DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/23.

Lượt xem: 129,425

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. huuphuc686

  huuphuc686 Đẳng cấp số học Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,330
  Được thích:
  28,067
  Điểm thành tích:
  1,907
  27.5.2023
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,02,03,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 8 số)
  00,02,03,05,06,07,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,29,30,31,32,34,35,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 8 số)
  03,05,07,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,29,30,31,32,34,35,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,96,97,99
  (5 8 số)
  03,05,07,12,13,16,19,21,24,25,29,30,31,42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,96,97,99
  (4 8 số)
  03,05,07,12,13,16,19,21,24,25,29,30,31,42,45,49,50,52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,69,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,96,97,99
  (3 8 số)
  03,05,07,12,13,16,19,21,24,25,29,30,31,42,45,49,50,52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,69,73,74,75,76,79,94,95,96,97,99
  (2 8 số)
  25,29,30,31,42,45,49,50,52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,69,73,74,75,76,79,94,95,96,97
  (1 8 số)
  55,57,59,61,63,64,66,67,69,73,74,75,76,79,94,95,96,97
  (8 số)
  74,75,76,79,94,95,96,97
   
 2. hungha2016

  hungha2016 Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  459
  Được thích:
  3,733
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01 9x
  Ngày 02 3x
  Ngày 03 1x
  Ngày 04 4x
  Ngày 05 5x
  Ngày 06 2x
  Ngày 07 2x
  Ngày 08 8x
  Ngày 09 6x
  Ngày 10 7x
  Ngày 11 xx
  Ngày 12 2x
  Ngày 13 5x
  Ngày 14 2x
  Ngày 15 5x
  Ngày 16 3x
  Ngày 17 4x
  Ngày 18 3x
  Ngày 19 0x
  Ngày 20 9x
  Ngày 21 2x
  Ngày 22 2x
  Ngày 23 3x
  Ngày 24 7x
  Ngày 25 0x
  Ngày 26 9x
  Ngày 27
  9x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,53,56,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  00,01,05,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,42,43,47,50,53,56,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  00,01,05,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,47,50,53,56,65,68,69,70,71,72,74,75,76,78,83,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  00,01,05,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,38,41,47,50,56,65,68,69,74,75,76,78,83,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  01,05,09,10,11,14,16,18,19,20,21,23,25,27,29,32,38,41,47,50,56,65,69,74,75,76,78,83,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  2x
  01,05,09,10,11,14,16,18,21,23,25,29,32,38,41,47,50,56,65,69,74,75,76,78,87,88,96,98
  1x
  01,09,10,11,16,18,23,32,41,50,56,65,69,74,76,78,87,96
  0x
  09,10,11,16,18,23,32,41
   
 3. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,634
  Được thích:
  21,591
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 27/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,07,09,10,11,12,14,17,18,19,20,21,23,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  00,01,02,03,07,10,11,12,14,18,19,20,21,27,28,29,30,32,35,36,37,38,39,41,43,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  5x
  01,02,03,10,11,12,14,18,19,20,21,27,28,29,30,32,36,37,38,39,41,45,46,47,49,50,53,54,56,58,59,60,63,64,65,67,69,72,73,74,76,77,78,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  4x
  01,03,10,11,12,14,18,19,20,21,27,28,29,30,36,38,39,41,46,47,49,54,56,58,59,63,64,65,67,69,72,74,76,77,78,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,95,96,98
  3x
  01,03,10,12,21,27,28,30,36,38,39,41,46,47,49,56,58,59,63,64,65,67,69,72,74,77,78,81,82,83,85,87,90,91,93,94,95,96
  2x
  01,03,10,12,21,28,30,36,38,46,47,49,56,58,63,64,65,69,74,78,82,83,85,87,93,94,95,96
  1x
  01,10,12,21,30,49,56,58,65,74,78,82,83,85,87,93,94,96
  0x
  12,49,58,74,82,83,85,94
   
