DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 8/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/7/23.

Lượt xem: 155,688

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. emvatoi213

  emvatoi213 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  3,035
  Được thích:
  28,890
  Điểm thành tích:
  1,907
  01/8: 4x
  02/8: 2x
  03/8: 4x
  04/8: 9x
  05/8: 7x
  06/8: 2x
  07/8: 5x
  08/8: 5x
  09/8: 5x
  10/8: 8x
  11/8: 8x
  12/8: 0x
  13/8: 1x
  14/8: 2x

  15/8: 7x
  16/8: 3x
  17/8: 5x
  18/8: 4x
  19/8: 6x
  20/8: 8x
  21/8: 3x
  22/8: 4x
  23/8: 1x
  24/8: 1x
  25/8: 2x
  26/8: 4x
  27/8: 1x
  28/8: 7x
  29/8: 5x
  30/8: 6x
  31/8:
  9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,36,37,38,40,41,42,46,47,48,50,51,52,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98
  6x:
  01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,36,37,40,41,42,46,47,50,51,52,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,91,92,96,97
  5x:
  01,02,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,32,36,37,41,42,46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,81,82,86,87,91,92,96,97
  4x:
  01,02,06,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,41,42,46,47,51,52,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,79,81,86,91,92,96,97
  3x:
  01,02,06,07,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,41,46,51,52,56,57,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,81,86,91,96
  2x:
  01,02,06,07,10,14,15,16,18,19,20,25,41,46,52,56,57,60,61,64,65,68,69,70,75,81,86,91,96
  1x:
  01,02,06,07,10,16,20,25,46,52,56,57,60,61,64,65,69,70,75
  0x:
  01,02,07,10,20,56,64,65,70
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr838612 thành viên khác Thích điều này.
 2. Pele6789

  Pele6789 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  810
  Được thích:
  9,533
  Điểm thành tích:
  1,777
  01/8: 1x
  02/8: 3x
  03/8: 3x
  04/8: 0x
  05/8: 3x
  06/8: xxxx
  07/8: 4x
  08/8: 7x
  09/8: 6x
  10/8: 7x
  11/8: 2x
  12/8: 5x
  13/8: 6x
  14/8: 4x
  15/8: 5x
  16/8: 3x
  17/8: 6x
  18/8: 9x
  19/8: 1x
  20/8: 7x
  21/8: 6x
  22/8: 5x
  23/8: 5x
  24/8: 1x
  25/8: 3x
  26/8: xxxx
  27/8: 6x
  28/8: 8x
  29/8: 6x
  30/8: 6x
  31/8:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,20,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,14,17,20,22,23,27,29,30,31,32,33,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  6x
  01,02,05,07,08,09,10,11,12,14,17,20,22,27,29,31,32,33,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,78,79,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99
  5x
  01,02,05,07,08,09,10,11,12,14,17,20,22,27,29,31,32,33,37,40,41,44,45,46,49,50,52,53,54,55,60,61,62,64,65,66,68,69,72,73,74,75,78,79,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,97,99
  4x
  01,02,05,07,08,09,10,11,14,17,20,22,29,31,37,40,41,44,45,46,49,50,52,53,54,60,61,62,65,66,68,69,72,73,74,78,79,82,84,85,86,88,89,90,93,94,95,97
  3x
  02,05,07,08,09,10,11,14,17,20,22,29,31,37,40,41,44,45,46,50,52,53,60,61,62,65,68,72,73,82,85,86,88,89,90,94,95,97
  2x
  05,07,08,09,10,11,14,17,20,22,29,37,40,41,45,60,61,62,65,73,82,85,86,88,89,90,95,97
  1x
  09,10,11,14,17,20,37,40,45,60,62,82,85,86,89,90,95,97
  0x
  09,11,45,60,62,82,86,97
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 3. vippro1986

