4 0: (2 số)
  59,67
  Mức 1 4 3: (2 số)
  28,83
  Mức 1 4 4: (2 số)
  34,39
  Mức 1 4 5: (4 số)
  24,41,63,97
  Mức 1 4 6: (2 số)
  47,53
  Mức 1 4 7: (1 số)
  32
  Mức 1 4 8: (2 số)
  70,89
  Mức 1 4 9: (1 số)
  76
  Mức 1 5 0: (1 số)
  82
  Mức 1 5 2: (1 số)
  95
  Mức 1 5 3: (2 số)
  43,65
  Mức 1 5 4: (1 số)
  98
  Mức 1 5 8: (1 số)
  56
  Mức 1 5 9: (1 số)
  48
  Mức 1 6 0: (1 số)
  57
  Mức 1 6 1: (1 số)
  85
  Mức 1 6 3: (1 số)
  93
  Mức 1 6 4: (1 số)
  94
  Mức 1 6 5: (1 số)
  87
  Mức 1 6 6: (1 số)
  84
  Mức 1 7 3: (1 số)
  78
  Mức 1 8 1: (1 số)
  58  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,07,09,10,12,13,14,17,20,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,07,09,10,13,17,23,24,25,28,30,32,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,13,17,23,24,28,30,32,34,37,38,39,41,42,43,45,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  03,23,24,28,32,34,37,39,41,42,43,47,48,50,52,53,56,57,58,59,63,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  24,28,32,34,37,39,41,42,43,47,48,52,53,56,57,58,59,63,65,67,70,73,74,75,76,78,82,83,84,85,87,89,93,94,95,97,98,99
  2x
  24,32,34,39,41,43,47,48,53,56,57,58,63,65,70,76,78,82,83,84,85,87,89,93,94,95,97,98
  1x
  43,48,56,57,58,65,70,76,78,82,84,85,87,89,93,94,95,98
  0x
  57,58,78,84,85,87,93,94
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  2,261
  Được thích:
  37,136
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH

  (8 5 số)
  01,02,03,05,06,09,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 6 số)
  02,09,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,54,56,57,58,59,60,63,65,66,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,99
  (3 0 số)
  13,14,28,32,34,35,38,39,41,42,43,45,47,48,53,56,57,58,59,63,71,74,76,78,79,83,93,94,95,99
   
 4. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,602
  Được thích:
  21,075
  Điểm thành tích:
  2,087
  Dàn TH Tháng 5
  01/05: 2x
  02/05: 6x
  03/05: 7x
  04/05: 6x
  05/05: 8x
  06/05: 6x
  07/05: 8x
  08/05: 2x
  09/05: 4x
  10/05: 0x
  11/05: 3x
  12/05: x
  13/05: 6x
  14/05: 3x
  15/05: 2x
  16/05: 5x
  17/05: 1x
  18/05: 9x
  19/05: 9x
  20/05: 3x
  21/05: 7x
  22/05: 8x
  23/05: 8x
  24/05: 7x
  25/05: 4x
  26/05:
  9x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,47,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,47,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,93,94,97
  5x
  00,02,04,05,06,08,10,13,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,47,49,51,53,54,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,69,70,73,78,83,84,85,87,88,90,91,93,94,97
  4x
  00,02,04,06,08,10,15,16,18,20,22,23,24,26,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,44,47,49,51,53,57,58,65,66,67,69,70,73,78,83,84,85,87,88,90,91,93,94
  3x
  00,02,04,06,08,15,16,18,22,23,29,31,32,33,34,38,40,42,44,47,49,51,53,57,58,65,66,67,73,78,84,85,87,88,90,91,93,94
  2x
  08,16,18,22,29,31,32,33,34,38,40,42,44,57,58,65,66,67,73,78,84,85,87,88,90,91,93,94
  1x
  32,33,34,38,40,42,44,65,67,73,78,84,87,88,90,91,93,94
  0x
  78,84,87,88,90,91,93,94
   
 5. Anhminhhd1986

  Anhminhhd1986 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  9/12/20
  Bài viết:
  1,055
  Được thích:
  16,265
  Điểm thành tích:
  2,087
  Dàn @Chamy1108 + @Pele6789 trùng 7x = 60 số
  . ( 2 ngày chưa ăn )

