NNC 8x-1x 2,3,4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi lodetoantoach2021, 28/9/23.

Lượt xem: 1,630,784

 1. 24674

  24674 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  1,185
  Được thích:
  14,684
  Điểm thành tích:
  1,847
  * Event 8x - 1x MB ngày 21/11:
  8x
  01,02,03,04,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,09,10,11,12,14,15,17,20,22,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,04,09,10,11,12,14,15,17,20,22,30,31,32,35,36,37,38,40,41,45,47,49,50,51,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  5x
  02,10,11,12,14,15,17,20,22,30,31,32,35,36,37,38,40,41,45,47,49,50,51,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  4x
  02,12,20,22,35,38,40,41,45,47,49,50,51,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  3x
  02,12,20,22,35,38,41,51,56,62,63,64,66,67,69,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  2x
  02,12,20,22,35,38,41,51,56,62,63,67,79,80,82,83,84,85,86,87,89,92,93,95,96,97,98,99
  1x
  51,56,62,63,67,79,80,82,83,84,85,86,87,95,96,97,98,99
   
  nghiasm, taosonanh, transfer9 thành viên khác Thích điều này.
 2. Cuasoc

  Cuasoc Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  1/11/21
  Bài viết:
  668
  Được thích:
  9,280
  Điểm thành tích:
  1,777
  21/11
  2d
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,05,06,08,10,11,12,13,16,19,22,23,24,25,27,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,06,08,10,11,13,16,19,22,24,25,27,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,96,97,98,99
  5x
  03,06,08,10,11,13,16,19,22,24,25,27,29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,43,45,47,50,51,52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,68,69,72,73,74,75,77,79,81,82,83,84,85,86,87,91,92,96,97,98,99
  4x
  10,16,19,22,24,29,31,32,35,36,37,40,41,42,43,45,47,50,51,52,54,55,57,59,61,63,64,66,67,68,69,72,73,74,75,77,79,81,82,83,84,85,86,87,91,96,97,98
  3x
  10,16,19,22,24,29,31,32,35,37,40,41,42,45,47,50,51,52,57,59,63,64,66,72,74,77,79,81,82,83,84,85,86,87,91,96,97,98
  2x
  16,19,31,32,35,37,42,45,47,50,51,52,57,59,63,64,66,72,74,77,81,83,84,85,87,91,96,97
  1x
  16,19,31,32,35,37,45,47,63,66,81,83,84,85,87,91,96,97
  0x
  37,45,47,63,66,81,84,96

  3d mảng

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  01,03,05,06,08,10,11,12,13,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,85,86,88,92,93,94,95,98,99
  5x
  01,03,05,06,08,10,11,12,13,22,23,24,25,27,29,30,34,36,39,40,41,42,43,44,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,82,86,88,92,93,94,95,98,99
  4x
  01,03,05,06,08,10,11,12,13,22,23,24,25,27,29,30,34,36,40,41,42,43,44,48,50,53,54,55,56,58,60,61,62,67,68,69,73,75,78,79,82,86,88,92,94,95,98,99
  3x
  03,06,08,10,11,13,22,23,24,25,27,30,34,36,43,44,48,53,54,55,56,58,60,61,62,67,68,69,73,75,78,79,82,86,88,92,98,99
  2x
  03,06,08,11,13,25,27,30,36,43,54,55,56,58,60,61,62,67,68,69,73,75,78,79,82,88,92,99
  1x
  03,06,08,11,13,25,27,30,36,43,54,55,61,67,68,88,92,99
  0x
  08,11,13,25,27,30,36,43
   
  Tuthu2109, nghiasm, taosonanh8 thành viên khác Thích điều này.
 3. ditimanso6888

  ditimanso6888 Thành viên xuất sắc Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  19/3/22
  Bài viết:
  775
  Được thích:
  9,522
  Điểm thành tích:
  1,777
  EVENT THÁNG 11 NNC
  Ngày 21 /11:

  9x
  EVENT THÁNG 11 NNC
  Ngày 21 /11:

  9x
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,07,09,10,11,12,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,09,10,17,18,19,20,21,24,25,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,09,10,17,18,19,20,21,24,25,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91
  5x
  02,09,10,17,18,19,20,21,24,25,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,91
  4x
  09,10,17,18,20,21,24,25,31,32,33,35,37,38,39,41,42,43,45,51,52,54,55,57,59,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,91
  3x
  09,18,21,32,38,39,42,43,45,51,52,54,55,57,59,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,91
  2x
  21,32,39,42,51,52,54,57,59,62,63,64,67,69,72,74,75,76,77,79,80,82,83,84,87,88,89,91
  1x
  32,51,54,59,64,72,75,76,77,79,80,82,83,84,87,88,89,91
  0x
  59,72,80,83,84,87,88,89
   
  Tuthu2109, nghiasm, taosonanh12 thành viên khác Thích điều này.
 4. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Thành viên xuất sắc Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  1,186
  Được thích:
  8,398
  Điểm thành tích:
  1,347
  21/11/2023
  BẠC LIÊU
  (6 5 ) số
  00,02,03,04,05,06,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,
  26,27,32,34,35,37,39,41,44,45,
  46,48,49,51,52,54,57,59,61,62,
  63,64,65,66,68,70,72,73,76,78,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,
  93,94,96,97,98

  DAKLAK
  (6 2 số)
  00,05,08,09,12,13,14,15,16,17,
  19,23,24,25,28,29,31,33,34,35,
  37,38,39,40,41,42,44,46,47,50,
  53,54,55,56,57,58,60,61,62,64,
  65,67,70,71,73,74,75,77,78,82,
  83,86,87,88,89,90,91,93,95,96,
  97,99
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/11/23
  Batron86, nghiasm, Tvdung1989 thành viên khác Thích điều này.
 5. chilatoi123

  chilatoi123 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  11/7/19
  Bài viết:
  4,818
  Được thích:
  53,668
  Điểm thành tích:
  2,387
  Nghề nghiệp:
  Học viện lô đề VN.
  EVEN T11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,72,73,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,70,72,73,77,78,80,82,83,85,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98
  6x
  01,02,03,04,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,70,72,73,77,78,80,82,83,87,88,90,91,92,94,95,97,98
  5x
  01,03,04,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,22,23,27,28,29,30,33,34,36,37,38,40,41,44,45,47,51,52,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,70,72,73,77,80,82,83,87,88,90,91,92,94,95,97,98
  4x
  03,04,07,09,11,12,14,16,17,18,19,22,23,27,28,30,34,36,37,38,40,41,44,45,54,55,57,58,59,60,62,64,67,70,72,73,77,80,82,83,88,90,91,92,94,95,97,98
  3x
  04,09,12,14,16,17,18,19,22,23,27,28,30,36,40,41,44,45,54,55,57,58,59,62,64,70,72,77,82,83,88,90,91,92,94,95,97,98
  2x
  04,09,12,14,16,17,18,22,27,36,44,45,54,55,62,64,70,72,77,82,83,88,90,91,92,94,95,98
  1x
  09,12,14,16,17,18,22,44,45,62,72,77,82,88,91,92,94,95
  0x
  12,14,16,22,45,62,91,94
   
  mr8386, Tuthu2109, Tvdung19811 thành viên khác Thích điều này.
 6. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,513
  Được thích:
  103,607
  Điểm thành tích:
  2,087
  Minigame song kiếm lv 10
  21/11
  Dàn 50s

