TOPIC CHỐT 6 CHẠM THÁNG 11-12-01

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 1/11/23.

Lượt xem: 115,562

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  BU
  Cham 0: 10
  Cham 1: 8
  Cham 2: 5
  Cham 3: 2
  Cham 4: 4
  Cham 5: 8
  Cham 6: 5
  Cham 7: 9
  Cham 8: 4
  Cham 9: 5
  ......................
  Muc <=0 5. Dan 0 8 so:
  22,33,34,43,44,66,88,99,
  Muc 0 6. Dan 0 6 so:
  38,39,48,83,84,93,
  Muc 0 7. Dan 0 4 so:
  23,32,36,63,
  Muc 0 8. Dan 1 2 so:
  11,26,46,49,55,62,64,69,89,94,
  96,98,
  Muc 0 9. Dan 1 5 so:
  13,16,24,28,29,31,37,42,61,68,
  73,77,82,86,92,
  Muc 1 0. Dan 1 9 so:
  00,08,12,19,21,25,35,45,47,52,
  53,54,56,65,74,78,80,87,91,
  Muc 1 1. Dan 1 2 so:
  02,03,18,20,30,58,59,79,81,85,
  95,97,
  Muc 1 2. Dan 0 8 so:
  04,14,15,27,40,41,51,72,
  Muc 1 3. Dan 1 2 so:
  01,05,06,07,10,50,57,60,67,70,
  75,76,
  Muc 1 4. Dan 0 4 so:
  09,17,71,90,
   
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  TONG:
  15 nguoi tham gia:
  Tong 0: 5
  Tong 1: 7
  Tong 2: 10
  Tong 3: 13
  Tong 4: 11
  Tong 5: 7
  Tong 6: 10
  Tong 7: 6
  Tong 8: 11
  Tong 9: 10
  ....................
  Muc 5:
  00,19,91,28,82,37,73,46,64,55
  Muc 6:
  07,70,16,61,25,52,34,43,89,98
  Muc 7:
  01,10,29,92,38,83,47,74,56,65
  05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
  Muc 10:
  02,20,11,39,93,48,84,57,75,66
  06,60,15,51,24,42,33,79,97,88
  09,90,18,81,27,72,36,63,45,54
  Muc 11:
  04,40,13,31,22,59,95,68,86,77
  08,80,17,71,26,62,35,53,44,99
  Muc 13:
  03,30,12,21,49,94,58,85,67,76
   
  Bemai2kthulang1111 thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  Dan 9x:
  01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,70,71,72,
  73,75,76,77,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 8x:
  01,02,03,05,06,09,10,11,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,
  46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,71,72,73,75,76,79,81,82,
  83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 7x:
  01,02,03,06,09,11,12,13,14,15,
  16,18,19,22,23,24,25,26,27,28,
  29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  41,42,43,45,46,49,51,52,53,54,
  55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,
  67,69,71,72,73,75,76,79,81,82,
  83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 6x:
  01,02,03,06,09,11,12,14,15,16,
  18,19,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,
  45,49,51,52,53,54,55,56,58,59,
  62,63,64,65,67,69,71,72,73,75,
  76,81,83,85,86,89,90,91,92,93,
  94,96,98,99,
  Dan 5x:
  01,03,06,09,11,12,15,16,18,19,
  23,24,26,27,28,29,31,32,33,36,
  37,38,39,41,42,43,45,52,53,54,
  55,56,58,59,62,63,64,65,69,71,
  72,73,75,76,81,83,85,89,90,91,
  92,93,96,99,
  Dan 4x:
  03,06,11,15,16,18,19,23,24,26,
  27,28,29,31,32,33,36,38,39,41,
  43,45,52,53,54,56,58,59,63,64,
  69,71,72,73,75,76,81,85,89,90,
  91,93,96,99,
  Dan 3x:
  03,11,16,18,19,23,24,26,27,29,
  32,33,38,39,41,45,53,54,56,59,
  63,64,69,71,72,75,81,85,89,90,
  91,93,96,99,
  Dan 2x:
  03,11,16,18,19,23,24,27,29,32,
  38,39,41,53,54,56,63,69,71,72,
  81,85,93,96,
  Dan 1x:
  03,11,19,24,27,32,41,54,56,63,
  69,72,85,96,
  Dan 0x:
  11,24,69,85,
   