  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,18,19,20,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,72,75,76,80,82,83,85,86,89,93,94,95,98

  dàn trùng 4x ( 23 số ) 9 ngày chưa ăn
  và 1 người ăn 4x . ( 50 số ) 4 ngày chưa ăn

  Mức: 1 (5 0 ) số
  00,03,11,14,17,19,22,26,28,30,31,34,38,41,42,44,45,46,47,51,54,56,57,58,61,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,87,90,94,95,96,97,98,99
  Mức: 2 (2 3 ) số
  01,04,05,07,08,09,10,23,24,27,32,35,36,37,40,43,48,49,50,53,63,86,89 .

  theo các bạn hôm nay về cái nào mình đánh hết
   
 6. quanthienhan

  quanthienhan Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  1,400
  Được thích:
  20,624
  Điểm thành tích:
  2,087
  Dàn Tổng Hợp T5 :

  01/05: 987654x

  02/05: 9876x
  03/05: 987654x
  04/05: 9876x
  05/05: 9876543x
  06/05: 9876543x
  07/05: 9x

  08/05: 987654x
  09/05: 98x
  10/05: 987654x
  11/05: 9876x
  12/05: 98765432x

  13/05: 9x
  14/05: 987x
  15/05: 9876543210x
  16/05: 98765x
  17/05: 987654321x
  18/05: 98765x
  19/05: 98x
  20/05: 987654321x
  21/05: 98765432x
  22/05: 98765432x
  23/05: 9876543x
  24/05: 98765432x
  25/05: 98765432x
  26/05:

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,72,73,74,75,76,78,79,84,85,86,87,88,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,05,06,10,11,12,16,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,72,73,74,75,76,78,79,84,85,86,87,88,93,94,96,97,99
  5x
  02,05,06,10,11,12,16,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,54,55,56,60,62,63,64,67,68,73,74,75,78,79,84,85,86,87,88,93,94,96,97,99
  4x
  05,11,12,16,17,21,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,54,55,56,60,62,63,64,67,68,73,74,75,86,87,93,96,97
  3x
  05,12,23,24,25,26,28,32,34,38,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,54,55,56,60,62,63,64,67,68,73,74,75,86,87,93,96,97
  2x
  05,12,23,24,25,26,28,32,34,38,40,42,43,44,45,47,50,51,54,55,56,62,63,67,68,73,96,97
  1x
  05,28,34,42,43,44,45,47,50,51,54,55,56,62,63,67,68,73
  0x
  05,28,34,44,45,47,56,73
   
 7. Chamy1108

  Chamy1108 Angel xổ số Top 1 6 chạm

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,666
  Được thích:
  20,904
  Điểm thành tích:
  2,087
  THMB
  Ngày 01 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 02 9x8x7x
  Ngày 03 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06 9x8x
  Ngày 07 9x8x7x6x
  Ngày 08 9x8x7x
  Ngày 09 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10 9x8x7x
  Ngày 11 nghỉ
  Ngày 12 nghỉ
  Ngày 13 9x8x7x6x
  Ngày 14 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 15 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 16 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 17 9x8x7x
  Ngày 18 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 19 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20 9x
  Ngày 21 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24 9x
  Ngày 25 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 26
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,02,03,04,06,07,08,11,13,15,16,17,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,52,53,55,57,58,59,60,61,63,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,02,03,04,06,07,08,11,13,15,16,17,21,24,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,52,55,57,58,59,60,61,63,64,66,69,70,71,72,73,74,75,77,78,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  02,03,04,07,08,11,13,15,16,17,21,24,29,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,46,48,52,55,57,58,59,60,61,63,64,69,72,73,74,77,78,90,91,93,94,95,96,97,98
  3x
  02,03,04,11,13,15,17,21,29,31,33,35,37,39,40,41,43,46,48,52,55,57,58,59,60,61,63,64,69,74,77,78,90,91,93,95,96,97,98
  2x
  02,03,04,11,13,21,29,31,33,35,37,39,41,46,52,55,59,60,61,63,64,69,74,77,90,93,95,97,98
  1x
  03,11,13,31,33,35,37,39,46,55,59,61,63,64,69,74,77,93,95
  0x
  13,33,39,55,63,69,74,77,95
   