  vippro1986 Thành viên tích cực Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  29/2/16
  Bài viết:
  662
  Được thích:
  4,348
  Điểm thành tích:
  2,257
  31/8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,52,53,54,56,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,81,83,84,85,86,87,88,90,91,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,34,35,40,41,43,46,48,49,50,52,53,56,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,81,83,84,85,86,87,90,91,94,95,96,97,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,22,25,27,30,31,34,35,40,41,43,46,48,49,50,52,53,56,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,79,81,84,85,86,90,91,94,95,96,97,99
  4x
  01,03,04,05,07,09,10,13,14,18,19,22,25,27,30,31,40,41,46,49,50,52,53,56,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,79,81,84,85,86,90,91,94,95,96,97,99
  3x
  01,03,04,05,07,09,10,13,14,18,19,22,25,27,30,31,40,41,46,49,50,52,56,59,64,65,67,68,69,70,72,76,79,81,85,91,95,99
  2x
  01,03,04,07,09,10,18,19,22,25,27,30,31,40,41,46,49,50,52,56,59,64,65,67,76,81,91,95
  1x
  01,03,04,07,09,10,27,41,46,50,52,59,64,67,76,81,91,95
  0x
  01,03,64,67,76,81,91,95
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr838611 thành viên khác Thích điều này.
 4. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  923
  Được thích:
  9,195
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01/08: 6x
  Ngày 02/08: 1x
  Ngày 03/08: 3x
  Ngày 04/08: 7x
  Ngày 05/08: 1x
  Ngày 06/08: 6x
  Ngày 07/08: 6x
  Ngày 08/08: 7x
  Ngày 09/08: 7x
  Ngày 10/08: 8x
  Ngày 11/08: 2x
  Ngày 12/08: 8x
  Ngày 13/08: 7x
  Ngày 14/08: 2x
  Ngày 15/08: ....
  Ngày 16/08: 7x
  Ngày 17/08: 3x
  Ngày 18/08: 1x
  Ngày 19/08: 5x
  Ngày 20/08: 7x
  Ngày 21/08: 0x
  Ngày 22/08: 7x
  Ngày 23/08: 3x
  Ngày 24/08: 7x
  Ngày 25/08: 2x
  Ngày 26/08: 0x
  Ngày 27/08: 7x
  Ngày 28/08: 2x
  Ngày 29/08: 3x
  Ngày 30/08: 4x
  Ngày 31/08:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,07,08,09,11,13,14,15,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,37,38,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,61,64,65,66,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  00,04,05,07,08,11,13,14,15,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,38,43,46,47,48,49,51,52,54,58,61,64,65,66,69,70,72,73,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,90,91,92,93,94,96,97,98
  4x
  00,04,05,07,08,11,14,18,19,22,23,24,27,28,29,30,32,33,34,46,47,48,49,51,52,54,61,64,65,66,69,72,73,75,77,79,80,81,82,84,86,90,91,92,94,96,97,98
  3x
  05,11,14,18,19,22,23,24,27,28,29,30,32,33,34,46,47,48,51,52,54,61,64,65,66,69,72,75,77,79,80,81,84,86,90,92,94,98
  2x
  05,11,19,22,24,27,28,30,46,47,52,54,61,65,66,69,72,75,77,79,80,81,84,86,90,92,94,98
  1x
  19,24,27,28,30,46,47,52,54,61,65,72,75,77,80,86,90,98
  0x
  19,24,30,46,61,72,90,98
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 5. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,389
  Được thích:
  101,848
  Điểm thành tích:
  2,087
  30/8: N
  31/8:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  7x
  01,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,86,87,88,90,92,95,96,97,99
  6x
  01,04,05,06,07,09,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,29,31,32,36,37,38,40,41,45,46,47,50,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,86,87,88,90,92,95,96,97
  5x
  04,06,07,09,12,13,14,16,17,18,19,21,22,25,26,27,31,36,37,40,45,46,47,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,86,87,88,90,95,96,97
  4x
  06,07,09,16,17,18,26,27,36,37,45,46,47,54,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,86,87,88,90,96,97
  3x
  06,07,16,17,26,27,36,37,46,47,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,86,87,88,96,97
  2x
  06,16,26,36,46,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,75,76,78,86,87,88,96
  1x
  06,16,26,36,56,57,61,62,63,66,67,68,75,76,78,86,87,88
  0x
  26,36,57,63,67,68,75,76,86
   