  Bemai2k, thulang1111Sheep13 Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  top1
  Dan 9x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,91,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 8x:
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,13,14,15,17,18,20,23,24,25,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,63,64,65,67,68,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,
  94,95,97,98,
  Dan 7x:
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,13,
  14,15,17,18,20,23,24,25,28,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,63,64,65,67,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,
  94,95,97,98,
  Dan 6x:
  00,01,02,05,06,07,09,10,13,14,
  15,17,18,20,23,24,25,28,30,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,48,49,50,51,53,54,55,59,
  63,64,67,70,71,72,73,74,75,76,
  78,80,81,83,84,85,87,88,89,90,
  93,94,95,98,
  Dan 5x:
  00,01,02,05,06,07,09,10,13,14,
  15,17,18,20,23,24,25,28,32,33,
  36,37,38,39,41,42,43,45,49,50,
  51,54,55,59,63,67,70,71,72,73,
  74,75,76,78,80,83,85,87,88,89,
  90,93,94,98,
  Dan 4x:
  00,01,02,05,07,09,13,15,17,18,
  20,23,24,25,28,32,33,36,37,38,
  39,41,43,45,49,50,51,54,55,59,
  63,67,71,74,75,78,80,85,87,88,
  89,93,94,98,
  Dan 3x:
  00,01,02,13,15,17,18,20,23,24,
  25,28,32,33,36,37,39,41,43,50,
  51,54,59,63,67,71,74,75,78,80,
  88,89,93,94,
  Dan 2x:
  01,02,17,18,20,23,24,25,28,33,
  36,43,50,51,54,63,67,71,74,75,
  78,80,88,93,
  Dan 1x:
  01,02,23,24,28,33,43,63,67,71,
  74,78,80,88,
  Dan 0x:
  02,24,74,80,
   
  Bemai2k, thulang1111Sheep13 Thích điều này.
 5. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua01.net Loại ĐB 10s

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  33,501
  Được thích:
  83,560
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  BS
  Ngày 13/02/2024
  Chạm: 034578
   
  Bemai2k, Fandethulang1111 Thích điều này.
 6. thulang1111

  thulang1111 Lão làng Ketqua.net Cư dân Ketqua01.net

  Tham gia:
  28/7/14
  Bài viết:
  11,828
  Được thích:
  87,926
  Điểm thành tích:
  2,487
  Nghề nghiệp:
  Tự do
  Ngày 13/2/24.
  Chạm : 345679
   
  Bemai2k, Trinhhuutuan1976Fande Thích điều này.
 7. Phamtuan-nb

  Phamtuan-nb Lính mới Ketqua01.net

  Tham gia:
  22/6/23
  Bài viết:
  539
  Được thích:
  2,275
  Điểm thành tích:
  1,477
  Ngày 13/02/2024
  Chạm: 045689
   
  thulang1111, Bemai2kFande Thích điều này.
 8. Fande

  Fande Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân Ketqua01.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  21/8/11
  Bài viết:
  1,968
  Được thích:
  7,860
  Điểm thành tích:
  2,987
  Ngày 13/2
  Chạm 246879
   
  thulang1111, Bemai2kTrinhhuutuan1976 Thích điều này.
 9. Trinhhuutuan1976

  Trinhhuutuan1976 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  4/2/22
  Bài viết:
  3,179
  Được thích:
  16,026
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 13/02
  Chạm 012457
   
  thulang1111Bemai2k thích điều này.
 10. Bemai2k

  Bemai2k Thông 10 ngày dàn 40s Huyền Thoại Số Học

  Tham gia:
  6/10/21
  Bài viết:
  9,600
  Được thích:
  73,558
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 13/2/2024.
  Chạm : 235679
   
  Trinhhuutuan1976thulang1111 thích điều này.
 11. Rauria

  Rauria Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  30/6/19
  Bài viết:
  2,403
  Được thích:
  9,596
  Điểm thành tích:
  2,387
  Ngày 13/2/2024
  Chạm: 123456
   
  thulang1111 thích bài này.
 12. Muttay

  Muttay Lính mới Ketqua01.net

  Tham gia:
  12/4/13
  Bài viết:
  847
  Được thích:
  5,654
  Điểm thành tích:
  2,857
  Ngày 13/2/2024.
  Chạm : 617382
   
 13. tung_bn

  tung_bn Cao thủ Ketqua.net Cư dân Ketqua01.net Top 1 Loại ĐB 20s

  Tham gia:
  11/5/23
  Bài viết:
  2,695
  Được thích:
  14,314
  Điểm thành tích:
  1,907
  13/2
  Chạm: 134689
   
  thulang1111 thích bài này.
 14. Naagasakii

  Naagasakii Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  9/1/21
  Bài viết:
  6,654
  Được thích:
  39,672
  Điểm thành tích:
  2,087
  13/2
  235789
   
