TAM LÔ VÀ DÀN 7X

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 21/9/23.

Lượt xem: 10,451

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,
  23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,74,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,
  23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,
  68,69,74,76,78,79,80,81,82,83,
  88,89,91,94,95,96,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,20,21,22,23,25,27,
  28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,
  62,63,64,68,74,76,78,79,80,81,
  82,83,89,94,95,96,97,98,
  Dan 5x:
  00,01,03,04,05,07,09,10,11,13,
  14,15,20,21,22,23,25,27,28,30,
  31,32,34,37,38,39,40,41,43,44,
  45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,59,62,63,68,74,76,78,79,
  80,82,83,89,95,96,97,98,
  Dan 4x:
  00,01,03,07,10,11,14,15,20,21,
  23,25,27,28,30,31,34,37,38,39,
  40,43,44,45,47,48,49,50,51,53,
  54,55,56,57,59,62,63,68,74,76,
  79,80,82,89,95,96,97,98,
  Dan 3x:
  00,01,07,10,11,14,15,21,23,25,
  30,31,34,38,39,40,43,44,45,47,
  48,49,53,54,55,57,59,63,68,74,
  76,79,80,82,89,96,97,98,
  Dan 2x:
  00,10,11,15,21,23,25,31,34,39,
  40,45,47,48,49,54,55,57,59,63,
  68,76,79,82,89,96,97,98,
  Dan 1x:
  00,11,23,31,39,40,45,47,48,49,
  55,57,63,76,89,96,97,98,
  Dan 0x:
  11,40,47,48,55,63,97,98,
   
  PhatTai_8386, MuttaySheep13 Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 10/10/2023
  CHỐT 3 CON: 94,95,96
   
  Muttay thích bài này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,48,50,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,
  91,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,16,20,22,23,24,25,
  26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,52,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,68,69,70,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,
  90,91,93,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,06,09,11,12,
  13,14,16,20,22,23,24,25,26,29,
  30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,
  42,44,45,46,52,54,55,56,57,59,
  60,61,62,63,64,65,66,69,70,74,
  75,76,77,79,80,81,82,84,85,88,
  89,90,91,93,95,96,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,09,11,12,14,
  16,22,24,26,29,30,31,32,33,34,
  35,37,39,40,41,42,45,46,52,54,
  57,59,60,61,62,63,64,65,66,69,
  70,74,75,76,77,81,82,84,85,88,
  89,90,91,93,95,96,98,99,
  Dan 4x:
  01,02,03,04,09,11,12,14,16,22,
  24,26,29,30,31,32,33,34,35,39,
  40,41,42,45,46,52,54,59,60,61,
  62,63,64,65,66,69,74,76,77,82,
  85,88,90,91,95,96,98,99,
  Dan 3x:
  01,02,03,04,09,11,12,14,16,22,
  26,30,32,33,34,41,42,45,46,52,
  59,60,61,62,64,65,66,69,74,76,
  77,88,90,91,95,96,98,99,
  Dan 2x:
  01,02,03,09,11,12,16,22,26,32,
  33,41,42,45,46,60,61,65,66,74,
  76,77,90,91,95,96,98,99,
  Dan 1x:
  03,11,12,22,32,33,41,42,45,61,
  65,66,74,76,77,91,96,99,
  Dan 0x:
  32,41,42,65,74,77,91,99,
   
  PhatTai_8386, Binguyen68, Muttay and 1 người khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 11/10/2023
  CHỐT 3 CON: 06,07,08
   
  Binguyen68Muttay thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,
  21,22,23,26,27,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,71,72,75,77,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,
  22,26,27,29,30,31,32,34,35,36,
  37,39,40,41,43,44,45,46,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,66,68,71,72,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  12,13,15,16,17,18,21,22,26,27,
  29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,
  41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,59,60,63,65,66,68,71,
  72,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,97,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  12,16,17,21,22,26,27,29,30,31,
  32,34,35,36,37,39,40,41,43,44,
  46,48,49,50,52,53,55,56,57,59,
  60,65,66,68,71,72,81,82,83,85,
  87,89,90,93,94,95,97,99,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  12,16,17,22,26,27,30,31,32,34,
  35,36,37,39,41,43,44,46,48,49,
  52,53,55,56,57,59,60,66,68,71,
  72,83,85,90,94,95,97,99,
  Dan 3x:
  01,04,05,07,08,09,12,16,22,26,
  27,30,31,32,34,35,37,39,41,43,
  44,46,48,49,52,53,57,59,60,66,
  68,71,72,83,85,94,95,99,
  Dan 2x:
  01,04,05,07,12,16,22,26,27,30,
  31,32,34,35,37,39,43,46,49,53,
  57,59,60,68,71,72,95,99,
  Dan 1x:
  01,04,07,16,26,27,31,34,35,37,
  39,46,49,53,57,59,95,99,
  Dan 0x:
  01,07,16,27,31,35,57,99,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 12/10/2023
  CHỐT 3 CON: 67,68,69 hoặc 66
   
