NNC: dàn đề 7x, 3D, 4D, 3D mảng, 4D mảng

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 15/7/21.

Lượt xem: 5,474,894

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. Lodekhoahoc

  Lodekhoahoc Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  15/3/20
  Bài viết:
  936
  Được thích:
  4,631
  Điểm thành tích:
  1,657
  Tk
  25.9 480s 4c không đăng
  26.9 406s 4c
  27.9 458s xx
  28.9 390s 3c
  29.9 xx 7c
  30.9
  3d đơn
  9862475
  986247
  98624
  9862
  986
  98

  480s
  200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999
   
  phongyk83, Ngoctuyet82, transfer7 thành viên khác Thích điều này.
 2. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  1,491
  Được thích:
  23,860
  Điểm thành tích:
  1,907
  Tham gia event t9 NNC
  Dùng pp mới, đổi
  Cũ = 2d3d4d giống nhau
  Đổi 2d=3d=cắt giữa 4d=2d gốc=dàn gốc(xuôi)
  Dàn 2d

  Ngày 16/09...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/09...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 18/09...9x8x7x6x
  Ngày 19/09...9x8x7x6x
  Ngày 20/09...9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 21/09...9x8x7x6x
  Ngày 22/09...9x8x7x6x5x
  -------2d cắt giữa--------
  Ngày 23/09...9x8x7x6x5x4x3x (cũ 6x)
  Ngày 24/09...9x8x7654x3x2x1x0x(cũ 4x)
  Ngày 25/09...9x8x7x6x54x3x2x1x (cũ 4x)
  Ngày 26/09...9x8x7x6x5x4x3x2x (cũ 6x)
  Ngày 27/09...9x8x7x (cũ 1x)
  Ngày 28/09...9x8x7x6x5x4x3x2x (cũ 4x)
  Ngày 29/09...9x8x....hơi lỗi do cầu ( cũ 9x)
  Ngày 30/09...
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33,35,36,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,05,06,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,32,33,35,36,39,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,92,93,96,97,99
  5x
  02,05,06,08,09,11,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,32,33,35,39,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,64,66,69,71,75,78,79,80,81,82,84,85,87,88,93,96,97,99
  4x
  02,06,08,12,15,16,17,18,20,21,24,25,26,32,33,35,39,42,45,46,48,50,51,53,54,55,57,58,60,61,62,64,66,69,71,75,78,79,80,81,84,85,87,88,93,96,97,99
  3x
  02,06,08,15,16,17,18,20,24,26,33,35,39,42,45,46,48,51,53,54,55,57,58,60,61,62,64,66,71,79,80,81,84,85,88,96,97,99
  2x
  06,08,16,17,18,24,26,33,35,42,46,48,53,55,58,60,61,62,64,71,79,80,81,84,85,88,97,99
  1x
  06,18,24,33,42,48,53,58,60,62,71,79,80,81,84,85,88,99
  0x
  06,18,48,58,81,84,85,88  3d mảng
  Ngày 16/09...9x8x7x6x
  Ngày 17/09...9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 18/09...9x8x
  Ngày 19/09...9x8x7x6x5x4x3x2x1x(cũ 4x)
  Ngày 20/09...9x8x7x6x5x4x3x (cũ 3x)
  Ngày 21/09...9x8x7x6x5x4x3x2x (cũ 4x)
  Ngày 22/09...9x8x7x6x5x4x3x2x1x(cũ 4x)
  ------3d cắt giữa giống 2d--------
  Ngày 23/09...9x8x7x6x5x4x3x2x (cũ 6x)
  Ngày 24/09...9x8x (cũ 8x)
  Ngày 25/09...9x8x7x6x5x (cũ 7x)
  Ngày 26/09...9x8x7x (cũ 8x)
  Ngày 27/09...9x8x7x6x5x4x3x2x (cũ 6x)
  Ngày 28/09...9x8x7x6x (cũ 8x)