 6. COTHUONG56789

  COTHUONG56789 Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  20/6/23
  Bài viết:
  146
  Được thích:
  2,428
  Điểm thành tích:
  1,417
  31/8
  9x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,93,94,95,96,99
  8x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,80,82,84,86,88,89,90,93,94,95,96,99
  7x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,68,80,82,84,86,88,89,90,93,94,95,96,99
  6x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,54,60,62,63,64,66,68,80,82,84,86,88,89,90,93,94,95,96,99
  5x
  00,,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,26,28,29,30,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,54,60,62,63,64,66,68,80,82,84,86,88,89,90,93,94,95,96,99
  4x
  00,,01,02,03,04,06,08,20,21,22,23,24,26,28,29,30,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,54,60,62,63,64,66,68,80,82,84,86,88,89,90,93,94,95,96,99
  3x
  00,,02,04,06,08,20,21,22,23,24,26,28,29,30,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,54,60,62,63,64,80,84,88,89,90,99
  2x
  00,,02,04,06,08,20,21,22,23,24,26,28,29,30,33,34,39,40,41,42,43,44,80,84,88,89,90,99
  1x
  00,,02,08,20,22,23,24,28,29,30,33,34,39,40,42,44,80,89
  0x
  00,,02,08,20,22,34,39,89
   
 7. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  625
  Được thích:
  8,033
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 01-08-2023: 1x
  Ngày 02-08-2023: 0x
  Ngày 03-08-2023: 9x
  Ngày 04-08-2023: 8x
  Ngày 05-08-2023: 3x
  Ngày 06-08-2023: 7x
  Ngày 07-08-2023:5x
  Ngày 08-08-2023:9x
  Ngày 09-08-2023:5x
  Ngày 10-08-2023:1x
  Ngày 11-08-2023:9x
  Ngày 12-08-2023:7x
  Ngày 13-08-2023:7x
  Ngày 14-08-2023:6x
  Ngày 15-08-2023:7x
  Ngày 16-08-2023:7x
  Ngày 17-08-2023:8x
  Ngày 18-08-2023:0X
  Ngày 19-08-2023:5x
  Ngày 20-08-2023:5x
  Ngày 21-08-2023:3x
  Ngày 22-08-2023:3x
  Ngày 23-08-2023:0x
  Ngày 24-08-2023:8x
  Ngày 25-08-2023:2x
  Ngày 26-08-2023:0x
  Ngày 27-08-2023:6x
  Ngày 28-08-2023:0x
  Ngày 29-08-2023:2x
  Ngày 30-08-2023:1x
  Ngày 31-08-2023:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,87,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,10,11,13,14,15,16,17,19,21,23,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,87,89,90,92,93,95,97,98
  5x
  01,02,03,06,07,10,11,13,14,15,17,19,21,27,28,29,30,33,35,36,37,39,41,42,44,45,47,50,53,54,56,57,58,59,62,63,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,87,89,90,92,93,95,97,98
  4x
  01,02,06,07,10,11,13,15,17,21,27,28,29,30,33,35,39,44,45,47,50,53,54,56,58,59,62,63,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,87,89,90,93,95,97,98
  3x
  01,02,07,10,11,15,17,21,27,28,29,30,33,35,39,44,45,53,54,56,58,59,72,73,74,75,76,78,79,81,83,87,89,90,93,95,97,98
  2x
  01,02,07,10,11,15,17,28,29,33,39,44,45,53,54,72,73,74,76,78,79,81,83,87,89,90,93,95
  1x
  07,15,28,33,39,44,45,53,54,72,73,76,78,81,87,90,93,95
  0x
  07,15,39,45,53,54,73,90
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 8. Xuanthuy179

