TAM LÔ VÀ DÀN 7X

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 21/9/23.

Lượt xem: 10,493

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,77,78,79,81,82,83,86,88,89,
  90,91,92,93,94,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,22,24,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,61,62,63,67,68,69,
  70,74,75,76,77,78,79,81,83,86,
  90,91,92,93,94,98,99,
  Dan 6x:
  02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,18,22,24,26,27,
  28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,
  39,40,42,44,45,46,48,49,50,51,
  52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,
  67,68,70,74,75,76,77,78,79,83,
  86,90,91,92,93,94,98,99,
  Dan 5x:
  02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,
  14,16,17,18,22,24,26,27,28,29,
  30,31,32,33,35,36,38,39,40,44,
  45,46,48,49,51,53,54,56,58,59,
  61,63,67,68,70,74,75,76,77,79,
  83,86,90,92,93,94,98,99,
  Dan 4x:
  03,04,05,06,08,11,12,13,14,16,
  17,18,22,24,26,27,28,29,30,32,
  33,35,36,38,39,40,44,45,46,51,
  53,54,56,59,61,68,70,74,75,76,
  79,83,86,90,92,93,98,99,
  Dan 3x:
  03,04,06,08,11,12,13,16,17,18,
  24,26,27,28,30,32,33,35,38,39,
  40,45,46,51,53,54,56,59,61,68,
  70,74,76,79,86,93,98,99,
  Dan 2x:
  04,06,08,11,12,13,17,18,30,32,
  33,35,39,40,45,51,56,59,61,68,
  70,74,76,79,86,93,98,99,
  Dan 1x:
  06,08,17,18,30,32,33,35,39,51,
  59,68,74,79,86,93,98,99,
  Dan 0x:
  06,08,30,35,39,79,93,99,
   
  Binguyen68, Sheep13Hung1969 Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 30/09/2023
  CHỐT 3 CON: 50,51,52
   
  Muttay thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,
  47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,40,41,42,43,45,47,
  48,49,51,52,55,56,57,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
  74,75,76,77,82,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,05,09,10,13,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,
  41,42,43,47,48,49,51,52,55,56,
  57,60,61,62,64,65,66,67,68,70,
  71,72,74,75,76,77,82,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,97,98,
  Dan 5x:
  01,02,03,04,05,09,10,13,15,16,
  17,20,21,22,23,24,26,28,31,32,
  33,34,36,37,38,40,41,42,43,47,
  48,51,52,55,56,60,61,62,64,65,
  66,67,68,70,71,72,75,76,77,86,
  88,90,91,92,93,94,97,98,
  Dan 4x:
  01,02,05,09,10,13,15,17,20,21,
  22,23,24,26,31,33,34,36,37,40,
  41,42,43,47,48,51,52,55,56,60,
  61,62,65,66,67,68,70,71,75,77,
  86,88,90,91,92,94,97,98,
  Dan 3x:
  01,02,05,09,10,15,17,20,21,22,
  24,26,31,33,36,37,41,42,47,52,
  56,61,62,65,66,67,68,70,71,75,
  77,86,88,90,91,92,94,98,
  Dan 2x:
  02,05,10,15,17,21,22,24,31,36,
  37,41,42,47,52,56,61,62,66,68,
  71,75,77,88,90,91,92,98,
  Dan 1x:
  02,05,10,15,21,24,36,37,41,42,
  47,52,56,66,71,90,92,98,
  Dan 0x:
  10,15,37,42,47,56,71,98,
   
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 01/10/2023
  CHỐT 3 CON: 50,51,52
  LÀM LẠI
   
