DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 9/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 31/8/23.

Lượt xem: 140,133

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  @thanhtung393
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,95,96,98,99
  7x
  05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,82,83,84,86,87,88,90,93,95,96,98,99
  6x
  05,06,07,08,09,10,11,15,19,20,21,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,82,83,84,86,87,88,90,93,95,96,98,99
  5x
  05,06,07,08,09,10,11,20,22,24,26,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,82,84,86,88,90,95,96,98
  4x
  05,07,08,09,10,11,20,24,26,29,30,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,47,48,49,51,53,54,55,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,72,73,76,77,86,88,90,95,96
  3x
  05,07,08,10,20,24,26,29,30,32,33,35,36,37,38,41,42,43,45,47,51,53,54,57,58,59,64,66,68,70,72,73,77,86,88,90,95,96
  2x
  05,08,10,20,24,26,30,32,33,35,36,38,42,43,47,51,58,64,66,68,72,73,77,86,88,90,95,96
  1x
  05,20,24,26,32,35,38,42,43,47,51,64,66,68,86,88,90,95
  0x
  05,20,24,26,86,88,90,95
   
  tuan8205, Tuthu2109, Hung19693 thành viên khác Thích điều này.
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  9x
  Mức 3 2: (1 số)
  00
  Mức 3 9: (4 số)
  01,08,11,22
  Mức 4 0: (3 số)
  03,94,95
  Mức 4 2: (6 số)
  02,05,30,33,93,99
  Mức 4 3: (7 số)
  12,25,35,44,66,89,91
  Mức 4 4: (8 số)
  04,07,10,31,63,67,80,97
  Mức 4 5: (8 số)
  14,16,36,54,76,86,90,98
  Mức 4 6: ( 1 4 số)
  24,26,27,32,40,42,59,77,79,81,83,84,87,88
  Mức 4 7: ( 1 5 số)
  13,15,17,18,21,41,47,50,53,55,61,64,72,85,92
  Mức 4 8: ( 1 4 số)
  09,19,20,23,28,39,45,48,49,52,60,62,69,96
  Mức 4 9: ( 9 số)
  06,37,38,43,46,58,65,78,82
  Mức 5 0: ( 1 1 số)
  29,34,51,56,57,68,70,71,73,74,75
   
  td9a, tuan8205, Tuthu21096 thành viên khác Thích điều này.
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  7x
  Mức 3 4: (1 số)
  00
  Mức 3 5: (1 số)
  11
  Mức 3 9: (1 số)
  44
  Mức 4 0: (1 số)
  22
  Mức 4 1: (1 số)
  02
  Mức 4 3: (1 số)
  27
  Mức 4 4: (1 số)
  30
  Mức 4 5: (1 số)
  88
  Mức 4 7: (3 số)
  05,66,94
  Mức 4 9: (1 số)
  12
  Mức 5 0: (1 số)
  83
  Mức 5 2: (4 số)
  50,80,85,99
  Mức 5 3: (1 số)
  33
  Mức 5 4: (4 số)
  01,03,17,72
  Mức 5 5: (1 số)
  55
  Mức 5 7: (1 số)
  91
  Mức 5 8: (6 số)
  14,19,21,81,82,93
  Mức 5 9: (2 số)
  08,77
  Mức 6 0: (2 số)
  25,35
  Mức 6 1: (6 số)
  06,10,18,64,76,84
  Mức 6 2: (4 số)
  07,16,86,90
  Mức 6 3: ( 1 2 số)
  04,20,23,31,46,49,53,54,60,63,92,95
  Mức 6 4: (2 số)
  32,38
  Mức 6 5: (3 số)
  13,26,62
  Mức 6 6: (5 số)
  09,39,59,79,87
  Mức 6 7: (3 số)
  40,67,97
  Mức 6 8: (1 số)
  15
  Mức 6 9: (1 số)
  78
  Mức 7 0: (3 số)
  29,42,45
  Mức 7 1: (6 số)
  28,36,41,43,58,74
  Mức 7 2: (1 số)
  96
  Mức 7 4: (1 số)
  48
  Mức 7 5: (2 số)
  51,70
  Mức 7 6: (3 số)
  52,73,89
  Mức 7 7: (3 số)
  24,34,65
  Mức 7 8: (3 số)
  61,71,98
  Mức 7 9: (1 số)
  68
  Mức 8 0: (1 số)
  37
  Mức 8 2: (3 số)
  47,56,75
  Mức 8 3: (1 số)
  69
  Mức 8 6: (1 số)
  57
   