 8. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  1,152
  Được thích:
  16,311
  Điểm thành tích:
  1,907
  27/5
  9x
  00,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,04,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,06,08,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,97,98,99
  6x
  04,06,08,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,51,53,55,56,58,59,62,63,64,65,66,67,68,71,72,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,97,98,99
  5x
  04,06,08,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,39,41,43,48,51,55,56,58,59,62,63,65,66,67,68,71,72,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,95,97,98,99
  4x
  08,13,14,15,17,18,19,22,23,28,31,32,33,34,36,39,41,43,48,51,55,56,58,59,62,63,65,67,68,71,72,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,91,93,95,97,98
  3x
  08,13,15,18,19,22,23,28,31,32,33,34,36,39,41,43,48,51,56,58,63,65,67,71,76,78,79,80,81,82,84,85,87,89,91,93,95,98
  2x
  08,13,18,19,23,28,31,32,36,39,43,48,51,56,58,63,65,67,76,79,80,81,82,84,85,89,91,98
  1x
  08,13,31,32,36,39,48,56,58,63,65,67,76,79,80,89,91,98
  0x
  56,58,63,65,67,76,79,80
   
 9. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  1,049
  Được thích:
  8,414
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,45,46,47,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,95,96,97
  6x
  00,03,04,05,07,08,09,11,13,14,16,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,66,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,90,91,92,95,96,97
  5x
  00,03,04,05,08,09,11,13,14,16,18,19,22,23,24,27,28,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,53,54,55,58,61,63,64,66,68,69,72,73,74,77,78,79,80,81,82,85,86,87,90,91,92,96,97
  4x
  00,03,05,08,11,13,14,16,18,19,22,24,27,29,30,31,35,36,37,41,42,46,47,50,53,55,58,61,63,64,66,68,69,72,73,74,77,78,79,80,81,85,86,87,91,92,96,97
  3x
  00,03,05,08,11,14,16,19,22,24,27,29,30,35,41,42,46,47,50,53,55,58,61,64,66,68,69,72,74,77,79,80,85,86,91,92,96,97
  2x
  00,03,05,08,11,16,22,24,27,29,30,35,42,47,50,53,55,58,61,66,72,74,77,79,80,85,92,97
  1x
  00,11,16,22,24,27,29,42,47,55,61,66,72,74,77,79,92,97
  0x
  11,16,22,27,61,66,72,77
   
 10. Cuc84

  Cuc84 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  19/7/20
  Bài viết:
  1,241
  Được thích:
  9,454
  Điểm thành tích:
  712
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95,98
  7x
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95
  6x
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,67,71,73,74,75,76,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,94,95
  5x
  01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,47,48,49,51,53,56,58,61,63,64,65,67,71,73,74,75,76,81,82,83,84,85,91,92,93,94
  4x
  01,02,03,10,11,12,13,14,15,19,20,21,23,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,47,49,51,53,56,58,63,65,67,71,73,74,76,81,82,83,84,85,91,92,93,94
  3x
  01,03,10,11,12,13,21,23,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,47,49,51,53,56,58,63,65,67,73,74,76,83,85,91,92,93,94
  2x
  01,03,10,11,12,13,21,23,29,30,31,32,34,37,38,39,43,49,58,67,73,76,83,85,91,92,93,94
  1x
  01,03,10,12,13,21,29,30,31,37,38,39,49,73,83,92,93,94
  0x
  01,03,10,12,21,30,38,83
   