  Muttay thích bài này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,
  32,33,34,35,40,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,28,29,30,32,33,34,35,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,68,69,70,72,73,74,76,
  77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,
  12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  28,29,30,33,34,35,42,44,46,47,
  48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,
  60,61,63,64,65,66,68,69,70,72,
  73,74,77,78,79,81,82,83,84,85,
  87,88,89,90,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,02,04,05,06,07,08,09,11,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,28,29,
  30,33,34,35,42,44,46,48,49,53,
  54,55,56,57,58,60,61,63,65,66,
  68,69,70,77,78,79,81,82,83,85,
  87,88,89,90,96,97,98,99,
  Dan 4x:
  00,04,05,08,09,11,15,16,17,18,
  19,21,22,28,29,30,34,35,42,44,
  46,48,49,53,56,57,58,61,65,66,
  68,69,70,77,78,79,81,82,83,85,
  87,88,89,90,96,97,98,99,
  Dan 3x:
  00,04,05,08,15,16,18,19,21,22,
  28,29,30,42,44,46,48,49,53,61,
  65,66,68,69,78,79,81,82,83,85,
  87,88,89,90,96,97,98,99,
  Dan 2x:
  05,08,15,16,18,21,22,28,29,44,
  46,48,53,66,68,69,78,79,81,83,
  85,88,89,90,96,97,98,99,
  Dan 1x:
  15,18,21,28,29,46,48,66,68,69,
  78,79,83,85,89,96,97,99,
  Dan 0x:
  15,21,28,78,79,89,97,99,
   
  Binguyen68, Sheep13Muttay Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 13/10/2023
  CHỐT 3 CON: 18,81,91
   
  Binguyen68 thích bài này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,
  33,37,38,39,40,44,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,28,29,30,37,38,39,
  40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,85,87,88,89,
  91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,05,06,07,09,13,15,16,
  17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,
  30,37,38,39,40,45,46,47,48,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,85,87,88,
  89,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  02,03,06,09,13,15,16,17,19,20,
  24,25,28,30,37,39,40,45,46,48,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,85,87,
  88,89,92,93,94,97,98,99,
  Dan 4x:
  03,06,09,13,17,19,20,25,28,30,
  37,39,40,45,46,48,50,51,52,54,
  55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,
  68,70,72,73,74,75,76,78,85,87,
  88,89,92,93,94,97,98,99,
  Dan 3x:
  03,09,17,19,25,28,37,40,45,46,
  50,51,52,54,55,57,61,62,63,65,
  66,67,70,72,73,74,76,78,85,87,
  88,89,92,93,94,97,98,99,
  Dan 2x:
  03,09,17,19,25,28,37,40,45,46,
  50,51,52,54,55,57,61,63,65,66,
  70,73,76,78,87,88,94,99,
  Dan 1x:
  03,09,19,25,28,37,45,46,50,51,
  52,55,65,73,78,87,88,99,
  Dan 0x:
  03,28,37,45,73,78,87,99,
   
  Binguyen68, MuttaySheep13 Thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 14/10/2023
  CHỐT 3 CON: 14,15,16
  THAM KHẢ0: 62,63,64
   