  Muttay thích bài này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,10,11,13,14,
  16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,59,60,
  61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,05,10,13,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,59,60,61,62,64,67,68,69,
  71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,05,10,13,19,20,21,
  22,24,25,27,28,30,31,33,34,35,
  36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,59,60,61,62,
  64,67,69,71,73,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,03,04,05,13,20,21,22,24,28,
  30,31,33,34,35,36,37,38,40,41,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,59,60,61,64,67,69,71,73,75,
  76,78,80,81,82,83,84,87,88,89,
  90,91,92,93,94,96,97,99,
  Dan 4x:
  01,03,04,05,13,22,24,28,30,31,
  33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,
  45,46,47,48,49,51,52,53,59,60,
  61,64,67,71,78,80,82,83,84,88,
  89,90,91,92,94,96,97,99,
  Dan 3x:
  01,03,05,13,22,24,28,30,31,35,
  36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,59,60,61,64,71,78,
  80,82,83,88,90,91,94,99,
  Dan 2x:
  01,03,05,13,28,31,35,36,37,38,
  41,43,45,46,49,51,52,59,61,64,
  71,82,83,88,90,91,94,99,
  Dan 1x:
  01,28,31,37,38,41,46,49,51,52,
  59,61,64,71,83,88,94,99,
  Dan 0x:
  28,37,46,49,59,64,88,99,
   
  Tutin666888, Sheep13, Binguyen682 thành viên khác Thích điều này.
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 02/10/2023
  CHỐT 3 CON: 60,61,62
   
  Caothuthieulam thích bài này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,06,07,08,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
  24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,41,43,44,45,46,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,
  81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,06,07,08,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,41,43,44,45,46,49,50,51,
  52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,71,75,76,77,79,
  80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,03,06,07,08,11,12,13,14,
  15,16,17,19,22,23,24,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  43,44,45,49,50,51,52,53,55,57,
  59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,
  71,76,77,80,81,83,84,85,88,89,
  90,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,03,06,07,08,11,13,14,15,
  16,17,19,22,23,27,28,30,31,32,
  33,35,36,37,38,39,41,43,44,45,
  49,50,51,52,53,55,57,59,61,62,
  64,65,68,69,71,76,77,80,81,84,
  89,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 4x:
  00,03,06,07,13,14,15,16,19,22,
  28,30,31,32,33,35,37,38,39,41,
  43,44,45,50,51,52,53,55,57,59,
  61,62,64,65,68,69,76,77,80,81,
  84,89,92,93,94,96,98,99,
  Dan 3x:
  00,03,06,07,14,19,28,30,31,32,
  33,35,37,38,39,43,44,45,50,52,
  55,57,59,61,62,64,65,68,76,77,
  81,89,92,93,94,96,98,99,
  Dan 2x:
  03,07,19,30,31,32,33,35,37,38,
  39,44,45,50,52,57,59,61,62,64,
  76,77,81,89,92,93,96,99,
  Dan 1x:
  03,30,32,33,35,37,44,45,50,52,
  57,59,81,89,92,93,96,99,
  Dan 0x:
  30,33,37,52,57,59,96,99,
   
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 03/10/2023
  CHỐT 3 CON: 25,26,27
   
  Caothuthieulam thích bài này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 8x:
  00,01,03,05,06,09,11,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 7x:
  05,06,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,84,85,86,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 6x:
  05,06,14,15,16,17,18,19,20,22,
  23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,43,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,77,78,79,80,82,84,85,86,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 5x:
  06,15,16,17,18,19,20,22,23,24,
  25,26,27,28,29,32,33,35,36,37,
  38,39,40,43,47,48,49,50,52,53,
  54,55,57,58,59,65,66,67,68,69,
  70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,
  82,84,86,91,92,94,96,97,
  Dan 4x:
  06,15,16,17,18,19,20,23,24,25,
  26,28,32,33,35,38,39,40,43,47,
  48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,
  65,66,67,68,69,70,71,75,78,79,
  82,84,86,91,92,94,96,97,
  Dan 3x:
  16,17,18,19,20,23,24,25,28,32,
  33,39,40,43,47,48,49,50,52,54,
  55,57,59,65,66,67,68,69,70,71,
  75,78,79,84,86,94,96,97,
  Dan 2x:
  16,17,18,20,24,25,33,39,40,43,
  47,48,49,54,55,57,59,65,68,69,
  70,71,75,78,84,86,94,97,
  Dan 1x:
  18,20,39,40,43,47,48,49,54,55,
  57,59,70,75,78,84,94,97,
  Dan 0x:
  40,47,54,57,78,84,94,97,
   