 4. Madaothanhcong

  Madaothanhcong Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  21/3/20
  Bài viết:
  6,605
  Được thích:
  29,812
  Điểm thành tích:
  712
  27/5
  9x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,72,75,76,77,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,39,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,72,75,76,77,81,82,84,85,86,88,91,92,93,95,96,99
  5x
  01,07,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,39,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,72,75,76,77,81,82,84,85,86,92,95,96
  4x
  01,07,10,14,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,39,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,70,72,75,76,77,92,95,96
  3x
  01,07,10,14,18,19,24,25,27,28,31,32,33,39,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,64,66,67,68,69,92,95,96
  2x
  01,07,10,14,18,19,24,25,27,28,33,39,41,42,44,46,48,52,54,55,59,60,61,66,69,92,95,96
  1x
  01,07,10,14,18,19,24,25,27,28,33,39,41,66,69,92,95,96
  0x
  01,07,10,14,18,19,24,25
   
 5. truongco

  truongco Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  777
  Được thích:
  9,041
  Điểm thành tích:
  2,857
  9x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,87,88,90,91,92,96,97
  6x
  00,03,04,05,06,08,09,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,67,69,73,74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,90,91,92,96,97
  5x
  00,03,04,05,06,08,09,14,15,16,19,23,24,25,26,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,56,57,60,61,62,67,69,73,74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,90,91,92,96,97
  4x
  04,05,06,09,14,15,16,19,24,25,26,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,49,50,51,52,56,57,60,61,62,67,69,73,74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,90,91,92
  3x
  04,05,06,15,16,26,30,33,34,35,36,37,38,40,41,42,47,50,51,52,57,60,61,62,67,73,74,75,76,77,78,79,80,83,87,88,90,91,92
  2x
  04,05,06,15,16,33,36,37,38,40,47,50,51,52,57,60,61,62,67,73,76,78,80,83,87,88,90,91,92
  1x
  04,05,06,33,38,40,47,50,51,52,61,62,67,73,76,87,90,91,92
  0x
  04,05,06,61,76,87,90,91,92
   
 6. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  776
  Được thích:
  5,853
  Điểm thành tích:
  1,957
  27/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,03,05,06,07,09,10,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,03,05,06,07,09,10,13,16,17,18,20,24,27,29,30,31,34,38,39,40,42,43,46,47,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  01,05,06,09,10,18,24,27,29,30,31,38,39,40,42,43,46,47,50,51,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  05,06,09,10,18,24,27,29,30,31,39,42,43,46,47,50,51,56,57,60,61,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98
  3x
  05,09,18,24,29,30,31,42,46,47,50,56,57,60,61,64,65,67,71,72,74,75,76,78,79,81,83,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98
  2x
  05,09,18,42,46,50,57,64,65,67,71,72,74,75,76,78,79,81,83,87,89,90,92,93,95,96,97,98
  1x
  46,50,64,72,74,75,76,78,79,81,83,87,89,90,92,93,97,98
  0x
  64,79,81,89,90,92,97,98
   
 7. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  2,077
  Được thích:
  15,921
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,55,57,58,59,60,62,63,64,66,68,70,72,73,74,75,76,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,53,55,58,60,62,63,64,66,68,70,72,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  5x
  01,03,04,08,09,10,11,14,18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,53,55,58,60,62,63,64,66,68,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,98,99
  4x
  01,04,08,09,10,11,19,22,24,26,27,28,29,30,31,34,35,36,40,41,42,43,44,46,48,49,53,55,58,60,62,63,64,68,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,98,99
  3x
  01,04,08,09,10,11,19,22,26,28,29,30,35,36,40,44,46,48,49,53,58,62,63,64,68,80,82,84,85,86,88,89,90,91,92,94,98,99
  2x
  04,08,09,19,22,26,28,29,35,36,40,46,48,49,53,58,62,63,64,80,82,84,85,86,90,91,94,99
  1x
  04,09,19,26,36,40,48,49,58,62,63,64,80,84,90,91,94,99
  0x
  04,09,40,48,49,62,90,94
   