  Xuanthuy179 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  24/3/21
  Bài viết:
  776
  Được thích:
  5,853
  Điểm thành tích:
  1,957
  31/8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,05,06,09,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  03,04,05,06,12,13,14,16,17,19,21,23,24,25,27,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,83,84,85,86,88,92,93,94,95,96,97
  5x
  03,04,05,06,13,14,16,17,23,24,25,27,31,32,36,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,79,83,84,85,86,92,93,94,95,96,97
  4x
  04,06,13,14,16,23,24,25,27,31,32,36,39,41,42,46,47,48,49,50,52,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,79,83,84,85,86,93,94,95,96,97
  3x
  04,13,14,23,24,25,31,32,39,41,42,46,47,49,50,52,57,58,61,63,64,65,69,71,72,73,74,75,76,79,83,84,85,93,94,95,96,97
  2x
  13,14,25,31,39,41,42,47,49,50,52,57,58,61,63,64,69,74,75,79,83,84,85,93,94,95,96,97
  1x
  13,14,25,47,49,50,52,57,58,61,63,64,69,74,75,85,93,94
  0x
  47,50,52,61,74,75,93,94
   
 9. giabo

  giabo Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  1,548
  Được thích:
  17,058
  Điểm thành tích:
  2,387
  31/8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,95,96,97,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,81,82,83,84,85,86,90,91,92,95,96
  6x
  01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,67,68,69,70,71,74,75,76,81,82,83,85,86,90,91,92,95,96
  5x
  01,05,10,13,15,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,67,68,69,70,71,74,75,76,81,82,83,85,86,90,91,92,95
  4x
  01,05,10,13,15,19,23,24,28,32,34,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,63,65,67,68,69,70,71,74,75,76,81,82,83,85,86,90,91,92,95
  3x
  01,05,10,13,15,19,23,24,28,32,34,42,43,47,50,51,55,58,59,63,65,67,68,69,70,71,74,75,76,81,82,83,85,86,90,91,92,95
  2x
  01,05,10,13,15,19,23,24,28,32,34,42,43,47,50,51,55,59,70,74,75,82,85,86,90,91,92,95
  1x
  05,10,15,19,23,24,28,32,34,42,43,50,51,55,59,82,91,95
  0x
  19,24,34,43,51,59,91,95
   
 10. X2X3X4

  X2X3X4 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  9/2/19
  Bài viết:
  1,732
  Được thích:
  13,703
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Freedom!
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,65,66,68,69,70,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,26,28,30,33,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,65,66,68,69,70,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,93,94,95,96,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,18,19,20,22,26,28,30,33,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,65,66,69,70,77,80,82,84,85,88,90,94,96,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,20,22,26,28,30,33,35,36,39,40,44,45,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,65,69,77,80,82,84,88,90,94,96,99
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,20,22,26,28,30,33,35,40,44,48,49,50,51,55,56,60,65,69,77,80,88,90,94,96,99
  2x
  00,02,03,04,05,06,08,09,15,20,22,28,30,33,40,44,48,49,50,55,60,69,80,88,90,94,96,99
  1x
  00,03,04,05,06,08,09,22,30,40,44,49,50,55,60,80,90,99
  0x
  00,03,06,08,09,22,90,99
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 11. truongco

  truongco Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  760
  Được thích:
  8,853
  Điểm thành tích:
  2,857
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,08,11,12,13,14,15,18,21,24,25,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,48,49,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,72,73,74,76,78,79,80,82,83,85,87,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,05,06,08,11,12,13,14,15,18,21,24,25,28,29,31,32,33,34,35,36,39,41,42,43,44,48,49,54,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,70,74,76,78,79,82,83,85,87,90,91,93,95,96,97,98,99
  4x
  02,03,05,08,11,12,13,14,15,18,21,25,28,29,31,32,33,34,39,41,42,43,44,48,49,54,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,70,74,76,78,82,83,85,87,93,95,96,98,99
  3x
  02,03,05,11,12,14,18,21,25,28,31,33,34,41,42,43,48,54,56,59,60,61,62,63,65,66,67,70,74,76,78,82,85,87,93,95,96,98,99
  2x
  02,03,05,11,12,14,18,21,25,28,31,33,34,41,42,43,48,59,62,70,74,78,82,87,93,95,96,98,99
  1x
  02,05,14,21,25,33,34,41,43,48,59,62,70,74,78,82,87,93,98
  0x
  02,05,25,34,43,59,62,70,78
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 12. Ht0707