  td9a, Tuthu2109, Hung19695 thành viên khác Thích điều này.
 4. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  4x
  Mức 9: (1 số)
  00
  Mức 1 0: (1 số)
  11
  Mức 1 2: (1 số)
  44
  Mức 1 3: (1 số)
  02
  Mức 1 6: (2 số)
  03,09
  Mức 1 7: (2 số)
  06,30
  Mức 1 8: (2 số)
  14,22
  Mức 1 9: (1 số)
  66
  Mức 2 0: (3 số)
  27,88,94
  Mức 2 2: (4 số)
  05,20,33,91
  Mức 2 3: (1 số)
  12
  Mức 2 4: (3 số)
  01,25,55
  Mức 2 5: (2 số)
  50,83
  Mức 2 6: (2 số)
  39,99
  Mức 2 7: (5 số)
  13,16,49,53,72
  Mức 2 8: (2 số)
  26,31
  Mức 2 9: (5 số)
  08,10,17,32,84
  Mức 3 0: (4 số)
  18,21,23,81
  Mức 3 1: (4 số)
  38,59,67,85
  Mức 3 2: (2 số)
  35,36
  Mức 3 3: (3 số)
  07,54,80
  Mức 3 4: (2 số)
  60,93
  Mức 3 5: (4 số)
  15,19,64,76
  Mức 3 6: (6 số)
  04,29,52,62,63,65
  Mức 3 7: (3 số)
  90,92,96
  Mức 3 8: (4 số)
  34,41,77,82
  Mức 3 9: (4 số)
  28,37,46,56
  Mức 4 0: (2 số)
  51,69
  Mức 4 2: (3 số)
  58,74,95
  Mức 4 3: (4 số)
  40,43,48,87
  Mức 4 4: (2 số)
  71,97
  Mức 4 6: (1 số)
  45
  Mức 4 7: (1 số)
  98
  Mức 4 8: (6 số)
  42,61,68,70,79,89
  Mức 4 9: (1 số)
  78
  Mức 5 0: (3 số)
  57,75,86
  Mức 5 2: (2 số)
  47,73
  Mức 6 0: (1 số)
  24
   
  td9a, tuan8205, Tuthu21096 thành viên khác Thích điều này.
 5. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  1x
  Mức 0: (1 số)
  11
  Mức 1: (4 số)
  03,14,44,69
  Mức 2: ( 9 số)
  00,02,09,13,30,33,36,49,50
  Mức 3: (5 số)
  06,08,52,54,84
  Mức 4: ( 1 3 số)
  16,25,31,32,37,39,41,51,55,59,66,72,96
  Mức 5: ( 1 4 số)
  01,05,12,17,22,35,38,53,65,80,81,85,94,99
  Mức 6: (8 số)
  10,34,56,67,77,83,87,88
  Mức 7: ( 9 số)
  15,18,20,23,62,75,82,91,92
  Mức 8: (4 số)
  21,58,60,71
  Mức 9: ( 1 3 số)
  19,26,27,29,40,43,45,48,57,61,64,90,93
  Mức 1 0: (7 số)
  07,28,68,73,74,76,78
  Mức 1 1: (2 số)
  42,79
  Mức 1 2: (6 số)
  04,46,47,63,70,89
  Mức 1 3: (1 số)
  98
  Mức 1 4: (1 số)
  95
  Mức 1 5: (1 số)
  86
  Mức 1 6: (1 số)
  97
  Mức 1 9: (1 số)
  24
   
  td9a, tuan8205, Tuthu21095 thành viên khác Thích điều này.
 6. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  0x
  Mức 0: ( 1 9 số)
  03,11,13,14,30,31,32,33,35,36,44,49,50,51,54,69,77,82,84
  Mức 1: ( 2 3 số)
  00,02,06,08,09,16,25,34,37,38,39,41,45,52,55,59,66,72,80,81,85,87,96
  Mức 2: ( 2 3 số)
  01,05,10,12,15,17,18,19,22,23,29,40,42,43,53,65,67,71,73,75,83,94,99
  Mức 3: ( 1 6 số)
  20,21,48,56,57,58,60,61,62,68,76,78,88,91,92,93
  Mức 4: ( 1 2 số)
  26,27,28,46,47,64,70,74,79,86,90,98
  Mức 5: (2 số)
  07,89
  Mức 6: (5 số)
  04,24,63,95,97
   
  td9a, tuan8205, Tuthu21095 thành viên khác Thích điều này.
 7. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  6x