  04,09,12,13,17,18,19,21,22,26,27,28,29,31,34,36,37,39,40,43,45,46,47,48,49,54,59,62,63,64,67,68,71,72,73,74,76,77,81,82,84,86,89,90,91,92,93,94,95,98
  Dàn 10s
  28,37,39,46,48,64,73,82,84,93
  Dàn 3D 296s
  012,013,017,018,019,021,022,026,027,028,029,031,034,036,037,039,040,043,045,046,047,048,049,054,059,062,063,064,067,068,071,072,073,074,076,077,081,082,084,086,089,090,091,092,093,094,095,098,104,109,112,113,117,118,119,131,134,136,137,139,154,159,162,163,164,167,168,171,172,173,174,176,177,181,182,184,186,189,204,209,240,243,245,246,247,248,249,254,259,262,263,264,267,268,271,272,273,274,276,277,290,291,292,293,294,295,298,304,309,312,313,317,318,319,354,359,362,363,364,367,368,381,382,384,386,389,390,391,392,393,394,395,398,404,409,421,422,426,427,428,429,454,459,471,472,473,474,476,477,481,482,484,486,489,504,509,512,513,517,518,519,521,522,526,527,528,529,531,534,536,537,539,540,543,545,546,547,548,549,562,563,564,567,568,571,572,573,574,576,577,590,591,592,593,594,595,598,604,609,612,613,617,618,619,621,622,626,627,628,629,631,634,636,637,639,654,659,681,682,684,686,689,704,709,712,713,717,718,719,721,722,726,727,728,729,740,743,745,746,747,748,749,754,759,790,791,792,793,794,795,798,804,809,812,813,817,818,819,831,834,836,837,839,840,843,845,846,847,848,849,862,863,864,867,868,904,909,921,922,926,927,928,929,931,934,936,937,939,954,959,971,972,973,974,976,977
  Dàn 3D 20s
  028,084,093,137,139,164,182,184,293,364,382,384,528,593,682,684,837,839,864,928
  Dàn 4D 197s
  0134,0137,0139,0164,0182,0184,0189,0319,0364,0382,0384,0389,0619,0634,0637,0639,0682,0684,0689,0819,0834,0837,0839,0864,1019,1028,1034,1037,1039,1064,1082,1084,1089,1091,1093,1098,1291,1293,1298,1528,1591,1593,1598,2134,2137,2139,2164,2182,2184,2189,2619,2634,2637,2639,2682,2684,2689,3019,3028,3034,3037,3039,3064,3082,3084,3089,3091,3093,3098,3528,3591,3593,3598,3619,3634,3637,3639,3682,3684,3689,3819,3834,3837,3839,3864,4319,4364,4382,4384,4389,4619,4634,4637,4639,4682,4684,4689,4819,4834,4837,4839,4864,5134,5137,5139,5164,5182,5184,5189,5319,5364,5382,5384,5389,5619,5634,5637,5639,5682,5684,5689,5819,5834,5837,5839,5864,6019,6028,6034,6037,6039,6064,6082,6084,6089,6091,6093,6098,6291,6293,6298,6319,6364,6382,6384,6389,6528,6591,6593,6598,6819,6834,6837,6839,6864,7134,7137,7139,7164,7182,7184,7189,7619,7634,7637,7639,7682,7684,7689,8019,8028,8034,8037,8039,8064,8082,8084,8089,8091,8093,8098,8319,8364,8382,8384,8389,8528,8591,8593,8598,8619,8634,8637,8639,8682,8684,8689
  Chúc anh chị em tham khảo vui vẻ
   