  Ht0707 Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  11/6/23
  Bài viết:
  51
  Được thích:
  597
  Điểm thành tích:
  192
  31.8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,58,61,62,63,64,65,66,67,69,71,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,20,21,22,25,26,29,30,31,32,35,36,37,38,40,43,45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,58,61,63,64,65,66,69,71,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,97,98
  5x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,13,15,17,20,21,26,29,31,32,36,37,38,40,45,47,48,49,50,52,53,55,56,58,61,63,64,65,66,69,71,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,97,98
  4x
  00,02,03,04,06,07,08,09,11,13,15,17,20,21,26,29,31,32,36,37,38,40,45,48,49,50,52,53,55,56,58,63,64,65,69,75,77,79,80,81,83,84,86,87,91,92,93,98
  3x
  00,02,03,04,06,07,09,15,17,20,26,29,31,32,40,48,49,50,53,55,56,58,63,64,65,69,75,77,79,80,81,83,84,86,87,91,92,93
  2x
  00,06,07,15,17,20,29,32,48,49,50,53,56,64,65,69,75,77,79,80,81,83,84,86,87,91,92,93
  1x
  00,06,07,15,17,20,32,49,53,56,64,65,69,77,80,81,86,91
  0x
  00,06,07,15,80,81,86,91
   
 13. huuphuc686

  huuphuc686 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,309
  Được thích:
  27,697
  Điểm thành tích:
  1,907
  31/8/2023
  (9 5 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  (8 8 số)
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  (7 8 số)
  01,02,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  (6 8 số)
  01,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,38,41,42,43,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,97,98
  (5 8 số)
  01,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,28,29,31,35,38,41,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,97,98
  (4 8 số)
  01,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,21,25,26,29,31,38,41,47,51,52,53,56,57,58,61,62,65,67,68,70,71,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,98
  (3 8 số)
  01,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,21,25,26,29,31,38,41,47,51,52,56,57,61,62,65,70,71,74,75,78,80,81,83,87,91,92,98
  (2 8 số)
  01,10,12,14,15,16,17,18,21,38,41,47,51,56,57,61,62,65,70,71,74,75,78,80,81,83,87,92
  (1 8 số)
  01,10,15,16,17,38,41,47,51,56,61,65,71,74,78,81,83,87
  (8 số)
  01,10,16,17,61,71,74,83
   
 14. TMB

  TMB Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  18/6/23
  Bài viết:
  257
  Được thích:
  2,174
  Điểm thành tích:
  1,417
  Ngày 1/8: 2x
  Ngày 2/8: 1x
  Ngày 3/8: 9x
  Ngày 4/8: 6x
  Ngày 5/8: 9x
  Ngày 6/8: 0x
  Ngày 7/8: 2x
  Ngày 8/8: 7x
  Ngày 9/8: 0x
  Ngày 10/8: 0x
  Ngày 11/8: xịt
  Ngày 12/8: 2x
  Ngày 13/8: 3x
  Ngày 14/8: 7x
  Ngày 15/8: 0x
  Ngày 16/8: 0x
  Ngày 17/8: 8x
  Ngày 18/8: 3x
  Ngày 19/8: 4x
  Ngày 20/8: 9x
  Ngày 21/8: 1x
  Ngày 22/8: 0x
  Ngày 23/8: 6x
  Ngày 24/8: 3x
  Ngày 25/8: 1x
  Ngày 26/8: 1x
  Ngày 27/8: 7x
  Ngày 28/8: 7x
  Ngày 29/8: 1x
  Ngày 30/8: 3x
  Ngày 31/8
  9x
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,45,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,29,31,32,34,36,37,39,41,43,45,47,48,51,52,54,56,57,59,61,62,63,65,67,69,71,73,74,75,76,78,79,81,82,84,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  12,13,14,16,18,19,21,26,28,31,34,37,41,43,45,47,48,51,52,54,56,57,59,61,62,63,65,67,69,71,73,74,75,76,78,79,81,82,84,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  3x
  12,13,14,16,18,19,21,26,28,31,34,37,41,43,45,54,59,61,62,67,69,73,75,76,78,79,81,82,84,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  2x
  14,16,18,19,21,26,28,31,34,37,41,43,45,54,59,61,62,67,69,73,76,81,82,89,91,95,96,98
  1x
  41,43,45,54,59,61,62,67,69,73,76,81,82,89,91,95,96,98
  0x
  76,81,82,89,91,95,96,98
   