  Mức: 9 (1 số)
  11
  Mức: 1 0 (1 số)
  22
  Mức: 1 1 (2 số)
  00,44
  Mức: 1 2 (4 số)
  02,27,30,85
  Mức: 1 3 (5 số)
  05,12,66,88,94
  Mức: 1 4 (5 số)
  17,72,77,80,99
  Mức: 1 5 (6 số)
  01,33,50,55,76,82
  Mức: 1 6 (1 6 số)
  03,10,14,18,19,21,23,25,35,79,81,83,86,90,93,95
  Mức: 1 7 (2 0 số)
  04,06,07,08,13,16,20,26,31,32,38,46,49,62,63,64,78,84,91,92
  Mức: 1 8 (1 4 số)
  28,39,40,42,43,53,54,58,59,60,67,74,87,97
  Mức: 1 9 (6 số)
  09,15,41,45,70,73
  Mức: 2 0 (7 số)
  24,29,48,52,61,89,96
  Mức: 2 1 (1 0 số)
  34,36,37,47,51,68,69,71,75,98
  Mức: 2 2 (2 số)
  56,65
  Mức: 2 3 (1 số)
  57
   
  td9a, Tuthu2109, Hung19694 thành viên khác Thích điều này.
 8. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  10 bạn
  Mức 2 7: (1 số)
  00
  Mức 3 2: (1 số)
  44
  Mức 3 3: (3 số)
  02,03,30
  Mức 3 5: (1 số)
  27
  Mức 3 6: (1 số)
  25
  Mức 3 7: (2 số)
  13,53
  Mức 3 9: (2 số)
  31,66
  Mức 4 0: (1 số)
  62
  Mức 4 1: (2 số)
  04,26
  Mức 4 2: (1 số)
  20
  Mức 4 3: (2 số)
  14,55
  Mức 4 4: (4 số)
  08,43,52,54
  Mức 4 5: (4 số)
  05,22,40,42
  Mức 4 6: (4 số)
  06,16,17,64
  Mức 4 7: (4 số)
  01,32,50,83
  Mức 4 8: (2 số)
  11,90
  Mức 4 9: (4 số)
  07,38,59,77
  Mức 5 0: (3 số)
  09,21,35
  Mức 5 1: (4 số)
  41,49,82,91
  Mức 5 2: (4 số)
  23,37,67,88
  Mức 5 3: (4 số)
  12,36,80,86
  Mức 5 4: (3 số)
  33,60,63
  Mức 5 5: (2 số)
  39,94
  Mức 5 6: (3 số)
  18,28,85
  Mức 5 7: (5 số)
  19,46,57,72,84
  Mức 5 8: (4 số)
  10,29,76,79
  Mức 5 9: (1 số)
  51
  Mức 6 0: (2 số)
  45,81
  Mức 6 1: (3 số)
  68,73,99
  Mức 6 2: (3 số)
  15,65,75
  Mức 6 3: (4 số)
  48,69,93,95
  Mức 6 4: (2 số)
  34,70
  Mức 6 5: (4 số)
  47,87,96,97
  Mức 6 6: (3 số)
  24,71,92
  Mức 6 8: (2 số)
  56,78
  Mức 6 9: (1 số)
  61
  Mức 7 0: (1 số)
  74
  Mức 7 1: (1 số)
  58
  Mức 7 2: (1 số)
  98
  Mức 7 5: (1 số)
  89