 11. giabo

  giabo Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,548
  Được thích:
  17,057
  Điểm thành tích:
  2,387
  27/5
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,94,97,98
  6x
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,79,81,82,83,88,89,91,92,94,97,98
  5x
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,60,61,62,66,67,70,71,72,73,76,79,81,82,83,88,89,91,92,94,97,98
  4x
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,23,24,26,27,29,30,31,32,37,40,41,42,45,46,49,51,54,55,60,61,62,66,67,70,71,72,73,76,79,81,82,83,88,89,91,92,94,97,98
  3x
  03,04,05,07,08,09,13,14,15,23,24,26,27,29,37,40,42,45,49,51,54,55,62,67,70,72,73,76,81,82,83,88,89,91,92,94,97,98
  2x
  03,04,05,07,15,24,26,27,29,37,40,42,45,49,51,54,55,62,67,70,72,73,76,89,92,94,97,98
  1x
  26,27,29,37,40,42,45,49,51,54,55,62,67,70,72,73,76,89
  0x
  42,45,49,51,54,55,62,67
   
 12. Chamy1108

  Chamy1108 Angel xổ số Top 1 6 chạm

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  3,666
  Được thích:
  20,904
  Điểm thành tích:
  2,087
  26
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,90,91,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,,01,02,03,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,87,90,91,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,,01,03,05,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,55,56,58,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,78,79,80,81,83,84,87,90,93,94,96,97,98,99
  5x
  00,,01,03,05,09,11,12,13,16,17,18,19,21,24,26,27,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,52,54,55,56,58,61,63,64,65,66,68,70,71,72,73,78,79,80,81,83,84,90,96,97,98,99
  4x
  00,,01,03,05,09,11,12,13,16,17,19,21,24,26,27,29,34,35,38,39,40,41,42,43,48,50,52,54,55,56,58,61,63,64,65,66,68,71,72,73,78,79,80,83,84,90,98,99
  3x
  00,,01,03,05,09,11,12,16,17,19,21,26,27,34,35,38,39,40,42,43,48,50,52,54,55,56,58,61,63,64,65,66,71,73,79,80,83,98
  2x
  00,,01,05,09,11,12,16,17,26,27,35,38,39,42,48,52,54,55,56,58,61,64,65,66,73,79,80,98
  1x
  00,,01,05,09,12,17,26,27,35,38,48,52,55,58,61,64,65,80
  0x
  ,09,35,38,48,58,64,65,80
   
 13. Hozlane

  Hozlane Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  476
  Được thích:
  5,365
  Điểm thành tích:
  1,777
  1/5: 3x
  2/5: 2x
  3/5: 8x
  4/5: 8x
  5/5: 1x
  6/5: 5x
  7/5: 1x
  8/5: 1x
  9/5: 3x
  10/5: 6x
  11/5: 6x
  12/5: 6x
  13/5: 4x
  14/5: 8x
  15/5: 6x
  16/5: 6x
  17/5: 7x
  18/5: 2x
  19/5: 5x
  20/5: 2x
  21/5: 4x
  22/5: 1x
  23/5: 0x
  24/5: 5x
  25/5: 6x
  26/5: 9x
  27/5:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,40,41,42,43,45,46,47,49,50,53,55,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,83,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98
  5x
  02,03,04,05,08,11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,40,42,43,45,50,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,86,87,89,90,91,92,94,95,97,98
  4x
  02,03,11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,27,29,31,32,34,35,36,40,42,43,45,50,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,74,77,78,80,81,89,90,95,97
  3x
  02,03,12,13,14,16,17,19,23,25,26,27,29,34,35,36,42,45,57,58,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,77,78,80,81,89,90,95,97
  2x
  14,16,17,19,23,25,26,27,34,35,36,42,45,57,61,62,64,68,69,70,71,72,78,80,81,89,90,97
  1x
  14,17,19,26,35,45,57,61,62,68,69,71,72,78,80,89,90,97
  0x
  14,17,26,35,62,69,89,97
   
 14. MrQ.911

  MrQ.911 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  20/7/22
  Bài viết:
  187
  Được thích:
  1,464
  Điểm thành tích:
  702
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  Ngày27/5
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,63,64,65,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,63,64,65,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,90,92,93,94,96,97,98
  6x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,63,65,67,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,88,90,92,94,97
  5x
  00,,01,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,39,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,63,65,67,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,88,90,94,97
  4x
  00,,01,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,39,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,63,65,72,74,79,84,85,88,94,97
  3x
  00,,01,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,24,25,27,28,29,30,31,33,34,36,42,45,47,48,54,58,63,72,74,79,84,85,88,94,97
  2x
  00,,01,10,12,15,18,19,24,27,30,31,33,36,42,45,47,48,54,58,63,72,74,79,84,85,88,94,97
  1x
  ,10,12,15,24,27,30,33,36,42,45,47,48,54,58,63,72,74,85
  0x
  ,24,27,42,45,47,54,58,72
   