  mr8386, nghiasm, Tvdung1989 thành viên khác Thích điều này.
 7. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,513
  Được thích:
  103,607
  Điểm thành tích:
  2,087
  Tổng Hợp NNC
  21/11:
  3DM:
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,25,29,30,31,32,33,36,37,38,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,25,29,30,31,32,33,36,37,38,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97
  5x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,25,29,30,31,32,33,36,37,38,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,68,70,71,72,76,77,80,81,83,85,86,88,89,90,92,93,95,96,97
  4x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,13,16,17,18,19,20,29,30,31,32,33,36,37,45,46,48,51,53,54,55,58,59,60,61,63,70,72,76,77,80,81,85,89,90,92,93,95,96,97
  3x
  01,02,08,09,10,13,16,17,18,19,20,29,31,32,45,46,48,51,54,58,59,60,61,63,72,76,80,81,85,89,90,92,93,95,96,97
  2x
  01,02,09,10,13,17,18,19,20,29,31,32,45,46,48,58,59,60,61,72,76,80,81,90,92,93,95,96,97
  1x
  01,02,09,10,17,20,29,31,59,60,61,80,81,90,92,95
  4DM: Tham khảo thôi nhé, thiếu dàn nên mình đưa thêm dàn của mình vào ko có tính khách quan lắm.
  7x
  01,03,05,06,08,09,10,12,15,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,99
  6x
  01,03,06,08,09,10,12,15,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,99
  5x
  01,03,06,08,09,10,12,15,17,20,25,26,27,28,30,31,34,35,37,38,39,40,42,44,45,46,47,51,52,53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,99
  4x
  01,03,06,08,09,10,12,17,20,25,26,27,28,31,34,35,37,38,39,40,42,45,46,47,51,53,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,78,79,80,86,87,88,99
  3x
  01,06,09,10,26,28,34,35,37,38,39,40,42,45,46,47,51,53,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,78,79,80,86,87,88,99
  2x
  01,06,09,10,26,28,34,35,38,46,51,53,58,60,62,63,64,65,67,68,71,80,86,87,99
  1x
  01,06,09,10,26,34,38,46,51,60,62,63,64,65,67,68,71,86
  Chúc anh chị em tham khảo vui vẻ
   
  mr8386, Spa, nghiasm7 thành viên khác Thích điều này.
 8. huuphuc686

  huuphuc686 Đẳng cấp số học Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  23/3/22
  Bài viết:
  2,330
  Được thích:
  28,067
  Điểm thành tích:
  1,907
  mr8386, Batron86, quekgb20228 thành viên khác Thích điều này.
 9. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,513
  Được thích:
  103,607
  Điểm thành tích:
  2,087
  Cầu bắt 3DM khá dài nhưng ổn định ngoài bảng kết quả các cụ các mợ tham khảo thêm nhé, nay mình chủ quan quá nên xịt dàn 3D. Lấy g.6.2 làm chạm sau đó ốp với cầu cá nhân để hạ.
  Lưu ý khi sử dụng: ko áp dụng cho 3D đơn
   
  td9a, mr8386, Minhminhyb856 thành viên khác Thích điều này.
 10. emvatoi213

  emvatoi213 Đẳng cấp số học Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  8/5/23
  Bài viết:
  3,319
  Được thích:
  32,298
  Điểm thành tích:
  1,907
  Event mừng NNC đạt mốc 5tr lượt view
  22/11

  2D

  8x:
  01,02,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x:
  01,02,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,39,41,42,43,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x:
  01,02,06,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,37,39,41,42,43,46,47,48,49,52,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,85,86,87,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x:
  01,02,06,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,41,42,46,47,48,52,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,72,74,75,76,78,79,82,84,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  4x:
  02,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,41,42,46,47,48,52,56,57,61,62,64,65,69,71,72,74,75,78,79,82,84,85,87,89,91,92,93,96,97,98
  3x:
  12,14,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,41,42,46,52,57,61,62,64,69,72,75,78,79,82,85,87,89,91,92,93,96,97,98
  2x:
  12,14,19,21,23,24,26,27,28,29,32,39,41,42,62,69,72,78,79,82,85,87,89,91,92,93,96,97,98
  1x:
  23,24,28,29,32,39,42,69,78,79,82,85,87,89,92,93,96,97,98

  3D Đơn:

  38495027
  3849275
  384927
  38497
  3849
  384
  38
  3
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/11/23
  Dedan5x2021, td9a, mr83868 thành viên khác Thích điều này.
 11. Sylar