  9x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,06,07,09,10,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  07,09,10,11,12,15,18,19,21,23,24,28,29,33,34,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,49,51,56,57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  10,12,15,18,19,23,24,28,29,33,34,36,37,39,41,45,46,47,48,49,51,56,57,58,60,61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  10,15,18,19,24,28,29,33,34,39,45,46,47,48,51,56,57,58,60,61,63,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,84,85,86,87,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  10,15,19,24,29,34,45,46,47,48,51,56,57,58,61,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,84,87,89,92,93,95,96,97,98,99
  2x
  15,24,34,45,47,48,56,58,61,65,68,69,70,71,73,74,75,78,81,87,89,92,93,95,96,97,98,99
  1x
  24,34,47,56,58,61,70,71,74,78,87,89,92,93,95,96,97,98
  0x
  56,58,61,74,78,89,92,98
   
  td9a, Tuthu2109, Hung19694 thành viên khác Thích điều này.
 9. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 5: (1 số)
  00
  Mức 4 9: (1 số)
  02
  Mức 5 1: (1 số)
  03
  Mức 5 6: (1 số)
  27
  Mức 5 7: (1 số)
  30
  Mức 5 8: (1 số)
  11
  Mức 5 9: (1 số)
  13
  Mức 6 0: (2 số)
  12,17
  Mức 6 1: (1 số)
  44
  Mức 6 2: (1 số)
  83
  Mức 6 4: (1 số)
  25
  Mức 6 5: (1 số)
  53
  Mức 6 7: (3 số)
  16,62,85
  Mức 6 8: (2 số)
  01,14
  Mức 6 9: (3 số)
  21,31,94
  Mức 7 0: (3 số)
  39,80,81
  Mức 7 1: (2 số)
  18,82
  Mức 7 2: (4 số)
  20,55,66,91
  Mức 7 3: (2 số)
  26,88
  Mức 7 4: (3 số)
  09,63,93
  Mức 7 5: (1 số)
  22
  Mức 7 6: (7 số)
  15,32,35,36,38,52,90
  Mức 7 7: (7 số)
  04,06,10,19,50,67,99
  Mức 7 9: (6 số)
  08,33,54,72,76,84
  Mức 8 0: (1 số)
  05
  Mức 8 1: (2 số)
  86,92
  Mức 8 2: (1 số)
  23
  Mức 8 3: (2 số)
  49,77
  Mức 8 4: (3 số)
  29,64,87
  Mức 8 5: (4 số)
  37,40,59,79
  Mức 8 6: (2 số)
  07,60
  Mức 8 7: (4 số)
  28,42,43,96
  Mức 8 8: (1 số)
  97
  Mức 8 9: (2 số)
  71,89
  Mức 9 0: (1 số)
  51
  Mức 9 1: (2 số)
  65,69
  Mức 9 2: (2 số)
  41,98
  Mức 9 3: (3 số)
  46,57,73
  Mức 9 4: (2 số)
  75,78
  Mức 9 5: (2 số)
  34,56
  Mức 9 7: (2 số)
  68,74
  Mức 9 8: (2 số)
  45,95
  Mức 9 9: (1 số)
  58
  Mức 1 0 1: (1 số)
  48
  Mức 1 0 3: (2 số)
  61,70
  Mức 1 0 7: (1 số)
  47
  Mức 1 0 8: (1 số)
  24  9x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,05,06,07,08,09,10,15,18,19,20,22,23,24,26,28,29,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  6x
  04,05,06,07,08,09,10,15,19,22,23,24,28,29,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  04,05,06,07,08,10,19,23,24,28,29,33,34,37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,54,56,57,58,59,60,61,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,86,87,89,90,92,95,96,97,98,99
  4x
  05,07,23,24,28,29,34,37,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,54,56,57,58,59,60,61,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,86,87,89,92,95,96,97,98
  3x
  07,24,28,29,34,37,40,41,42,43,45,46,47,48,51,56,57,58,59,60,61,64,65,68,69,70,71,73,74,75,78,79,87,89,95,96,97,98
  2x
  24,34,41,42,43,45,46,47,48,51,56,57,58,61,65,68,69,70,71,73,74,75,78,89,95,96,97,98
  1x
  24,34,45,46,47,48,56,57,58,61,68,70,73,74,75,78,95,98
  0x
  24,45,47,48,58,61,70,95
   