 15. LPTrang

  LPTrang Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  4/4/22
  Bài viết:
  97
  Được thích:
  1,072
  Điểm thành tích:
  1,452
  27/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,89,91,92,94,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,81,84,85,86,89,91,96,98,99
  6x
  01,02,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,79,80,84,85,86,89,91,96
  5x
  01,02,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,54,55,56,60,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,79,80,84,86,91,96
  4x
  01,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28,31,32,34,36,40,41,43,49,51,54,55,56,60,62,65,66,67,68,69,70,72,73,79,80,84,86,91,96
  3x
  05,06,07,08,11,13,14,15,16,18,19,23,24,26,27,31,32,34,40,41,43,49,51,54,55,62,66,67,68,69,70,72,73,79,80,84,86,91
  2x
  05,07,08,11,13,14,15,18,19,23,24,26,27,31,32,40,41,49,51,54,55,66,69,72,79,84,86,91
  1x
  07,08,11,13,15,18,23,24,26,27,31,32,41,51,66,69,72,84
  0x
  13,18,23,24,26,27,32,51
   
  mr8386, kokono2022, quedau19817 thành viên khác Thích điều này.
 16. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,389
  Được thích:
  101,847
  Điểm thành tích:
  2,087
  21/5: 1x
  22/5: 2x
  23/5: 7x
  24/5: 8x
  25/5: 0x
  26/5: 8x
  27/5:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,07,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,78,79,83,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,07,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,79,83,84,85,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,04,10,12,14,15,17,19,21,22,24,25,26,27,29,30,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,62,64,65,67,69,71,72,74,75,76,79,83,84,85,91,92,94,95,96,97,99
  4x
  01,03,04,10,12,14,21,24,25,26,27,29,30,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,58,62,64,65,67,72,74,76,79,83,84,85,92,94,95,97,99
  3x
  01,03,04,10,12,14,21,24,29,30,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,58,64,65,67,74,76,83,84,85,92,94
  2x
  03,04,12,14,21,24,29,30,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,58,64,67,74,76,84,85,92,94
  1x
  04,14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,74,84,94
  0x
  04,14,24,34,54,64,74,84,94
   
 17. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  625
  Được thích:
  8,032
  Điểm thành tích:
  1,777
  01/05: 9x
  02/05: 8x
  03/05: 7x
  04/05: 3x
  05/05: 0x
  06/05: 4x
  07/05: 7x
  08/05: 1x
  09/05: 5x
  10/05: 8x
  11/05: 5x
  12/05: 1x
  13/05: 7x
  14/05: 2x
  15/05: 1x
  16/05: 1x
  17/05: 2x
  18/05: 0x
  19/05: 6x
  20/05: 8x
  21/05: Tạch
  22/05: 1x
  23/05: 6x
  24/05: 3x
  25/05: 9x
  26/05: 0x
  27/05:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,98
  6x
  01,02,03,04,05,06,11,12,15,16,17,20,22,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,38,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,98
  5x
  01,02,03,04,06,11,12,15,16,17,20,25,29,30,32,34,35,38,41,42,44,47,49,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,98
  4x
  01,02,03,04,06,11,12,15,16,17,20,29,38,41,47,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,92,93,95,98
  3x
  01,02,03,04,06,12,16,17,29,38,41,47,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,92,93,95,98
  2x
  01,03,04,12,16,38,41,47,59,62,69,71,72,73,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,92,93,95,98
  1x
  01,03,04,16,38,59,72,77,82,83,84,87,88,89,92,93,95,98
  0x
  03,04,59,77,89,93,95,98
   