  Ngày 29/09...miss (cũ miss)
  Ngày 30/09...
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33,35,36,38,39,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,05,06,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,32,33,35,36,39,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,69,71,72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,92,93,96,97,99
  5x
  02,05,06,08,09,11,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,32,33,35,39,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,64,66,69,71,75,78,79,80,81,82,84,85,87,88,93,96,97,99
  4x
  02,06,08,12,15,16,17,18,20,21,24,25,26,32,33,35,39,42,45,46,48,50,51,53,54,55,57,58,60,61,62,64,66,69,71,75,78,79,80,81,84,85,87,88,93,96,97,99
  3x
  02,06,08,15,16,17,18,20,24,26,33,35,39,42,45,46,48,51,53,54,55,57,58,60,61,62,64,66,71,79,80,81,84,85,88,96,97,99
  2x
  06,08,16,17,18,24,26,33,35,42,46,48,53,55,58,60,61,62,64,71,79,80,81,84,85,88,97,99
  1x
  06,18,24,33,42,48,53,58,60,62,71,79,80,81,84,85,88,99
  0x
  06,18,48,58,81,84,85,88  4d mảng
  Ngày 16/09...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 17/09...9x8x7x6x5x
  Ngày 18/09...9x8x7x
  Ngày 19/09...9x8x7x6x5x4x (cũ 5x)
  Ngày 20/09...9x8x7x6x (cũ 3x)
  Ngày 21/09...9x8x7x (cũ 2x)
  Ngày 22/09...9x8x (cũ 1x)
  ------4d = dàn 2d gốc------
  Ngày 23/09...9x8x
  Ngày 24/09...9x8x7x6x
  Ngày 25/09...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 26/09...9x8x7x
  Ngày 27/09...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 28/09...9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 29/09...9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 30/09...
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,02,03,06,07,08,09,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,30,33,34,35,36,37,39,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,84,85,88,89,90,91,93,94,97,98,99
  5x
  00,02,03,06,07,09,12,16,18,19,20,21,24,25,27,28,30,33,34,36,37,39,42,43,46,48,49,52,57,58,60,61,62,63,64,66,67,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,84,85,88,89,90,91,93,94,97,98,99
  4x
  00,02,03,06,07,09,12,16,19,20,21,24,25,27,28,30,33,34,36,37,39,42,43,46,49,52,57,60,61,63,64,66,67,70,72,73,75,76,79,82,88,89,90,91,93,94,97,98
  3x
  00,02,03,07,09,12,19,20,21,25,27,28,30,34,36,37,39,43,49,52,57,61,63,64,66,67,70,72,73,75,76,82,89,90,91,93,94,98
  2x
  00,03,07,09,19,21,25,27,28,30,34,36,37,43,49,52,63,67,70,72,73,76,82,89,90,91,94,98
  1x
  00,03,07,19,30,34,37,43,49,67,70,73,76,89,90,91,94,98
  0x
  00,03,30,37,67,70,73,76  3d đơn
  Ngày 16/09...7 số
  Ngày 17/09...4 số
  Ngày 18/09...miss
  Ngày 19/09...5 số
  Ngày 20/09...5 số
  Ngày 21/09...2 số
  Ngày 22/09...miss
  Ngày 23/09...7 số
  Ngày 24/09...1 số
  Ngày 25/09...6 số
  Ngày 26/09...7 số
  Ngày 27/09...6 số
  Ngày 28/09...3 số
  Ngày 29/09...4 số
  Ngày 30/09...
  2,1,6,5,9,8,4
  2,1,6,5,9,8
  2,1,6,5,9
  2,1,6,5
  2,1,6
  2,1
  2
   