  Sylar VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  13/8/21
  Bài viết:
  1,632
  Được thích:
  32,909
  Điểm thành tích:
  1,907
  Nghề nghiệp:
  Freelancer
  3D đơn 22/11
  8s: 56102734
  7s: 5610273
  6s: 561027
  5s: 56102
  4s: 5610
  3s: 561
  2s: 56
  1s: 5

  4D mảng
  8x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  10,11,12,15,16,17,20,21,22,25,26,27,30,31,32,35,36,37,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  10,11,12,15,16,17,20,21,22,25,26,27,30,31,32,35,36,37,50,51,52,55,56,57,60,61,62,65,66,67,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  10,11,12,15,16,17,20,21,22,25,26,27,30,31,32,35,36,37,50,51,52,55,56,57,60,61,62,65,66,67,70,71,72,75,76,77,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  12,17,20,21,22,25,26,27,30,31,32,35,36,37,50,51,52,55,56,57,60,61,62,65,66,67,70,71,72,75,76,77,90,91,92,95,96,97
  2x
  12,17,21,26,32,37,52,55,56,57,60,61,62,65,66,67,70,71,72,75,76,77,90,91,92,95,96,97
  1x
  12,17,21,26,32,37,62,67,71,75,76,77,90,91,92,95,96,97
  0x
  32,37,62,67,71,76,92,97
   
  Dedan5x2021, kokono2022, mr83866 thành viên khác Thích điều này.
 12. nghiasm

  nghiasm Đẳng cấp số học Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  22/10/12
  Bài viết:
  1,907
  Được thích:
  25,454
  Điểm thành tích:
  2,987
  2d
  1/11:3x
  2/11:7x
  3/11:5x
  4/11:6x
  5/11:1x
  6/11:3x
  7/11:X
  8/11:2x
  9/11:2x
  10/11:6x
  11/11:3x
  12/11:8x
  13/11:5x
  14/11:X
  15/11:X
  16/11:1x
  17/11:4x
  18/11:1x
  19/11:3x
  20/11:3x
  21/11:1x
  22/11:
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  7x
  02,03,04,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  6x
  02,04,07,09,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,52,53,54,57,58,59,61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  5x
  02,07,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,52,54,57,59,62,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  4x
  02,07,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,37,39,41,42,43,46,47,48,52,57,62,64,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,87,89,91,92,93,96,97,98
  3x
  02,07,20,22,23,24,25,27,28,29,32,34,37,39,42,43,47,48,52,57,70,72,73,74,75,77,78,79,82,84,87,89,91,92,93,96,97,98
  2x
  02,07,20,23,25,28,32,34,37,39,43,48,52,57,70,73,74,75,78,79,82,84,87,89,92,93,97,98
  1x
  02,07,20,23,25,28,32,37,52,57,70,73,75,78,82,87,93,98
  3d đơn
  01256397
  0125639
  012563
  01256
  0125
  012
  01
  0
  3d mảng
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,40,41,42,45,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,40,41,42,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,69,70,71,72,75,76,80,81,82,85,86,90,91,92,95,96
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,32,35,40,41,42,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,70,71,72,75,80,81,82,85,90,91,92,95
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,30,31,40,41,50,51,56,57,58,59,60,61,62,65,70,71,72,75,80,81,82,85,90,91,92,95
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,30,31,40,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91,92,95
  2x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,19,20,21,30,31,40,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91
  1x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80,90
  4d đơn
  16025987
  4d mảng
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,39,40,41,42,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,39,40,41,42,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,81,82,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,30,31,32,35,36,39,40,41,42,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,81,82,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,36,41,46,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,79,80,81,82,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,36,41,46,51,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,80,81,82,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,36,41,46,51,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,81,86,91,96,98,99
  2x
  01,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41,51,61,64,65,66,67,68,69,71,76,81,86,91,96
  1x
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41,51,61,71,81,91
   