 8. phtrdeloto

  phtrdeloto Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  3/11/11
  Bài viết:
  21,498
  Được thích:
  35,825
  Điểm thành tích:
  3,087
  27/05
  (9 4 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  (8 9 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,91,92,94,95,98,99
  (7 9 số)
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,14,16,17,18,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,87,89,92,94,95,98,99
  (6 9 số)
  01,03,04,05,07,08,09,10,13,14,17,21,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,83,85,87,89,94,98
  (5 9 số)
  01,03,04,05,07,08,09,13,14,17,21,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,80,83,85,87,89
  (4 9 số)
  01,03,04,05,07,08,17,21,23,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,38,40,41,43,44,47,49,50,51,52,53,54,56,58,59,61,62,63,65,67,68,70,71,72,74,76,78,80,83,85
  (3 9 số)
  01,03,04,05,07,08,21,23,25,30,31,32,34,35,38,40,41,43,47,49,50,52,53,54,56,58,61,62,65,67,70,71,72,74,76,78,80,83,85
  (2 9 số)
  01,03,04,05,07,08,23,25,30,31,32,34,35,38,41,43,50,52,53,58,61,62,67,71,74,76,78,83,85
  (1 9 số)
  01,03,08,23,30,31,34,35,38,41,43,53,58,61,67,71,74,78,83
  (9 số)
  08,34,35,38,43,53,58,71,74
   
 9. hanoi123x

  hanoi123x Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  12/2/22
  Bài viết:
  360
  Được thích:
  5,064
  Điểm thành tích:
  1,777
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,20,22,23,24,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,95,96,98,99
  6x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,20,22,28,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,98,99
  5x
  00,03,04,06,07,08,11,13,14,15,16,18,22,28,31,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,50,51,53,55,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,99
  4x
  00,03,04,06,07,08,11,13,14,16,18,31,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,50,53,55,58,60,63,64,65,66,67,68,73,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88
  3x
  00,03,04,06,07,08,11,13,18,33,34,35,36,37,38,40,43,44,48,50,53,55,58,60,63,66,68,73,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88
  2x
  00,03,04,06,07,08,11,18,33,36,38,40,44,48,50,55,58,60,63,66,68,77,80,83,84,85,86,88
  1x
  00,03,06,08,33,38,44,48,55,60,66,68,77,80,83,84,86,88
  0x
  00,08,33,38,44,66,80,88
   
 10. hoangvu3979

  hoangvu3979 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  17/6/21
  Bài viết:
  1,446
  Được thích:
  9,229
  Điểm thành tích:
  1,907
  27/5


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,08,09,11,14,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  6x
  01,02,03,04,05,08,09,11,14,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  5x
  01,02,03,14,17,19,21,23,26,27,28,29,30,34,35,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,57,59,61,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  4x
  01,02,03,14,17,19,21,27,28,30,34,39,45,46,47,48,49,50,51,52,54,57,59,61,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,96,97,99
  3x
  02,14,17,19,21,27,30,34,39,45,46,48,51,52,54,57,59,61,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,93,94,99
  2x
  21,27,30,34,39,45,46,48,51,57,61,71,72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,94,99
  1x
  27,34,39,45,46,51,57,61,75,82,83,84,85,86,88,89,94,99
  0x
  34,39,46,75,84,85,86,89
   
 11. nghiasm

  nghiasm Đẳng cấp số học Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,907
  Được thích:
  25,450
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/5:7x
  2/5:6x
  3/5:3x
  4/5:6x
  5/5:4x
  6/5:9x
  7/5:7x
  8/5:2x
  9/5:3x
  10/5:1x
  11/5:3x
  12/5:8x
  13/5:8x
  14/5:6x
  15/5:4x
  16/5:3x
  17/5:7x
  18/5:3x
  19/5:6x
  20/5:8x
  21/5:7x
  22/5:8x
  23/5:1x
  24/5:7x
  25/5:1x
  26/5:4x
  27/5:
  9x
  02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,08,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,08,12,13,14,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,53,58,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  12,13,14,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  4x
  12,13,17,18,21,23,24,26,28,29,31,32,34,36,37,39,42,43,44,47,48,49,62,63,67,68,71,73,74,76,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  3x
  12,13,17,18,21,23,26,28,31,32,34,36,37,39,43,48,62,63,67,68,71,73,74,76,78,79,81,82,84,86,87,89,92,93,94,97,98,99
  2x
  12,13,17,18,21,26,31,34,36,39,43,48,62,63,67,68,71,73,76,78,81,82,84,86,87,89,93,98
  1x
  13,18,31,34,36,39,43,48,63,68,71,76,81,84,86,89,93,98
  0x
  34,39,43,48,84,89,93,98
   