 3. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  7,493
  Được thích:
  103,311
  Điểm thành tích:
  2,087
  Tổng hợp 3,4D Event tháng 9 NNC
  21/9: 4DM: xx, 3DM: 3x
  22/9: 4DM: 3x, 3DM: 2x
  23/9: 4DM: 7x, 3DM: 3x
  24/9: 4DM: xx, 3DM: 3x
  25/9: 4DM: 6x, 3DM: 6x
  26/9: 4DM: 1x, 3DM: 3x
  27/9: 4DM: xx, 3DM: xx
  28/9: 4DM: 1x, 3DM: 2x
  29/9: N
  30/9:
  4DM:
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,38,42,44,47,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,35,42,44,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,75,76,79,80,82,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,17,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,35,44,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,75,76,79,80,82,85,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,03,04,05,09,10,20,21,22,23,25,26,50,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,71,75,79,82,87,88,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  3x
  01,02,03,09,10,20,21,22,23,25,26,50,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,65,69,70,75,79,82,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  2x
  20,21,25,26,50,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,65,69,70,75,79,82,90,91,93,95,96,97,98
  1x
  26,53,55,58,59,62,63,69,75,79,82,90,91,93,95,96,97,98
  3DM:
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,14,15,18,19,20,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,92,94,95,96,97
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,14,15,18,19,23,24,28,29,31,32,33,34,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,69,70,73,74,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,92,94,95,96,97
  5x
  00,01,04,05,06,10,14,15,23,24,28,29,31,32,33,34,37,38,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,69,70,73,74,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,92,94,95,96,97
  4x
  00,01,04,05,06,23,24,28,29,31,32,33,34,37,38,41,42,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,73,74,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,92,94,95,96,97
  3x
  00,01,04,05,06,23,24,28,29,31,32,33,37,38,41,42,45,46,47,50,51,55,56,73,74,78,79,82,83,87,88,92,95,96,97
  2x
  01,05,06,23,24,29,32,33,38,41,42,47,50,51,56,74,78,79,83,87,88,92,96,97
  1x
  01,05,23,29,32,38,41,47,50,56,74,78,83,87,92,96
  Chúc anh chị em tham khảo vui vẻ
  @ditimanso6888 anh sửa lại rồi để tối cập nhật vào bảng điểm sau
   
  Ngoctuyet82, transfer, 246749 thành viên khác Thích điều này.
 4. Cuasoc

  Cuasoc Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  1/11/21
  Bài viết:
  668
  Được thích:
  9,280
  Điểm thành tích:
  1,777
  2d
  30/9

  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,05,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,05,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,62,63,64,65,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,82,85,87,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  5x
  05,08,09,13,15,16,18,19,20,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,52,53,54,55,56,58,59,62,63,64,65,68,71,73,78,79,82,85,87,90,91,92,93,94,95,97,98
  4x
  05,08,09,13,15,16,18,20,26,30,31,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,47,49,50,52,55,56,59,62,63,64,65,68,71,73,78,79,82,85,87,90,91,92,93,94,95,97,98
  3x
  05,13,16,18,26,30,31,33,34,35,37,39,44,47,49,52,55,56,59,62,63,64,65,68,71,73,78,79,82,85,87,90,91,92,93,94,95,98
  2x
  05,13,16,18,26,30,31,33,34,35,37,39,44,47,49,52,55,56,59,62,65,68,71,73,82,85,87,98
  1x
  26,30,31,33,34,35,37,39,44,47,49,52,55,56,59,62,65,68
  0x
  35,37,39,44,47,49,52,55
   
  Ngoctuyet82, transfer, Tuthu21097 thành viên khác Thích điều này.
 5. quekgb2022

  quekgb2022 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó

  Tham gia:
  18/6/22
  Bài viết:
  1,491
  Được thích:
  23,860
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 30/9/2023
  TEAM 3 CHỐT MINI GAME SONG KIẾM LV6
  2D (4 8) số
  02,06,08,12,15,16,17,18,20,21,24,25,26,32,33,35,39,42,45,46,48,50,51,53,54,55,57,58,60,61,62,64,66,69,71,75,78,79,80,81,84,85,87,88,93,96,97,99