 15. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,602
  Được thích:
  21,076
  Điểm thành tích:
  2,087
  Ngày 31/8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,04,05,06,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,02,04,05,06,07,10,11,13,14,15,16,17,19,20,23,24,25,28,29,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,89,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  01,02,04,05,06,07,10,11,14,15,16,19,20,24,25,28,29,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,64,65,66,68,74,75,79,82,83,84,85,86,89,91,92,93,96,97,98
  4x
  02,04,05,06,07,11,15,16,19,20,24,28,29,34,38,40,41,42,43,46,47,48,50,51,52,53,56,57,58,60,61,66,68,74,75,79,82,83,84,85,86,89,91,92,93,96,97,98
  3x
  02,15,16,19,20,24,28,29,34,38,42,43,46,47,48,50,51,53,57,58,60,61,66,68,74,75,79,82,83,84,85,86,89,91,92,93,97,98
  2x
  02,16,20,28,29,34,38,42,43,47,48,51,57,60,61,68,75,79,82,83,84,85,86,89,91,92,97,98
  1x
  02,16,20,29,34,43,48,51,60,75,79,82,83,84,85,91,92,97
  0x
  02,34,43,48,84,91,92,97
   
 16. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  1,049
  Được thích:
  8,414
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,83,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,04,08,12,13,15,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,57,58,59,62,63,65,66,68,69,70,71,74,75,76,77,79,80,81,83,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,08,12,13,15,17,19,20,21,23,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,57,58,59,62,63,65,66,68,69,70,71,74,77,79,80,81,88,91,93,94,95,96,97,98
  4x
  04,08,12,13,15,17,19,20,21,23,26,27,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,47,48,50,57,62,63,65,66,68,69,70,71,74,77,79,80,81,88,91,93,94,95,96,97,98
  3x
  04,08,12,13,15,17,19,27,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,47,48,50,57,62,65,66,68,71,74,77,79,81,88,91,93,95,97,98
  2x
  04,08,12,13,15,17,19,31,34,35,39,41,43,57,65,66,68,71,74,77,79,81,88,91,93,95,97,98
  1x
  04,17,19,31,34,35,39,41,43,57,65,68,81,88,91,95,97,98
  0x
  04,17,19,39,41,88,95,98
   
 17. hungha2016

  hungha2016 Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  459
  Được thích:
  3,733
  Điểm thành tích:
  1,777
  Ngày 18-8 5x
  Ngày 19-8 2x
  Ngày 20-8 4x
  Ngày 21-8 xx
  Ngày 22-8 2x
  Ngày 23-8 7x
  Ngày 24-8 3x
  Ngày 25-8 6x
  Ngày 26-8 9x
  Ngày 27-8 8x
  Ngày 28-8 0x
  Ngày 29-8 5x
  Ngày 30-8 6x
  Ngày 31-8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,66,68,70,71,72,75,77,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,48,51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,66,68,70,71,72,75,77,79,80,81,84,86,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,34,35,36,39,40,42,43,44,45,48,51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,66,68,70,71,72,75,77,79,84,86,88,89,90,93,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,31,33,34,35,36,39,40,42,43,44,45,48,51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,66,68,70,71,72,75,77,89,90,93,95,96,99
  4x
  00,02,04,06,07,08,09,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,31,33,34,35,36,39,40,42,43,44,45,48,51,53,54,60,61,62,63,66,68,70,71,72,75,77,90,96,99
  3x
  00,02,04,06,07,08,09,11,13,15,16,17,18,20,22,24,26,27,33,34,35,36,39,40,42,43,44,45,48,51,53,54,62,63,71,72,90,96
  2x
  00,02,04,06,07,09,11,13,15,16,17,18,20,22,24,26,27,35,36,44,45,53,54,62,63,71,72,90
  1x
  00,02,04,06,07,15,16,27,35,36,44,45,53,54,62,71,72,90
  0x
  02,04,36,44,45,53,54,62
   