  td9a, 98-C1, Tuthu21095 thành viên khác Thích điều này.
 10. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 7 3: (1 số)
  00
  Mức 8 0: (1 số)
  11
  Mức 9 0: (1 số)
  44
  Mức 9 1: (1 số)
  02
  Mức 9 2: (1 số)
  22
  Mức 9 6: (1 số)
  30
  Mức 1 0 1: (1 số)
  66
  Mức 1 0 2: (2 số)
  03,94
  Mức 1 0 5: (1 số)
  05
  Mức 1 0 8: (2 số)
  27,88
  Mức 1 0 9: (3 số)
  01,12,33
  Mức 1 1 2: (2 số)
  14,99
  Mức 1 1 5: (2 số)
  50,83
  Mức 1 1 7: (2 số)
  08,91
  Mức 1 1 8: (2 số)
  25,55
  Mức 1 1 9: (3 số)
  06,72,80
  Mức 1 2 0: (1 số)
  85
  Mức 1 2 2: (2 số)
  09,17
  Mức 1 2 3: (2 số)
  31,35
  Mức 1 2 4: (2 số)
  16,84
  Mức 1 2 5: (2 số)
  10,81
  Mức 1 2 6: (3 số)
  13,49,93
  Mức 1 2 7: (3 số)
  20,21,32
  Mức 1 2 8: (2 số)
  53,54
  Mức 1 2 9: (2 số)
  18,39
  Mức 1 3 0: (1 số)
  77
  Mức 1 3 1: (2 số)
  23,67
  Mức 1 3 2: (4 số)
  19,26,59,76
  Mức 1 3 3: (3 số)
  07,38,82
  Mức 1 3 5: (2 số)
  36,64
  Mức 1 3 6: (3 số)
  04,60,90
  Mức 1 3 7: (1 số)
  63
  Mức 1 3 8: (2 số)
  92,95
  Mức 1 3 9: (2 số)
  15,62
  Mức 1 4 2: (2 số)
  41,87
  Mức 1 4 3: (1 số)
  46
  Mức 1 4 4: (2 số)
  40,96
  Mức 1 4 5: (1 số)
  29
  Mức 1 4 6: (2 số)
  52,86
  Mức 1 4 8: (1 số)
  28
  Mức 1 4 9: (2 số)
  43,97
  Mức 1 5 0: (4 số)
  45,58,65,79
  Mức 1 5 1: (2 số)
  42,51
  Mức 1 5 2: (2 số)
  34,48
  Mức 1 5 3: (3 số)
  37,69,74
  Mức 1 5 4: (1 số)
  78
  Mức 1 5 5: (1 số)
  89
  Mức 1 5 8: (1 số)
  98
  Mức 1 5 9: (3 số)
  56,61,71
  Mức 1 6 1: (1 số)
  70
  Mức 1 6 3: (2 số)
  68,73
  Mức 1 6 6: (2 số)
  47,75
  Mức 1 7 1: (1 số)
  57
  Mức 1 7 2: (1 số)
  24

  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  04,06,07,09,10,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98
  6x
  04,07,10,13,15,18,19,20,21,23,24,26,28,29,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98
  5x
  04,07,15,18,19,23,24,26,28,29,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,82,86,87,89,90,92,95,96,97,98
  4x
  04,07,15,24,28,29,34,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,56,57,58,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,78,79,82,86,87,89,90,92,95,96,97,98
  3x
  15,24,28,29,34,37,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,56,57,58,61,62,65,68,69,70,71,73,74,75,78,79,86,87,89,95,96,97,98
  2x
  24,28,34,37,42,43,45,47,48,51,56,57,58,61,65,68,69,70,71,73,74,75,78,79,86,89,97,98
  1x
  24,34,37,47,48,56,57,61,68,69,70,71,73,74,75,78,89,98
  0x
  24,47,57,68,70,71,73,75
   
  td9a, Tuthu2109, Hung19695 thành viên khác Thích điều này.
 11. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  (8 6 số)
  04,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,98,99
  (7 1 số)
  06,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,96
  (3 4 số)
  06,09,13,21,28,29,34,37,38,40,41,43,46,48,51,56,57,58,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,82,92
   