  2D (1 0) số
  06,24,35,42,46,53,60,64,79,97

  3D (3 0 0) số:
  020,021,024,025,026,050,051,053,054,055,057,058,060,061,062,064,066,069,080,081,084,085,087,088,093,096,097,099,112,115,116,117,118,132,133,135,139,120,121,124,125,126,142,145,146,148,150,151,153,154,155,157,158,160,161,162,164,166,169,171,175,178,179,180,181,184,185,187,188,193,196,197,199,202,206,208,212,215,216,217,218,232,233,235,239,242,245,246,248,250,251,253,254,255,257,258,260,261,262,264,266,269,271,275,278,279,280,281,284,285,287,288,320,321,324,325,326,332,333,335,339,350,351,353,354,355,357,358,393,396,397,399,412,415,416,417,418,420,421,424,425,426,450,451,453,454,455,457,458,460,461,462,464,466,469,480,481,484,485,487,488,502,506,508,512,515,516,517,518,520,521,524,525,526,532,533,535,539,542,545,546,548,550,551,553,554,555,557,558,571,575,578,579,580,581,584,585,587,588,602,606,608,612,615,616,617,618,620,621,624,625,626,642,645,646,648,660,661,662,664,666,669,693,696,697,699,712,715,716,717,718,750,751,753,754,755,757,758,780,781,784,785,787,788,793,796,797,799,802,806,808,812,815,816,817,818,820,821,824,825,826,842,845,846,848,850,851,853,854,855,857,858,871,875,878,879,880,881,884,885,887,888,932,933,935,939,960,961,962,964,966,969,971,975,978,979,993,996,997,999

  3D (2 0) số:
  206,224,235,242,246,253,260,264,279,297,106,124,135,142,146,153,160,164,179,197

  4D (1 9 9) số
  0060,0061,0062,0064,0080,0081,0084,0085,0088,0333,0335,0353,0355,0358,0971,0979,0997,0999,1971,1979,1997,1999,2160,2161,2162,2164,2171,2179,2180,2181,2184,2185,2188,2533,2535,2553,2555,2558,2580,2581,2584,2585,2588,2806,2808,2816,2817,2818,2842,2846,2848,2853,2855,2858,2880,2881,2884,2885,2888,3060,3061,3062,3064,3080,3081,3084,3085,3088,3424,3426,3460,3461,3462,3464,3480,3481,3484,3485,3488,3606,3608,3616,3617,3618,3624,3626,3642,3646,3648,4333,4335,4353,4355,4358,4971,4979,4997,4999,5242,5246,5248,5260,5261,5262,5264,6333,6335,6353,6355,6358,7060,7061,7062,7064,7080,7081,7084,7085,7088,7242,7246,7248,7260,7261,7262,7264,7333,7335,7353,7355,7358,7606,7608,7616,7617,7618,7624,7626,7642,7646,7648,8242,8246,8248,8260,8261,8262,8264,8971,8979,8997,8999,9060,9061,9062,9064,9080,9081,9084,9085,9088,9160,9161,9162,9164,9171,9179,9180,9181,9184,9185,9188,9424,9426,9460,9461,9462,9464,9480,9481,9484,9485,9488,9806,9808,9816,9817,9818,9842,9846,9848,9853,9855,9858,9880,9881,9884,9885,9888
   
 6. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  2,892
  Được thích:
  30,001
  Điểm thành tích:
  1,907
  2D MB
  20/9 8x7x7x
  21/9 8x7x6x
  22/9 8x7x7x
  23/9 8x7x7x
  24/9 8x7x6x
  25/9 8x7x6x
  26/9 xxxxxx
  27/9 8x7x6x
  28/9 8x7x6x
  29/9 8x7x6x
  30/9
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,61,63,64,65,67,68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,03,04,05,07,08,09,10,11,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,27,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,61,63,64,65,67,68,69,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 5 số)
  00,03,04,05,07,08,09,10,11,13,15,16,17,19,20,22,23,27,29,30,31,32,34,35,36,37,39,41,42,45,50,51,52,53,55,57,58,61,63,64,67,68,69,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99

  3D MẢNG
  01/9 8x7x6x
  02/9 8x7x6x
  03/9 8x7x6x
  04/9 8x7x6x
  05/9 8x7x6x
  06/9 8x7x6x
  07/9 8x7x6x
  08/9 8x7x6x
  09/9 8x7x6x
  10/9 8x7x6x
  11/9 8x7x6x
  12/9 8x7x6x
  13/9 xxxxxx
  14/9 8x7x6x
  15/9 xxxxxx
  16/6 8x8x8x
  17/9 8x7x6x
  18/9 xxxxxx
  19/9 8x7x6x
  20/9 8x8x8x
  21/9 8x7x6x
  22/9 8x7x6x
  23/9 8x7x6x
  24/9 8x7x6x
  25/9 8x7x7x
  26/9 8x7x6x
  27/9 8x7x6x
  29/9 8x7x7x
  30/9
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,18,19,20,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 6 số)
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,70,73,74,75,78,79,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,97,98