  Dedan5x2021, 24674, td9a13 thành viên khác Thích điều này.
 13. Sheep13

  Sheep13 Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  26/11/19
  Bài viết:
  548
  Được thích:
  4,304
  Điểm thành tích:
  1,657
  22/11:

  (8 5 số)
  01,02,03,04,06,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,91,92,93,95,97,98,99
  (7 4 số)
  01,02,03,04,06,08,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,91,92,93,95
  (6 2 số)
  01,02,03,06,08,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,37,39,41,42,43,46,47,48,51,52,53,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,70,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,91,92,93
  (5 1 số)
  01,02,03,06,08,12,15,17,19,20,21,24,25,26,28,29,30,31,35,37,39,41,42,43,46,47,48,51,52,53,56,57,58,60,62,64,65,67,68,70,73,74,75,76,78,82,84,86,91,92,93
   
  Dedan5x2021, 24674, td9a8 thành viên khác Thích điều này.
 14. hungbeo1107

  hungbeo1107 Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  16/12/22
  Bài viết:
  282
  Được thích:
  3,910
  Điểm thành tích:
  1,477
  22/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,05,06,07,08,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,35,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,86,87,88,90,91,92,94,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,05,06,07,08,10,11,13,15,16,18,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,33,35,37,38,39,41,42,46,47,48,49,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,86,87,88,92,94,95,98
  5x
  00,01,02,05,06,08,10,11,13,15,16,20,21,22,23,25,26,27,31,32,33,35,37,38,39,41,42,47,49,52,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,87,88,92,95,98
  4x
  01,05,06,08,10,11,16,20,21,22,23,25,26,31,32,33,35,37,38,39,42,47,52,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,70,73,74,75,78,79,81,84,85,87,88,92,95,98
  3x
  05,06,08,10,20,21,23,26,31,33,35,37,38,39,47,52,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,68,70,73,74,75,78,79,81,85,88,92,95
  2x
  05,10,20,21,23,26,31,33,35,37,38,39,47,57,59,63,64,65,68,70,73,74,75,78,79,85,88,92
  1x
  10,21,26,31,35,37,38,39,47,57,59,63,65,70,75,78,79,92
  0x
  10,35,37,39,47,57,70,79
  ------------------------------
  3D
  12346789
  1236789
  126789
  12679
  1267
  167
  17
  1
  -------------
  3D
  9x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,97,98,99
  8x
  03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,98
  7x
  03,04,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,98
  6x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  5x
  12,13,17,18,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  4x
  12,13,17,18,25,27,30,34,35,39,45,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  3x
  12,13,17,18,25,27,30,34,35,39,52,53,54,57,58,59,63,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
  2x
  12,13,17,18,25,27,30,34,35,39,52,53,54,57,58,59,63,67,68,70,72,75,77,80,84,85,88,89
  1x
  39,52,53,54,57,58,59,63,67,68,70,72,75,77,80,84,85,89
  0x
  70,72,75,77,80,84,85,89
   
  Dedan5x2021, 24674, Tvdung1986 thành viên khác Thích điều này.
 15. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,513
  Được thích:
  103,607
  Điểm thành tích:
  2,087
 16. 24674

  24674 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  1,185
  Được thích:
  14,684
  Điểm thành tích:
  1,847
  * Cần Thơ ngày 22/11:
  9 5 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 Số
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,98,99
  7 8 Số
  00,01,02,04,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,71,72,74,77,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,98,99