  Caothuthieulam, nghiasm, Binguyen68 and 1 người khác Thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 04/10/2023
  CHỐT 3 CON: 06,07,08
   
  CaothuthieulamMuttay thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,03,05,06,09,10,11,12,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,
  38,39,43,45,46,48,49,50,51,52,
  61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,03,05,09,11,12,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,
  28,29,30,31,33,35,36,38,43,45,
  48,49,50,51,52,61,62,64,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,03,05,09,12,14,15,16,17,18,
  20,21,22,23,25,26,27,28,31,33,
  35,36,43,45,49,50,52,61,62,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  78,79,83,84,85,86,87,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 4x:
  00,03,05,15,16,17,18,21,22,23,
  26,27,28,31,33,35,36,43,45,49,
  50,52,61,62,64,66,67,68,70,71,
  72,73,74,78,79,83,84,86,87,89,
  90,91,93,94,95,96,97,99,
  Dan 3x:
  00,03,05,15,17,18,21,22,23,26,
  28,31,33,43,49,52,61,66,67,68,
  70,71,72,73,74,78,79,83,84,86,
  87,89,91,93,94,96,97,99,
  Dan 2x:
  00,05,17,21,22,26,28,31,43,49,
  52,61,66,67,70,71,72,73,74,79,
  86,89,91,93,94,96,97,99,
  Dan 1x:
  00,05,21,22,26,28,31,43,52,61,
  72,73,74,86,91,94,96,99,
  Dan 0x:
  26,31,43,52,61,86,94,99,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 05/10/2023
  CHỐT 3 CON: 01,10,02
   
  CaothuthieulamMuttay thích điều này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,
  88,90,91,92,93,94,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,
  86,87,90,92,93,94,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,
  23,24,32,33,34,35,36,37,40,41,
  42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,
  54,55,57,58,59,60,61,69,70,71,
  72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,
  85,86,87,92,93,94,98,99,
  Dan 5x:
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,
  24,32,33,35,37,41,42,47,49,50,
  51,53,54,55,57,58,60,61,69,70,
  71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,
  83,85,87,92,93,94,98,99,
  Dan 4x:
  02,04,05,06,07,10,11,12,15,16,
  18,19,20,21,22,23,24,32,33,35,
  37,41,42,47,49,50,53,54,55,57,
  58,69,70,71,74,75,76,77,79,80,
  83,85,87,92,93,94,98,99,
  Dan 3x:
  02,05,06,07,10,11,12,15,16,20,
  21,22,24,32,35,37,41,42,47,49,
  50,53,55,57,58,69,71,74,75,77,
  79,80,85,87,92,93,98,99,
  Dan 2x:
  05,06,10,11,15,16,20,22,24,32,
  37,41,42,47,50,55,58,69,71,75,
  77,79,80,85,87,92,93,99,
  Dan 1x:
  06,10,16,24,32,37,41,42,50,55,
  69,77,79,85,87,92,93,99,
  Dan 0x:
  06,10,16,24,42,79,85,99,
   
  Caothuthieulam, Binguyen68Sheep13 Thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 06/10/2023
  CHỐT 3 CON: 60,61,62
   