  4D MẢNG
  01/9 8x7x6x
  02/9 8x7x6x
  03/9 8x7x7x
  04/9 8x7x6x
  05/9 8x7x6x
  06/9 8x7x6x
  07/9 8x8x8x
  08/9 8x7x6x
  09/9 8x7x6x
  10/9 8x7x6x
  11/9 8x7x6x
  12/9 8x7x6x
  13/9 8x7x7x
  14/9 8x7x6x
  15/9 8x7x6x
  16/9 8x7x6x
  17/9 8x7x6x
  18/9 8x7x6x
  19/9 8x7x6x
  20/9 8x7x6x
  21/9 8x7x6x
  22/9 8x7x6x
  23/9 8x7x6x
  24/9 xxxxxx
  25/9 8x7x6x
  26/9 8x7x6x
  27/9 8x7x6x
  29/9 8x8x8x
  30/9
  (8 8 số)
  00,01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,03,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98
  (6 6 số)
  01,02,03,06,07,08,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42,43,46,47,48,60,61,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98
   
  Ngoctuyet82, transfer, Spa9 thành viên khác Thích điều này.
 7. MoneyCat

  MoneyCat Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  21/1/22
  Bài viết:
  2,892
  Được thích:
  30,001
  Điểm thành tích:
  1,907
  Trưa nhà có đám cưới nên quá đà bạn à
   
 8. Coviu

  Coviu Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  3/3/22
  Bài viết:
  585
  Được thích:
  10,125
  Điểm thành tích:
  1,777
  Tham Gia Event NNC
  1/9 : 9876x
  2/9 : 98765432x
  3/9 : 98x
  4/9 : 98x
  5/9 : 9x
  6/9 : 98765x
  7/9 : xịt lòi mắt
  8/9 : 98765432x
  9/9 : 9876543210x
  10/9 : 98765432x
  11/9 : 987x
  12/9 : 9876x
  13/9 : 9876x
  14/9 : 987654321x
  15/9 : 98765x
  16/9 : 98765x
  17/9 : 987x
  18/9 : 98765432x
  19/9 : 987x
  20/9 : 98765432x
  21/9 : 98x
  22/9 : 9876x
  23/9 : 987654321x
  24/9 : 98x
  25/9 : 987654x
  26/9 : 98765x
  27/9 : 98x
  28/9 : 98x
  29/9 : Xịt
  30/9 : 4 trắng đi 4 đen ae à
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98
  6x
  01,02,04,05,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,27,28,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92
  5x
  02,04,05,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,27,28,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,63,64,65,66,67,70,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89
  4x
  02,04,09,11,12,13,14,15,17,18,19,21,27,31,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,50,52,55,56,57,58,63,65,66,67,70,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89
  3x
  02,04,09,11,12,13,14,15,17,18,19,21,27,32,37,39,43,44,52,57,58,63,65,66,67,70,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89
  2x
  02,11,13,15,18,19,21,27,32,37,39,43,44,52,57,67,70,73,74,76,79,80,81,82,83,85,86,87,89
  1x
  11,13,15,18,19,21,27,32,37,39,43,44,52,57,67,70,73,74,76
  0x
  21,27,32,37,39,43,44,52,57
   
  Ngoctuyet82, transfer, td9a7 thành viên khác Thích điều này.
 9. 24674

  24674 Cao thủ Ketqua.net Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  10/7/23
  Bài viết:
  1,179
  Được thích:
  14,589
  Điểm thành tích:
  1,847
  Ngày 30/9/2023
  TEAM 9 CHỐT MINI GAME SONG KIẾM - HỢP BÍCH - LV6
  2D: 50 số:
  02,03,08,12,15,20,21,22,25,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,43,45,47,48,49,52,53,57,63,66,69,74,75,78,80,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99