  6 8 Số
  00,01,02,04,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,31,32,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,61,62,64,66,68,70,71,72,74,77,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,98,99
  5 8 Số
  00,01,02,04,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,31,32,39,40,41,44,45,46,47,48,49,54,59,60,61,64,66,68,70,71,72,74,77,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,98,99
  4 8 Số
  00,01,02,04,06,08,10,12,13,14,15,16,17,19,22,23,28,31,32,39,40,41,44,45,46,47,48,49,54,59,60,61,64,71,74,77,82,84,86,88,89,90,91,93,94,95,98,99
  3 8 Số
  01,04,06,10,13,14,16,17,19,22,23,28,31,32,39,40,41,44,45,46,47,48,49,54,59,60,61,64,71,74,77,84,88,91,93,94,95,99
  2 8 Số
  01,06,10,13,14,16,17,19,22,28,31,41,44,45,46,47,48,49,54,59,77,84,88,91,93,94,95,99
  1 8 Số
  01,06,10,13,14,16,17,19,22,44,45,54,59,77,91,94,95,99
  8 Số
  01,10,19,59,77,91,95,99
  * Loại kép:
  (6 9 số)
  01,02,04,06,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,68,70,71,72,74,82,84,85,86,89,90,91,93,94,95,98
  13.09 86 9x8x7x6x5x4x3x
  20.09 70 9x8x7x6x5x4x
  27.09 61 9x8x7x6x5x4x3x2x
  04.10 99 9x8x7x6x5x4x3x2x
  11.10 82 9x8x7x6x
  18.10 87 9x8x7x6x5x4x3x
  25.20 45 9x8x7x6x5x
  01.11 57 9x8x7x
  08.11 59 9x8x7x
  15.11 11 9x8x7x6x5x4x3x2x
   
  Dedan5x2021, Bam_cang, Tvdung1986 thành viên khác Thích điều này.
 17. 24674

  24674 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  1,185
  Được thích:
  14,684
  Điểm thành tích:
  1,847
  * Khánh Hòa ngày 22/11:
  9 5 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,15,16,20,21,22,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  6 8 số)
  01,02,06,09,10,11,12,15,16,20,21,22,27,28,29,34,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96
  5 8 số)
  01,02,06,09,10,11,12,15,16,20,21,22,27,28,29,34,37,43,44,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,91,95

  4 8 số)
  01,02,06,09,10,11,12,15,16,20,21,22,27,28,29,34,37,43,44,48,49,51,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,75,76,78,81,83,85,86,87,91,95
  3 8 số)
  01,02,06,09,10,11,12,15,16,20,21,22,27,28,29,34,37,43,44,48,49,51,64,66,67,68,71,74,75,76,78,81,83,85,86,87,91,95
  2 8 số)
  01,02,06,09,10,11,12,15,16,20,21,22,27,28,29,34,37,74,75,76,78,81,83,85,86,87,91,95
  1 8 số)
  01,02,06,09,10,11,12,15,16,20,21,22,83,85,86,87,91,95
  8 số)
  01,02,06,09,10,11,12,95
  04.10 58 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  08.10 60 9x8x7x6x5x4x3x2x
  11.10 89 9x8x7x6x5x4x
  15.10 03 9x8x7x6x5x4x3x2x
  18.10 88 -
  22.10 37 9x8x7x
  25.10 77 9x
  29.10 48 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  01.11 61 9x8x7x6x5x4x3x2x
  05.11 14 9x8x7x6x5x4x
  08.11 63 9x8x7x6x5x4x3x
  12.11 53 9x8x7x6x5x4x
  15.11 02 9x8x7x
  19.11 56 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  010,011,012,015,016,020,021,022,027,028,029,060,061,062,063,064,065,066,067,068,069,091,095,101,102,106,109,110,111,112,115,116,120,121,122,127,128,129,151,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,201,202,206,209,210,211,212,215,216,220,221,222,227,228,229,271,274,275,276,278,281,283,285,286,287,291,295,343,344,348,349,371,374,375,376,378,434,437,443,444,448,449,481,483,485,486,487,491,495,501,502,506,509,510,511,512,515,516,520,521,522,527,528,529,534,537,543,544,548,549,551,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,571,574,575,576,578,581,583,585,586,587,591,595,601,602,606,609,610,611,612,615,616,620,621,622,627,628,629,634,637,643,644,648,649,651,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,671,674,675,676,678,681,683,685,686,687,691,695,710,711,712,715,716,720,721,722,727,728,729,734,737,743,744,748,749,751,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,781,783,785,786,787,791,795,810,811,812,815,816,820,821,822,827,828,829,834,837,843,844,848,849,851,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,871,874,875,876,878,910,911,912,915,916,951,956,957,958,959
   