  Fande, Binguyen68, td9a8 thành viên khác Thích điều này.
 12. Algeno

  Algeno Lính mới 3ketqua.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  3/1/23
  Bài viết:
  114
  Được thích:
  1,478
  Điểm thành tích:
  1,477
  Dàn nuôi 3x
  Ngày KQ
  01/9 98x
  02/9 987654321x
  03/9 987654321x
  04/9 x
  05/9 9876543210x
  06/9 98765432x
  07/9 98765432x
  08/9 9876543x
  09/9 9x
  10/9 9876543x
  11/9 98765432x
  12/9 9876543210x
  13/9 9876543210x
  14/9 98x
  15/9 9876543210x
  16/9 98x
  17/9 98x
  18/9 x
  19/9 9876543x
  20/9 x
  21/9 98765x
  22/9 98765432x
  23/9 9x
  24/9 987654321x
  25/9 9876543x
  26/9 98765x
  27/9 98765432x
  28/9 98765432x
  29/9 98765x
  30/9: ?
  (Từ đầu tháng đến giờ chưa về 7x, 6x và 4x)
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,91,92,93,94,95,97,98
  6x
  01,02,03,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,43,45,46,47,50,51,54,55,56,58,59,60,62,63,66,67,70,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,85,86,88,91,92,93,94,95,97,98
  5x
  01,02,03,05,06,07,09,12,13,14,15,19,21,23,24,25,28,29,31,32,33,34,35,37,39,40,41,43,45,46,47,50,51,55,56,58,59,62,63,66,67,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,85,86,91,92,93,95,97
  4x
  01,02,03,06,07,09,12,13,14,15,21,23,24,25,28,29,31,32,34,35,39,41,45,46,47,50,51,55,56,58,59,63,67,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,86,92,93,95,97
  3x
  01,02,03,06,07,09,12,13,14,15,25,28,29,31,32,35,39,41,47,50,51,55,58,59,63,67,71,72,74,77,79,80,81,86,92,93,95,97
  2x
  01,02,06,07,09,12,13,14,25,28,29,31,39,41,50,51,55,58,59,67,71,72,77,80,81,86,95,97
  1x
  02,06,07,12,29,41,50,51,55,58,59,67,71,72,77,80,81,97
  0x
  02,12,29,50,55,80,81,97
   
  Manhlata, Binguyen68, td9a6 thành viên khác Thích điều này.
 13. phieu_luu

  phieu_luu Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  8/8/21
  Bài viết:
  416
  Được thích:
  4,247
  Điểm thành tích:
  1,477
  tổng hợp tháng 9
  01: 9876543210x
  02: 987654321x
  03: 98765432x
  04: 98765432x
  05: 9876543210x
  06: 98765x
  07: 987654321x
  08: 9876543210x
  09: 9876x
  10: 987654x
  11: 987654321x
  12: 987654321x
  13: 9876543210x
  14: 987x
  15: 98765432x
  16: 9876543x
  17: 9876543x
  18: 98765432x
  19: 987654x
  20: 987654321x
  21: 98765x
  22: 98765x
  23: 98765x
  24: 98765x
  25: 987x
  26: 987654x
  27: 9876x
  28: 9876543x
  29: N
  30
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,04,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,04,09,10,11,12,14,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,46,49,51,55,56,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,04,09,10,11,12,14,18,19,20,21,22,23,26,28,29,33,34,36,37,38,39,45,46,49,51,55,56,58,59,60,61,62,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  04,10,12,14,18,20,23,26,28,29,33,34,36,39,45,46,49,55,56,58,59,60,61,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,82,83,84,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  3x
  10,12,14,18,23,26,28,29,33,34,36,39,45,49,55,56,58,59,60,61,69,70,71,72,73,74,76,78,84,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  2x
  12,14,18,23,26,33,45,49,55,56,59,60,61,69,71,72,74,76,78,84,87,89,92,94,95,96,97,99
  1x
  23,26,45,49,56,60,61,69,71,72,74,76,78,84,87,89,96,99
  0x
  23,49,56,60,61,71,76,96
   
  Manhlata, Spa, Binguyen689 thành viên khác Thích điều này.
 14. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  54,952
  Điểm thành tích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  td9a, VNL.GLORY2012, Spa and 1 người khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net