  2D: 1 0 số:
  08,15,57,63,75,83,89,93,94,99

  3D: 3 0 0 số:
  102,103,108,112,115,120,121,122,125,128,130,131,132,133,134,135,136,138,139,141,143,145,147,148,149,152,153,157,163,166,169,174,175,178,180,183,184,185,186,188,189,190,191,192,193,194,196,197,198,199,202,203,208,212,215,220,221,222,225,228,230,231,232,233,234,235,236,238,239,241,243,245,247,248,249,252,253,257,263,266,269,274,275,278,280,283,284,285,286,288,289,290,291,292,293,294,296,297,298,299,302,303,308,312,315,320,321,322,325,328,330,331,332,333,334,335,336,338,339,341,343,345,347,348,349,352,353,357,363,366,369,374,375,378,380,383,384,385,386,388,389,390,391,392,393,394,396,397,398,399,402,403,408,412,415,420,421,422,425,428,430,431,432,433,434,435,436,438,439,441,443,445,447,448,449,452,453,457,463,466,469,474,475,478,480,483,484,485,486,488,489,490,491,492,493,494,496,497,498,499,702,703,708,712,715,720,721,722,725,728,730,731,732,733,734,735,736,738,739,741,743,745,747,748,749,752,753,757,763,766,769,774,775,778,780,783,784,785,786,788,789,790,791,792,793,794,796,797,798,799,802,803,808,812,815,820,821,822,825,828,830,831,832,833,834,835,836,838,839,841,843,845,847,848,849,852,853,857,863,866,869,874,875,878,880,883,884,885,886,888,889,890,891,892,893,894,896,897,898,899

  3D: 2 0 số:
  108,115,157,163,175,183,189,193,194,199,308,315,357,363,375,383,389,393,394,399

  4D: 200 số:

  2102,2103,2108,2112,2115,2120,2121,2122,2125,2128,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2138,2139,2141,2143,2145,2147,2148,2149,2152,2153,2157,2163,2166,2169,2174,2175,2178,2180,2183,2184,2185,2186,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2196,2197,2198,2199,2302,2303,2308,2312,2315,2320,2321,2322,2325,2328,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2338,2339,2341,2343,2345,2347,2348,2349,2352,2353,2357,2363,2366,2369,2374,2375,2378,2380,2383,2384,2385,2386,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2396,2397,2398,2399,6102,6103,6108,6112,6115,6120,6121,6122,6125,6128,6130,6131,6132,6133,6134,6135,6136,6138,6139,6141,6143,6145,6147,6148,6149,6152,6153,6157,6163,6166,6169,6174,6175,6178,6180,6183,6184,6185,6186,6188,6189,6190,6191,6192,6193,6194,6196,6197,6198,6199,6302,6303,6308,6312,6315,6320,6321,6322,6325,6328,6330,6331,6332,6333,6334,6335,6336,6338,6339,6341,6343,6345,6347,6348,6349,6352,6353,6357,6363,6366,6369,6374,6375,6378,6380,6383,6384,6385,6386,6388,6389,6390,6391,6392,6393,6394,6396,6397,6398,6399
   