  Binguyen68Muttay thích điều này.
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,
  87,88,90,91,93,95,97,98,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,38,39,41,43,44,47,
  48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,
  60,62,63,64,65,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,80,83,84,
  85,86,87,90,91,93,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,23,24,
  25,27,28,29,30,31,32,34,36,38,
  39,41,43,44,47,48,50,52,54,55,
  56,57,58,59,60,62,63,64,65,68,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,
  83,85,86,87,90,91,97,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,16,17,18,19,20,24,25,
  27,28,29,30,31,32,36,38,39,41,
  43,44,48,50,56,57,58,60,62,63,
  64,65,68,70,71,73,74,75,76,77,
  78,80,86,87,90,91,97,98,
  Dan 4x:
  00,01,02,04,06,08,10,11,13,14,
  16,17,18,19,20,25,28,29,30,31,
  32,36,38,39,44,48,57,58,60,62,
  63,64,65,68,70,71,73,74,75,77,
  78,80,86,87,90,91,97,98,
  Dan 3x:
  02,04,06,08,10,13,16,17,18,19,
  20,25,28,29,30,31,32,36,38,39,
  48,58,60,62,63,64,65,70,71,73,
  75,77,78,80,86,90,97,98,
  Dan 2x:
  02,04,06,10,16,17,18,20,28,29,
  30,31,32,36,48,62,63,64,70,71,
  73,75,78,80,86,90,97,98,
  Dan 1x:
  02,06,17,20,28,29,31,32,36,70,
  71,75,78,80,86,90,97,98,
  Dan 0x:
  06,28,29,36,70,75,78,98,
   
  Binguyen68, Sheep13Muttay Thích điều này.
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 15/10/2023
  CHỐT 3 CON: 26,27,28
   
  Muttay thích bài này.
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,
  23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,
  37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,
  49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,06,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,
  25,30,31,32,33,34,35,37,38,39,
  42,43,44,45,49,50,52,53,54,55,
  58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,
  69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 6x:
  00,02,03,06,10,13,14,15,16,17,
  18,20,21,22,23,24,25,30,31,32,
  33,34,37,38,39,43,44,45,49,50,
  52,53,54,55,58,59,60,61,64,65,
  66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 5x:
  00,02,06,10,13,14,15,16,17,18,
  20,22,23,25,30,31,32,33,34,37,
  39,44,45,52,53,54,55,58,59,60,
  61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,
  74,76,80,81,83,84,85,86,87,88,
  89,91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 4x:
  00,02,06,15,16,17,18,20,23,25,
  30,31,32,34,39,44,45,52,53,54,
  58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,
  71,72,73,74,76,80,81,83,84,85,
  86,89,91,92,94,96,97,99,
  Dan 3x:
  00,02,06,16,17,18,23,25,30,31,
  34,39,44,45,52,53,54,58,60,61,
  64,65,67,68,69,71,72,73,76,81,
  85,86,91,92,94,96,97,99,
  Dan 2x:
  00,02,06,17,18,23,25,30,31,39,
  44,45,53,60,61,64,67,68,71,72,
  73,81,86,91,92,94,97,99,
  Dan 1x:
  00,02,06,18,30,31,39,53,61,64,
  67,68,71,81,86,94,97,99,
  Dan 0x:
  30,39,61,64,71,86,94,99,
   
  Binguyen68, MuttaySheep13 Thích điều này.
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 16/10/2023
  CHỐT 3 CON: 14,15,16
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,44,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,
  78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,
  48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,
  59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,
  77,78,79,81,83,85,86,87,88,89,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
  13,14,15,16,17,18,20,21,23,25,
  26,27,29,30,31,33,35,36,37,38,
  39,42,44,48,49,50,51,52,53,55,
  57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,
  68,69,77,78,79,81,83,85,86,87,
  89,91,92,93,95,96,98,99,
  Dan 5x:
  00,03,04,05,06,07,08,09,11,14,
  15,16,18,20,21,23,25,26,27,29,
  30,31,33,35,36,37,38,42,44,48,
  49,50,51,52,55,57,58,59,61,63,
  66,67,68,69,77,79,81,83,85,86,
  87,89,91,92,93,95,96,99,
  Dan 4x:
  00,06,07,08,09,11,14,15,16,18,
  23,25,26,27,29,31,33,35,36,38,
  42,44,48,49,51,55,57,58,59,63,
  66,67,68,69,77,79,81,83,85,86,
  87,89,91,92,93,95,96,99,
  Dan 3x:
  06,07,08,09,11,14,15,16,18,23,
  25,26,27,31,33,35,36,38,42,44,
  49,51,58,66,69,77,81,83,85,86,
  87,89,91,92,93,95,96,99,
  Dan 2x:
  06,07,09,11,14,15,16,18,23,25,
  26,27,33,35,36,44,49,51,58,66,
  69,77,83,89,92,95,96,99,
  Dan 1x:
  07,09,11,14,16,18,23,26,35,44,
  58,69,77,83,89,95,96,99,
  Dan 0x:
  09,14,18,23,44,69,77,99,
   