 12. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  956
  Được thích:
  9,650
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01/05: 5x
  Ngày 02/05: 8x
  Ngày 03/05: 3x
  Ngày 04/05: 2x
  Ngày 05/05: 8x
  Ngày 06/05: ....
  Ngày 07/05: 6x
  Ngày 08/05: 3x
  Ngày 09/05: 5x
  Ngày 10/05: 8x
  Ngày 11/05: ....
  Ngày 12/05: 1x
  Ngày 13/05: 2x
  Ngày 14/05: 6x
  Ngày 15/05: 6x
  Ngày 16/05: 1x
  Ngày 17/05: 5x
  Ngày 18/05: 8x
  Ngày 19/05: 1x
  Ngày 20/05: 7x
  Ngày 21/05: 4x
  Ngày 22/05: 4x
  Ngày 23/05: 3x
  Ngày 24/05: 4x
  Ngày 25/05: 5x
  Ngày 26/05: 2x
  Ngày 27/05:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,08,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,87,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,05,06,08,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,42,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,58,59,61,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,82,83,85,87,90,91,93,94,96,97,99
  5x
  00,03,04,05,06,08,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,42,44,46,47,48,50,51,52,54,55,58,61,62,65,67,69,70,72,73,77,79,83,85,87,90,91,93,94,96,97
  4x
  00,04,05,06,08,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,27,28,29,30,33,35,36,37,42,44,46,47,48,52,55,61,62,65,67,69,70,72,73,77,79,83,85,87,90,91,93,94,96
  3x
  00,05,06,08,10,13,18,19,20,21,29,30,33,35,36,37,42,44,46,47,48,52,55,61,62,65,69,70,73,79,83,85,87,90,91,93,94,96
  2x
  00,05,10,13,18,19,20,21,29,30,33,42,44,46,47,52,62,65,70,73,79,83,85,87,91,93,94,96
  1x
  00,05,10,18,19,20,21,29,30,33,44,46,52,62,79,83,85,91
  0x
  05,19,30,44,52,79,85,91
   
 13. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 5: (1 số)
  88
  Mức 3 7: (2 số)
  00,01
  Mức 4 1: (4 số)
  10,44,95,99
  Mức 4 2: (2 số)
  08,56
  Mức 4 3: (7 số)
  02,11,15,84,85,87,97
  Mức 4 4: ( 1 2 số)
  03,04,05,28,33,55,65,71,78,79,89,96
  Mức 4 5: ( 1 0 số)
  13,17,30,31,51,60,66,80,82,86
  Mức 4 6: ( 1 6 số)
  09,12,19,20,22,24,36,39,50,59,61,62,69,70,81,90
  Mức 4 7: ( 1 8 số)
  06,07,18,26,29,37,41,46,52,53,57,58,63,75,77,91,92,98
  Mức 4 8: ( 1 5 số)
  14,16,34,35,38,40,43,49,54,68,73,74,76,83,93
  Mức 4 9: (8 số)
  21,23,25,27,42,45,47,94
  Mức 5 0: (5 số)
  32,48,64,67,72
   
 15. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 6: (1 số)
  00
  Mức 4 0: (1 số)
  02
  Mức 4 4: (2 số)
  07,20
  Mức 4 5: (3 số)
  06,10,99
  Mức 4 7: (2 số)
  53,60
  Mức 4 8: (1 số)
  09
  Mức 4 9: (1 số)
  12
  Mức 5 0: (1 số)
  88
  Mức 5 3: (1 số)
  66
  Mức 5 4: (1 số)
  33
  Mức 5 5: (2 số)
  01,37
  Mức 5 6: (5 số)
  08,15,17,35,44
  Mức 5 7: (2 số)
  63,95
  Mức 5 8: (6 số)
  22,56,57,59,89,90
  Mức 5 9: (7 số)
  11,39,75,82,87,93,98
  Mức 6 0: (3 số)
  23,70,86
  Mức 6 1: (6 số)
  04,05,28,40,71,97
  Mức 6 2: (3 số)
  21,38,52
  Mức 6 3: (5 số)
  16,26,77,81,94
  Mức 6 4: (5 số)
  36,45,49,80,96
  Mức 6 5: (3 số)
  55,62,91
  Mức 6 6: (1 số)
  61
  Mức 6 7: (5 số)
  13,18,25,51,84
  Mức 6 8: (4 số)
  03,46,65,78
  Mức 6 9: (4 số)
  24,32,54,68
  Mức 7 0: (3 số)
  48,73,79
  Mức 7 1: (4 số)
  30,69,74,85
  Mức 7 2: (2 số)
  19,43
  Mức 7 3: (2 số)
  50,76
  Mức 7 4: (1 số)
  31
  Mức 7 5: (4 số)
  41,64,83,92
  Mức 7 6: (3 số)
  14,27,58
  Mức 7 8: (1 số)
  42
  Mức 8 0: (1 số)
  34
  Mức 8 2: (1 số)
  67
  Mức 8 3: (1 số)
  72
  Mức 8 5: (2 số)
  29,47
   