 10. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Thành viên xuất sắc Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  1,186
  Được thích:
  8,398
  Điểm thành tích:
  1,347
  3 DÀN 3D 6xx, 5xx, 4xx
  22/09: Miss
  23/09: 7xx, 6xx
  24/09: 6xx
  25/09: 6xx, 5xx, 4xx
  26/09: 6xx
  27/09: Nghỉ.
  28/09: Miss.
  29/09:6xx, 5xx, 4xx
  30/09:
  (6 9 0 số)
  000,001,002,003,004,006,007,010,011,012,015,016,020,021,022,025,030,031,032,033,035,036,037,038,041,042,043,045,046,047,048,054,057,060,061,062,063,064,065,067,068,070,071,072,074,075,076,077,083,084,085,086,087,088,090,092,093,094,095,100,101,102,103,104,105,107,110,111,112,114,115,116,118,119,120,123,124,126,127,128,131,132,133,134,135,137,139,140,141,142,143,145,147,148,151,152,153,155,156,157,159,160,161,162,163,165,167,168,169,172,174,176,177,178,179,180,181,182,184,185,187,188,189,190,191,192,193,194,196,197,198,200,201,202,203,206,207,208,210,211,213,214,215,216,217,218,219,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,235,239,240,241,242,244,245,246,247,248,250,251,253,255,256,257,264,265,272,273,274,277,280,281,282,283,284,285,286,288,289,290,291,292,293,294,295,297,298,300,303,305,306,308,309,310,311,312,313,314,315,317,318,320,321,322,323,324,325,326,327,330,331,332,334,335,337,338,339,340,342,343,344,345,346,351,352,355,356,357,359,360,362,364,366,367,369,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,383,386,388,389,390,391,393,395,396,397,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,411,413,414,415,416,417,418,420,422,423,424,425,426,427,428,430,431,432,434,435,436,437,438,439,440,441,443,444,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,464,466,467,468,469,470,471,472,475,476,477,478,480,481,482,483,484,485,487,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,509,510,515,516,517,518,519,522,523,525,526,527,529,530,531,534,535,536,537,539,542,543,545,546,548,549,550,551,554,555,556,557,560,561,562,564,565,567,568,569,570,573,574,575,580,581,582,584,585,586,588,589,590,591,592,594,595,596,597,599,600,601,602,603,604,605,606,608,609,610,611,613,614,616,617,619,620,621,624,625,626,627,628,631,632,634,635,636,637,638,639,640,644,645,647,648,651,652,653,654,655,657,659,661,662,668,669,671,672,675,676,679,680,681,682,684,685,686,687,689,691,693,694,695,697,699,700,701,702,703,705,706,707,708,709,711,714,716,718,719,720,721,722,725,728,729,732,733,734,736,737,738,740,741,742,743,744,745,747,749,750,751,753,754,755,756,757,758,759,760,762,763,764,765,766,767,768,769,773,774,776,777,780,781,782,785,787,788,790,792,794,795,796,797,798,799,800,804,806,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,820,821,822,823,825,827,828,829,830,831,833,834,836,837,838,839,841,842,843,844,845,846,847,850,851,852,853,854,855,858,859,860,861,862,865,866,867,868,870,872,874,876,877,879,880,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,901,902,903,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,918,919,920,922,923,924,925,927,930,934,936,937,938,939,940,941,942,943,945,946,947,951,952,953,955,958,959,960,962,964,965,966,967,968,969,970,971,973,974,979,980,982,983,984,986,987,989,990,991,992,995,996,998
  (5 7 0 số)
  000,003,004,006,007,010,011,012,016,020,021,022,025,031,032,033,035,036,037,038,041,042,043,045,046,047,048,054,057,060,061,062,063,064,065,067,068,070,071,072,074,076,083,084,086,090,092,093,094,095,100,101,104,110,111,112,114,115,116,118,119,123,124,126,128,131,132,133,134,135,137,139,140,141,142,145,147,148,152,155,156,157,159,160,161,162,163,165,167,168,177,178,180,181,182,184,185,187,188,189,190,191,192,193,194,196,197,198,200,201,202,203,206,207,208,210,211,213,214,215,216,217,218,219,222,223,224,225,227,228,229,230,232,233,235,239,240,242,244,245,246,247,248,251,253,255,256,257,264,265,272,274,277,280,281,282,283,284,286,288,289,290,291,292,293,294,295,297,298,303,305,306,308,311,313,314,315,320,321,322,323,324,325,332,335,337,338,339,340,342,343,344,345,346,351,352,355,356,357,359,362,364,366,369,