  Caothuthieulam thích bài này.
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,35,36,37,38,39,41,43,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,35,36,37,38,43,44,45,46,
  47,48,50,51,52,53,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,
  76,77,78,79,80,83,86,87,88,89,
  90,91,93,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,
  13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,
  25,26,28,29,30,31,32,33,35,36,
  37,38,43,44,46,47,48,51,52,53,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,
  73,74,75,76,77,79,80,83,86,87,
  88,89,91,95,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,13,
  15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,
  28,30,31,32,33,36,37,38,43,44,
  46,48,51,52,53,61,62,63,64,66,
  67,68,69,73,74,75,76,77,79,80,
  83,86,87,91,95,96,97,99,
  Dan 4x:
  01,02,03,04,05,06,09,10,13,16,
  18,19,21,22,24,25,26,28,30,31,
  32,33,37,38,43,48,51,52,53,61,
  62,63,64,66,68,69,74,75,76,79,
  80,83,86,91,95,96,97,99,
  Dan 3x:
  03,04,06,09,10,13,16,19,21,24,
  26,28,30,31,32,33,38,48,51,52,
  61,62,63,64,66,68,69,74,75,76,
  79,80,86,91,95,96,97,99,
  Dan 2x:
  03,04,09,10,13,16,19,21,24,26,
  28,31,32,33,51,52,63,64,66,68,
  69,74,76,79,86,91,95,99,
  Dan 1x:
  03,04,09,10,16,19,28,31,32,33,
  51,66,69,74,79,91,95,99,
  Dan 0x:
  09,19,28,69,74,91,95,99,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 07/10/2023
  CHỐT 3 CON: 86,87,88
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,
  35,36,37,38,40,41,42,44,45,47,
  48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,
  90,91,92,93,95,96,97,98,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
  23,24,27,29,30,31,33,35,36,37,
  38,40,41,44,47,48,49,50,51,52,
  54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,
  88,89,90,91,93,95,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,09,10,11,12,
  13,15,16,18,19,21,22,23,24,27,
  29,30,31,33,35,36,37,38,40,44,
  47,48,49,50,51,52,54,55,56,60,
  62,63,64,65,66,67,68,71,73,74,
  75,76,77,79,80,81,82,83,84,86,
  87,88,89,91,93,95,97,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,09,10,11,12,13,15,
  16,19,21,22,23,27,29,30,31,33,
  35,36,40,44,47,48,49,50,51,52,
  54,55,56,60,63,64,65,66,67,68,
  71,73,74,75,76,77,79,81,82,83,
  84,87,88,89,93,95,97,98,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,09,11,13,15,16,19,
  21,27,29,30,31,33,35,36,47,48,
  49,50,51,52,54,55,56,63,64,65,
  66,67,68,71,73,74,77,79,81,82,
  84,87,88,89,93,95,97,98,
  Dan 3x:
  00,01,02,03,11,13,16,19,21,27,
  30,31,33,35,36,47,48,49,50,51,
  52,55,56,63,64,65,66,68,71,73,
  74,77,79,84,88,93,97,98,
  Dan 2x:
  00,01,03,11,13,16,19,21,30,31,
  35,36,47,50,51,52,55,56,63,64,
  65,66,68,74,77,79,88,98,
  Dan 1x:
  01,19,21,35,36,47,50,52,55,56,
  63,64,65,68,77,79,88,98,
  Dan 0x:
  19,21,50,52,55,63,79,98,
   
  son80, Binguyen68Sheep13 Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 08/10/2023
  CHỐT 3 CON: 14,41,51
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,
  47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  15,16,21,22,23,24,25,26,27,28,
  29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,
  40,42,43,44,47,48,50,53,54,55,
  56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,
  69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,86,87,88,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,05,06,07,08,15,16,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,38,39,40,42,43,44,
  47,53,54,56,59,60,61,62,63,64,
  65,67,69,70,71,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,86,87,88,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,02,03,05,06,07,08,15,16,21,
  22,23,24,25,27,28,29,30,31,34,
  35,39,40,43,44,47,53,54,59,60,
  61,62,63,64,65,67,69,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,86,87,88,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 4x:
  02,03,05,06,07,08,15,21,22,23,
  25,27,28,29,31,34,35,40,43,44,
  47,53,54,60,63,64,65,67,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,87,88,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 3x:
  02,03,05,07,08,15,21,22,23,25,
  28,29,31,34,35,40,53,60,63,64,
  65,67,73,74,75,78,80,81,82,87,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 2x:
  02,03,05,08,15,21,22,23,31,34,
  35,40,53,64,65,74,75,78,80,81,
  82,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 1x:
  02,03,05,15,31,35,40,64,65,74,
  75,78,81,95,96,97,98,99,
  Dan 0x:
  03,15,31,64,81,96,98,99,
   
  Binguyen68, PhatTai_8386Sheep13 Thích điều này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 09/10/2023
  CHỐT 3 CON: 94,95,96
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net