 16. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 8: (1 số)
  02
  Mức 1 0: (1 số)
  20
  Mức 1 4: (1 số)
  22
  Mức 1 6: (1 số)
  60
  Mức 1 7: (2 số)
  06,53
  Mức 2 0: (3 số)
  00,17,99
  Mức 2 1: (2 số)
  07,70
  Mức 2 2: (1 số)
  09
  Mức 2 3: (1 số)
  15
  Mức 2 4: (1 số)
  44
  Mức 2 5: (3 số)
  28,37,59
  Mức 2 6: (4 số)
  23,35,66,75
  Mức 2 7: (4 số)
  11,25,33,40
  Mức 2 8: (3 số)
  26,39,88
  Mức 2 9: (6 số)
  04,08,12,57,77,82
  Mức 3 0: (4 số)
  56,81,93,97
  Mức 3 1: (2 số)
  32,45
  Mức 3 2: ( 9 số)
  05,10,21,52,55,68,71,90,95
  Mức 3 3: (2 số)
  86,91
  Mức 3 4: (6 số)
  16,24,49,54,63,98
  Mức 3 5: (7 số)
  03,13,14,50,51,87,96
  Mức 3 6: (7 số)
  18,36,38,43,62,73,89
  Mức 3 7: (2 số)
  01,46
  Mức 3 8: (1 số)
  19
  Mức 3 9: (2 số)
  41,69
  Mức 4 0: (1 số)
  65
  Mức 4 1: (2 số)
  42,80
  Mức 4 2: (2 số)
  31,94
  Mức 4 3: (3 số)
  30,34,78
  Mức 4 4: (3 số)
  47,48,84
  Mức 4 5: (4 số)
  27,61,64,85
  Mức 4 6: (3 số)
  29,58,79
  Mức 4 7: (2 số)
  72,74
  Mức 4 9: (1 số)
  92
  Mức 5 0: (2 số)
  67,76
  Mức 5 1: (1 số)
  83
   
 17. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (1 số)
  02
  Mức 1: (2 số)
  20,60
  Mức 2: (4 số)
  15,22,28,53
  Mức 3: (7 số)
  06,07,17,50,70,81,99
  Mức 4: ( 1 0 số)
  21,25,29,36,37,56,59,68,73,88
  Mức 5: (7 số)
  00,05,11,23,40,71,95
  Mức 6: ( 2 3 số)
  03,08,09,12,14,16,19,32,35,41,42,44,46,47,52,54,55,57,63,82,86,91,96
  Mức 7: ( 1 5 số)
  13,26,30,31,33,39,51,65,66,67,77,78,87,93,97
  Mức 8: (7 số)
  04,18,43,49,62,69,98
  Mức 9: (8 số)
  01,10,24,45,72,75,85,92
  Mức 1 0: (7 số)
  27,34,61,80,83,90,94
  Mức 1 1: (3 số)
  48,64,79
  Mức 1 2: (4 số)
  38,58,76,84
  Mức 1 3: (1 số)
  89
  Mức 1 5: (1 số)
  74
   
 18. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 1 số)
  02,15,20,28,29,36,50,60,68,73,99
  Mức 1: ( 2 6 số)
  00,06,07,17,21,22,31,33,37,40,41,46,47,53,55,56,57,59,63,70,71,78,81,87,88,96
  Mức 2: ( 3 2 số)
  01,03,05,08,11,12,13,16,19,23,25,26,30,32,39,42,44,51,52,61,65,66,67,69,72,82,83,86,91,92,93,95
  Mức 3: ( 1 6 số)
  09,10,14,18,27,35,43,45,48,49,54,62,64,77,97,98
  Mức 4: ( 1 0 số)
  04,24,34,75,76,80,84,85,90,94
  Mức 5: (5 số)
  38,58,74,79,89
   