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,383,386,388,389,390,391,395,396,397,400,401,403,404,406,407,408,409,411,413,414,415,416,417,418,420,422,423,424,425,426,427,428,431,432,435,436,437,438,439,440,443,444,447,449,450,451,453,454,455,456,457,459,461,464,466,467,468,469,470,471,472,475,476,477,480,481,482,483,484,485,487,496,497,498,499,501,504,506,509,510,515,517,518,519,522,525,526,530,531,534,535,536,539,542,543,545,546,548,549,551,554,555,556,557,560,561,562,564,565,568,569,570,573,574,575,580,581,584,585,586,588,589,590,592,594,595,596,600,601,602,603,604,605,608,609,611,614,616,617,619,621,624,625,626,627,628,631,634,635,636,637,638,639,640,645,647,648,651,652,653,655,657,659,662,668,669,671,672,675,676,679,680,681,682,684,685,686,687,689,691,693,694,695,697,699,700,701,702,703,705,707,708,709,711,714,718,719,721,722,725,728,729,732,733,734,736,738,740,741,742,744,747,749,750,754,755,756,757,758,759,760,764,765,766,767,768,769,773,774,777,780,781,782,785,787,788,790,792,795,796,799,800,804,806,808,809,810,812,814,815,816,817,818,821,822,827,828,829,831,833,837,841,842,844,845,846,847,850,851,852,853,854,855,858,859,860,862,865,866,867,868,870,872,876,877,879,880,883,884,886,887,889,890,891,892,893,894,896,897,899,901,902,905,906,907,908,909,910,911,913,914,915,918,919,920,922,923,924,925,927,930,936,937,938,939,940,941,942,943,945,946,947,951,952,953,959,960,962,967,968,971,973,974,979,980,982,983,984,986,987,989,990,991,992,998
  (4 6 2 số)
  000,003,006,007,011,012,016,021,022,025,031,032,033,035,038,041,042,043,045,046,047,048,054,060,061,062,064,065,068,070,071,072,076,083,084,090,092,093,100,110,112,114,115,116,118,119,124,126,131,132,133,134,135,137,139,140,142,147,148,152,155,156,157,160,161,162,163,167,168,178,181,182,184,185,187,188,190,191,192,194,197,198,200,201,202,203,206,207,208,210,211,213,215,216,217,218,222,224,225,227,228,229,230,232,233,235,239,240,242,244,245,246,247,248,251,253,255,256,257,264,265,272,277,280,281,282,283,284,286,288,289,290,292,294,295,297,298,303,308,313,314,315,320,321,322,323,324,325,337,339,340,342,343,344,345,351,352,355,356,357,359,364,366,369,371,372,373,374,376,383,386,388,389,390,391,395,396,397,400,401,403,404,406,407,408,409,411,414,415,416,417,418,420,422,425,426,427,428,431,432,435,436,437,438,439,444,447,450,451,453,454,456,459,461,464,466,467,468,470,471,472,475,476,480,481,482,484,487,496,497,499,501,504,506,510,515,517,518,519,522,525,526,530,531,534,535,536,539,542,545,546,548,549,551,554,555,556,557,560,562,564,565,568,569,570,574,575,580,581,584,585,586,588,589,590,592,595,596,601,603,604,605,608,609,614,617,619,621,624,625,626,627,628,634,635,638,640,645,648,652,653,655,657,662,668,669,671,672,675,676,679,680,681,682,684,687,689,691,693,694,695,699,701,702,703,705,707,708,709,711,714,718,719,721,725,732,733,734,736,738,740,741,742,744,747,750,754,755,756,757,759,760,764,765,766,767,768,769,774,777,780,781,782,785,787,788,790,792,795,796,799,800,804,806,808,809,812,814,815,816,817,818,821,822,827,828,829,831,833,837,845,846,847,850,851,852,853,854,855,858,860,862,865,866,868,872,876,883,886,887,889,890,891,892,894,896,901,905,906,907,908,909,910,911,913,914,915,918,919,920,922,923,924,925,927,930,936,937,938,940,941,942,943,945,946,947,952,953,959,960,962,971,974,979,982,983,984,986,990,991,992,998
   
 11. Lodekhoahoc

  Lodekhoahoc Lính mới 3ketqua.net

  Tham gia:
  15/3/20
  Bài viết:
  936
  Được thích:
  4,631
  Điểm thành tích:
  1,657
  Chén 3d, 3d đơn 4c. Tóhiba đồng già mis khu laoij ngày cuối
   
  Ngoctuyet82, transfer, td9a2 thành viên khác Thích điều này.
 12. Vunuthangay9358

  Vunuthangay9358 Thành viên xuất sắc Hay không bằng hên Cư dân 3ketqua.net

  Tham gia:
  24/4/23
  Bài viết:
  1,186
  Được thích:
  8,398
  Điểm thành tích:
  1,347
  "Khi ta đến chỉ là nơi đất ở
  Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
  Tạm biệt tháng 9. Tạm biệt NNC để dọn qua nhà mới.
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net