  Binguyen68, MuttaySheep13 Thích điều này.
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 17/10/2023
  CHỐT 3 CON: 62,63,64
   
  Binguyen68Muttay thích điều này.
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,12,
  15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,29,30,31,33,34,35,36,37,38,
  39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,15,16,
  20,21,22,23,25,26,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,68,69,70,71,73,74,75,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,
  91,92,93,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,01,02,03,05,06,07,15,16,20,
  21,22,23,25,26,29,30,31,34,35,
  36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,
  48,51,52,53,54,55,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,
  74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,91,92,95,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,01,02,03,05,06,07,16,20,21,
  22,23,25,26,29,31,34,35,36,37,
  38,39,41,43,45,46,47,48,51,52,
  53,55,57,58,61,62,63,64,65,66,
  68,69,71,74,75,78,79,81,82,83,
  84,85,86,91,92,95,96,99,
  Dan 4x:
  00,01,02,03,05,06,07,20,22,23,
  25,26,29,31,35,36,37,41,43,46,
  47,48,51,52,53,55,58,61,62,64,
  65,66,68,69,71,74,75,78,81,82,
  83,84,85,86,92,95,96,99,
  Dan 3x:
  00,01,02,03,05,06,07,20,22,23,
  25,26,29,31,37,46,51,52,55,58,
  61,62,64,65,68,69,71,74,75,78,
  81,82,84,85,86,95,96,99,
  Dan 2x:
  02,05,06,07,20,22,23,26,29,31,
  46,52,55,58,61,62,64,65,68,69,
  74,75,82,84,85,86,96,99,
  Dan 1x:
  02,05,06,22,23,29,31,46,52,61,
  64,65,68,84,85,86,96,99,
  Dan 0x:
  05,22,52,61,65,85,86,99,
   
  giolao, Binguyen68, Thuanlc2019 and 1 người khác Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 18/10/2023
  CHỐT 3 CON: 61,62,63
   
  giolao, PhatTai_8386Muttay Thích điều này.
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 8x:
  00,02,03,04,07,08,10,11,12,15,
  16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 7x:
  00,02,03,04,07,10,11,16,17,18,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,
  55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,79,80,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 6x:
  00,02,03,04,07,10,11,16,17,18,
  20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,
  33,37,38,39,40,41,42,43,46,47,
  48,50,53,55,56,57,59,60,61,62,
  63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,
  75,76,80,83,84,85,86,87,88,89,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 5x:
  00,03,04,10,11,16,18,20,21,23,
  24,25,26,29,30,32,37,38,39,40,
  41,42,43,48,50,53,55,56,57,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,73,74,75,80,83,84,85,87,88,
  89,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 4x:
  03,04,10,11,16,18,20,21,25,26,
  29,32,37,38,39,40,42,43,48,50,
  53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,
  66,67,68,70,73,75,80,83,84,87,
  88,89,92,93,94,95,97,99,
  Dan 3x:
  03,04,10,18,20,21,26,29,32,37,
  38,39,42,43,48,53,55,57,59,60,
  61,62,64,66,67,68,70,75,80,83,
  84,87,88,89,92,93,95,99,
  Dan 2x:
  04,10,18,20,26,29,32,37,38,39,
  42,43,48,57,59,60,64,66,67,68,
  83,84,87,88,92,93,95,99,
  Dan 1x:
  04,10,26,32,37,39,43,57,60,64,
  66,68,83,84,87,88,93,99,
  Dan 0x:
  10,57,60,64,87,88,93,99,
   
  giolao, Binguyen68, Sheep13 and 1 người khác Thích điều này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,646
  Được thích:
  120,172
  Điểm thành tích:
  2,487
  XSMB NGÀY 19/10/2023
  CHỐT 3 CON: 61,62,63
   
  giolaoMuttay thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net