 18. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  810
  Được thích:
  9,533
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01-05-2023: 1x
  Ngày 02-05-2023: 4x
  Ngày 03-05-2023: 6x
  Ngày 04-05-2023: 0x
  Ngày 05-05-2023: 7x
  Ngày 06-05-2023: 1x
  Ngày 07-05-2023: 2x
  Ngày 08-05-2023: 0x
  Ngày 09-05-2023: 4x
  Ngày 10-05-2023: 0x
  Ngày 11-05-2023: 3x
  Ngày 12-05-2023: xxxx
  Ngày 13-05-2023: 2x
  Ngày 14-05-2023: 1x
  Ngày 15-05-2023: 6x
  Ngày 16-05-2023: 3x
  Ngày 17-05-2023: 6x
  Ngày 18-05-2023: 8x
  Ngày 19-05-2023: 6x
  Ngày 20-05-2023: 0x
  Ngày 21-05-2023: 1x
  Ngày 22-05-2023: 7x
  Ngày 23-05-2023: 7x
  Ngày 24-05-2023: xxxx
  Ngày 25-05-2023: 9x
  Ngày 26-05-2023: 8x
  Ngày 27-05-2023:

  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,05,06,08,09,10,12,15,16,17,18,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,05,09,10,12,16,18,20,21,22,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,61,62,64,66,67,69,70,71,72,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,05,09,10,12,16,18,21,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,43,45,47,48,50,51,53,54,55,57,58,61,62,64,67,69,70,71,72,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,09,10,16,18,21,28,30,31,32,33,36,37,38,43,45,47,48,50,51,53,54,58,61,62,64,67,69,71,72,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  09,10,16,18,28,30,31,32,33,37,38,43,45,50,51,53,61,62,64,69,71,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,98,99
  2x
  10,16,28,32,33,37,38,43,45,51,61,64,71,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,95,96,98,99
  1x
  28,32,33,37,38,43,45,51,64,71,80,82,85,87,89,90,98,99
  0x
  37,38,43,45,80,82,85,90
   
 19. thanhha29

  thanhha29 Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  27/3/23
  Bài viết:
  61
  Được thích:
  711
  Điểm thành tích:
  692
  Ngày 17/05: 7x
  Ngày 18/05: 1x
  Ngày 19/05: 8x
  Ngày 20/05: 7x
  Ngày 21/05: 3x
  Ngày 22/05: 3x
  Ngày 23/05: 6x
  Ngày 24/05: 3x
  Ngày 25/05: 7x
  Ngày 26/05: 8x
  Ngày 27/05:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,88,89,90,92,95,96,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,37,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,89,90,92,95,96,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,14,15,17,25,27,29,31,32,34,37,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,89,90,92,95,96,98,99
  4x
  02,04,14,15,17,25,27,29,31,32,34,37,42,43,44,46,47,48,50,51,52,57,58,59,60,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,86,90,92,95,96,98,99
  3x
  14,15,25,27,29,32,34,37,44,46,47,48,50,51,52,57,58,59,64,65,67,69,70,72,74,75,76,77,78,79,83,86,90,92,95,96,98,99
  2x
  25,27,29,32,34,44,46,48,51,57,58,59,64,65,69,70,72,74,75,76,77,78,79,83,86,90,92,96
  1x
  34,44,57,58,59,64,65,69,70,74,75,76,77,78,79,90,92,96
  0x
  69,70,74,75,76,77,78,79
   
 20. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,732
  Được thích:
  13,702
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  04,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  04,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  11,12,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  12,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,62,63,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,79,84,86,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  13,14,15,16,24,25,26,27,29,31,34,37,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,62,64,65,67,68,69,72,73,74,75,76,77,79,84,86,91,92,94,95,96,97
  3x
  13,14,15,16,24,25,27,29,31,34,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,59,61,64,65,67,68,72,74,75,76,84,86,92,94,95
  2x
  13,16,25,31,34,43,46,47,48,52,54,56,57,59,61,64,65,67,68,72,74,75,76,84,86,92,94,95
  1x
  13,16,25,31,34,43,46,47,48,52,57,61,64,68,74,75,84,86
  0x
  13,25,31,52,57,75,84,86
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net