 15. HenXui81

  HenXui81 Lính mới Ketqua01.net Mạnh thường quân

  Tham gia:
  26/11/23
  Bài viết:
  712
  Được thích:
  8,384
  Điểm thành tích:
  1,217
  Ngày 13/2/2024
  Chạm: 134578
   
 16. Binhrau1

  Binhrau1 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  22/11/21
  Bài viết:
  2,135
  Được thích:
  7,665
  Điểm thành tích:
  1,907
  Ngày 13/02/2024
  Chạm: 012389
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  CHAM:
  15 nguoi tham gia:
  Cham 0: 5
  Cham 7: 8
  Cham 1: 9
  Cham 4: 9
  Cham 6: 9
  Cham 2: 9
  Cham 9: 9
  Cham 8: 10
  Cham 5: 10
  Cham 3: 12
  ....................
  Muc 0 5. Dan 0 1 so:
  00,
  Muc 0 8. Dan 0 1 so:
  77,
  Muc 0 9. Dan 0 5 so:
  11,22,44,66,99,
  Muc 1 0. Dan 0 2 so:
  55,88,
  Muc 1 1. Dan 1 4 so:
  01,02,04,05,07,08,10,20,40,50,
  69,70,80,96,
  Muc 1 2. Dan 1 3 so:
  09,12,21,27,33,46,47,57,64,72,
  74,75,90,
  Muc 1 3. Dan 3 0 so:
  06,13,14,16,18,25,26,29,31,41,
  45,48,49,52,54,60,61,62,67,76,
  78,79,81,84,87,89,92,94,97,98,
  Muc 1 4. Dan 2 8 so:
  03,15,17,19,23,28,30,32,35,36,
  37,38,39,51,53,56,59,63,65,68,
  71,73,82,83,86,91,93,95,
  Muc 1 5. Dan 0 6 so:
  24,34,42,43,58,85,
   
  thulang1111, Bemai2k, Binguyen682 thành viên khác Thích điều này.
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  BU
  Cham 0: 10
  Cham 1: 6
  Cham 2: 6
  Cham 3: 3
  Cham 4: 6
  Cham 5: 5
  Cham 6: 6
  Cham 7: 7
  Cham 8: 5
  Cham 9: 6
  ......................
  Muc <=0 5. Dan 0 3 so:
  33,55,88,
  Muc 0 6. Dan 0 5 so:
  11,22,44,66,99,
  Muc 0 7. Dan 0 7 so:
  13,31,35,38,53,77,83,
  Muc 0 8. Dan 0 8 so:
  23,32,36,39,63,69,93,96,
  Muc 0 9. Dan 2 0 so:
  12,18,21,25,34,37,43,45,46,48,
  52,54,57,64,73,75,81,84,89,98,
  Muc 1 0. Dan 2 9 so:
  00,14,15,16,26,27,28,29,41,47,
  49,51,56,58,59,61,62,65,68,72,
  74,78,82,85,86,87,92,94,95,
  Muc 1 1. Dan 1 0 so:
  05,08,19,50,67,76,79,80,91,97,
  Muc 1 2. Dan 1 2 so:
  01,02,03,04,10,17,20,24,30,40,
  42,71,
  Muc 1 3. Dan 0 4 so:
  07,09,70,90,
  Muc 1 4. Dan 0 2 so:
  06,60,
   
  thulang1111, Bemai2k, Binguyen682 thành viên khác Thích điều này.
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  16,916
  Được thích:
  121,166
  Điểm thành tích:
  2,487
  TONG:
  15 nguoi tham gia:
  Tong 0: 5
  Tong 1: 9
  Tong 2: 9
  Tong 3: 12
  Tong 4: 9
  Tong 5: 10
  Tong 6: 9
  Tong 7: 8
  Tong 8: 10
  Tong 9: 9
  ....................
  Muc 5:
  00,19,91,28,82,37,73,46,64,55
  Muc 8:
  07,70,16,61,25,52,34,43,89,98
  Muc 9:
  01,10,29,92,38,83,47,74,56,65
  02,20,11,39,93,48,84,57,75,66
  04,40,13,31,22,59,95,68,86,77
  06,60,15,51,24,42,33,79,97,88
  09,90,18,81,27,72,36,63,45,54
  Muc 10:
  05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
  08,80,17,71,26,62,35,53,44,99
  Muc 12:
  03,30,12,21,49,94,58,85,67,76
   
  thulang1111, Bemai2k, Binguyen68 and 1 người khác Thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net