 18. ruabi004

  ruabi004 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  7/12/20
  Bài viết:
  2,044
  Được thích:
  15,399
  Điểm thành tích:
  2,087
  9x
  04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  04,06,07,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  04,14,15,16,17,19,24,25,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  5x
  04,14,15,16,17,19,24,25,29,32,34,35,37,38,40,41,43,45,46,47,49,50,52,53,54,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,69,70,71,74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,96,98,99
  4x
  04,14,17,19,24,29,32,34,35,38,40,41,45,46,47,50,53,54,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,69,70,71,74,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,94,96
  3x
  04,14,17,19,24,29,32,34,35,38,40,41,45,46,47,50,53,54,62,64,66,67,69,70,71,74,77,78,79,82,83,84,86,88,89,91,94,96
  2x
  35,38,40,41,45,46,47,50,53,54,62,64,66,67,69,70,71,74,77,78,79,82,83,84,86,88,89,91
  1x
  62,64,66,67,69,70,71,74,77,78,79,82,83,84,86,88,89,91
  0x
  79,82,83,84,86,88,89,91
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 19. nghiasm

  nghiasm Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,859
  Được thích:
  24,550
  Điểm thành tích:
  2,987
  1/8:1x
  2/8:4x
  3/8:5x
  4/8:8x
  5/8:4x
  6/8:4x
  7/8:7x
  8/8:3x
  9/8:3x
  10/8:0x
  11/8:0x
  12/8:5x
  13/8:1x
  14/8:3x
  15/8:1x
  16/8:8x
  17/8:3x
  18/8:8x
  19/8:1x
  20/8:6x
  21/8:7x
  22/8:5x
  23/8:3x
  24/8:9x
  25/8:5x
  26/8:6x
  27/8:3x
  28/8:6x
  29/8:5x
  30/8:8x
  31/8:
  9x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  8x
  01,02,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,98,99
  7x
  01,02,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,98,99
  6x
  01,04,06,09,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,81,82,83,84,86,87,88,89,90,93,94,95,98,99
  5x
  01,04,06,09,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,26,27,28,31,32,34,37,39,40,43,45,48,51,54,56,57,59,60,61,62,65,66,67,70,71,72,73,75,76,77,78,82,83,84,87,88,89,90,93,94,95,98,99
  4x
  01,04,06,09,10,11,12,15,16,17,21,22,23,26,27,28,32,34,37,39,40,43,45,48,51,54,56,59,60,61,62,65,66,67,71,72,73,76,77,78,82,84,87,89,90,94,95,99
  3x
  09,10,11,12,15,16,17,21,22,23,26,27,28,32,34,37,39,40,43,45,48,51,54,56,59,60,61,62,65,66,72,73,77,78,82,87,90,95
  2x
  12,17,21,22,23,26,27,28,32,37,40,45,51,54,56,59,60,61,65,66,72,73,77,78,82,87,90,95
  1x
  23,28,32,37,54,56,59,60,61,65,66,72,73,77,78,82,90,95
  0x
  23,28,65,66,72,77,90,95
   
  Phongtho, VNL.GLORY2012, mr83867 thành viên khác Thích điều này.
 20. thanhha3112

  thanhha3112 Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  12/5/20
  Bài viết:
  288
  Được thích:
  2,104
  Điểm thành tích:
  1,657
  31/8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,66,69,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,20,22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,52,53,54,56,57,58,60,63,64,66,73,74,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,20,22,23,24,26,27,32,34,35,36,38,39,41,43,47,48,49,52,53,54,56,57,58,63,64,66,73,74,76,77,78,82,83,84,86,87,89,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,20,22,26,27,32,34,35,36,38,39,43,49,52,54,56,57,58,63,64,66,73,74,76,77,78,83,84,86,87,89,92,93,95,96,97,98
  3x
  04,05,08,12,13,15,17,18,20,22,26,32,34,35,36,38,39,43,49,52,54,58,63,66,73,74,76,77,78,83,84,87,89,92,93,95,96,98
  2x
  05,08,12,17,18,22,26,32,34,35,38,39,43,49,52,58,63,66,73,74,76,77,78,87,89,93,95,98
  1x
  08,17,18,22,32,34,35,38,39,43,49,58,66,76,77,93,95,98
  0x
  08,18,22,39,43,66,77,93
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net