 19. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x
  Mức: 1 0 (1 số)
  00
  Mức: 1 1 (1 số)
  10
  Mức: 1 2 (6 số)
  02,06,07,12,60,99
  Mức: 1 3 (1 số)
  88
  Mức: 1 4 (5 số)
  01,09,17,53,63
  Mức: 1 5 (8 số)
  20,33,37,56,66,81,90,95
  Mức: 1 6 (1 8 số)
  08,11,15,23,36,39,44,57,59,62,71,80,82,86,87,96,97,98
  Mức: 1 7 (1 5 số)
  04,16,21,28,35,38,49,61,75,77,78,89,91,93,94
  Mức: 1 8 (1 9 số)
  05,18,24,26,32,40,45,46,51,52,54,65,68,69,70,73,76,79,84
  Mức: 1 9 (1 1 số)
  13,14,19,22,30,31,50,55,74,85,92
  Mức: 2 0 (8 số)
  03,25,27,41,43,48,67,83
  Mức: 2 1 (2 số)
  58,64
  Mức: 2 2 (4 số)
  29,34,42,72
  Mức: 2 3 (1 số)
  47
   
 20. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 ban
  Mức 3 0: (1 số)
  60
  Mức 3 1: (1 số)
  00
  Mức 3 4: (1 số)
  10
  Mức 3 5: (2 số)
  01,07
  Mức 3 6: (1 số)
  09
  Mức 3 7: (2 số)
  20,37
  Mức 3 8: (2 số)
  02,05
  Mức 4 0: (4 số)
  06,08,44,70
  Mức 4 1: (2 số)
  28,33
  Mức 4 2: (1 số)
  39
  Mức 4 3: (2 số)
  15,53
  Mức 4 5: (3 số)
  30,35,90
  Mức 4 6: (2 số)
  18,49
  Mức 4 7: (3 số)
  12,13,99
  Mức 4 8: (6 số)
  22,26,52,55,73,91
  Mức 4 9: (5 số)
  03,24,36,40,56
  Mức 5 0: (4 số)
  21,23,66,81
  Mức 5 1: (5 số)
  11,17,46,50,63
  Mức 5 2: (2 số)
  04,82
  Mức 5 3: (2 số)
  19,27
  Mức 5 4: (2 số)
  88,96
  Mức 5 5: (5 số)
  29,54,68,71,98
  Mức 5 6: (2 số)
  58,62
  Mức 5 7: (5 số)
  31,32,42,51,59
  Mức 5 8: (5 số)
  65,77,86,87,93
  Mức 5 9: (3 số)
  38,79,92
  Mức 6 0: (3 số)
  25,57,97
  Mức 6 1: (4 số)
  14,41,80,94
  Mức 6 2: (1 số)
  74
  Mức 6 3: (5 số)
  48,61,69,75,85
  Mức 6 4: (5 số)
  43,45,72,76,78
  Mức 6 5: (3 số)
  16,47,83
  Mức 6 6: (1 số)
  95
  Mức 6 7: (2 số)
  67,89
  Mức 6 9: (1 số)
  64
  Mức 7 0: (1 số)
  34
  Mức 7 6: (1 số)
  84

  9x
  02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,11,14,16,17,19,21,23,24,25,27,29,31,32,34,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  04,11,14,16,17,19,25,27,29,31,32,34,38,41,42,43,45,46,47,48,50,51,54,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  14,16,25,29,31,32,34,38,41,42,43,45,47,48,51,54,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  14,16,25,34,38,41,42,43,45,47,48,51,57,59,61,64,65,67,69,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,89,92,93,94,95,97
  2x
  14,16,25,34,41,43,45,47,48,57,61,64,67,69,72,74,75,76,78,80,83,84,85,89,92,94,95,97
  1x
  16,34,43,45,47,61,64,67,69,72,75,76,78,83,84,85,89,95
  0x
  34,47,64,67,83,84,89,95
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net