  Dedan5x2021, Bam_cang, Tvdung1985 thành viên khác Thích điều này.
 18. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  2,006
  Được thích:
  17,356
  Điểm thành tích:
  2,087
  3DM
  8 8 Số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,39,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 Số
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,31,32,33,34,36,37,39,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 Số
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,29,32,33,36,39,42,44,45,46,48,49,51,54,55,56,59,60,62,63,64,65,66,67,69,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 Số
  00,01,02,05,06,07,08,09,11,15,18,19,20,22,23,24,26,29,32,33,36,39,42,44,45,46,48,49,51,54,55,56,59,60,62,63,64,65,66,67,69,76,77,79,80,81,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 Số
  00,02,06,09,11,18,20,22,23,24,26,32,33,36,42,44,45,46,48,49,51,54,55,56,59,60,62,63,64,65,66,69,77,79,80,81,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3 8 Số
  00,02,06,09,11,18,20,22,23,24,26,32,33,36,42,44,46,59,60,62,66,69,77,79,80,81,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2 8 Số
  00,02,06,09,11,18,20,22,23,24,26,33,59,60,62,66,77,81,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  1 8 Số
  00,06,09,18,22,26,33,59,60,62,66,77,81,89,90,95,98,99
  4DM
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
  7 8 số)
  01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  6 8 số)
  01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,27,28,29,30,31,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,57,58,60,61,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88
  5 8 số)
  01,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,27,28,30,34,35,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,51,53,54,57,58,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88
  4 8 số)
  01,03,04,07,08,09,10,11,12,15,16,17,27,30,34,37,40,43,44,45,46,47,48,51,53,54,57,58,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,88
  3 8 số)
  01,03,04,07,10,11,15,16,17,27,30,34,37,40,43,45,47,48,51,54,57,58,61,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,82,83,84,86,88
  2 8 số)
  01,03,04,07,10,11,15,16,17,27,30,34,37,40,43,45,47,48,51,54,57,58,61,70,71,72,86,88
  1 8 số)
  07,10,11,15,16,17,27,30,34,37,40,43,45,47,48,51,54,57
   
  Dedan5x2021, 24674, Bam_cang9 thành viên khác Thích điều này.
 19. thanhtung393

  thanhtung393 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  3/3/20
  Bài viết:
  2,006
  Được thích:
  17,356
  Điểm thành tích:
  2,087
  Sóc Trăng
  (6 0 số)
  01,02,06,07,08,09,12,15,16,17,20,21,22,23,24,26,30,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,49,50,52,53,54,55,60,61,62,65,66,67,68,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,88,89,90,91,92,94,96,99
   
  Dedan5x2021, Bam_cang, Tvdung1985 thành viên khác Thích điều này.
 20. Batron86

  Batron86 Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  17/3/23
  Bài viết:
  433
  Được thích:
  7,837
  Điểm thành tích:
  1,777
  DÀN 2D: THAM GIA EVENT
  01/11:5x
  02/11:2x
  03/11:3x
  04/11:3x
  05/11:1x
  06/11:xịt
  07/11:1x
  08/11:3x
  09/11:3x
  10/11:2x
  11/11:0x
  12/11:6x
  13/11: N
  14/11:xịt
  15/11:3x
  16/11:4x
  17/11:6x
  18/11:4x
  19/11:6x
  20/11:6x
  21/11:1x
  23/11:???

  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
  7x
  01,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90
  6x
  04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81
  5x
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75
  4x
  16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68
  3x
  22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63
  2x
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57
  1x
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52
  0x
  38,39,40,41,42,43,44,45
   
  gia_cat_lo, Dedan5x2021, 2467414 thành viên khác Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua1.net